”Som nytillträdd vd behöver jag få ett helhetsperspektiv”

Ett av IHMs mest populära program, IHM Business Management, har just kört igång.

Några veckor efter kursstart ringer jag upp en av deltagarna, Andreas Tärnegård, för att ställa några frågor om varför han har valt att gå på just IHM. Andreas Tärnegård började som teknikchef på Borås-företaget Make IT i augusti ifjol, och tillträdde som vd för samma bolag 1 april i år.

– Hej Andreas, du har varit på Make IT i ungefär ett år nu. Vad gjorde du innan dess?
– Före Make IT arbetade jag med rekrytering hos Speed Group med inriktning på att hitta specialkompetenser inom it, såväl specialister som generalister, samt chefer på ledningsgruppsnivå. Dessförinnan var jag på Pulsen under 10 år där jag bland annat arbetade som verksamhetskonsult, projektledare och senare även som konsultchef.

– Vad gör ni på Make IT?
– Make IT är som namnet påskiner ett it-företag, beläget i Borås och har idag 27 anställda. Vårt erbjudande är att skräddasy it-lösningar som passar varje enskilt företags rådande behov. Ibland agerar vi även extern it-avdelning för de som vill outsourca denna verksamhet.

– Tillbaka till dig igen. Vilka är de stora skillnaderna i din vardag nu som högste chef jämfört med din föregående roll som teknikchef?
– Som teknikchef låg mitt fokus på vårt leveransansvar, jag jobbade mycket med frågor kring hur vi kunde säkerställa våra interna strukturer och leveransprocesser. I min vd-roll måste jag kliva upp ett steg, för att få ett helikopterperspektiv på samtliga affärsprocesser i verksamheten. Exempelvis behöver jag titta mer på marknadsfrågor kring våra produkter och tjänster samt arbeta närmre sälj.

– Inom vilka områden upplever du att du behöver stärka dig?
– Faktiskt precis det som IHM Business Management erbjuder, jag är ute efter kopplingen mellan affär, marknadsföring och ekonomi, och vill fördjupa mig vidare här.

– Hur kom du i kontakt med IHM och vilka kriterier var avgörande för att slutligen välja att gå en utbildning hos just IHM?
– Valet av IHM var ganska enkelt. Flera i mitt nätverk är IHM:are och alla är mycket nöjda. IHM är ett starkt varumärke som borgar för kvalitet. Jag hade kikat på IHM Business Management tidigare, redan under min tid på Speed. Dels tänkte jag att jag kunde ha nytta av utbildningen i min roll som chefsrekryterare men även att det kunde vara en bra introduktion till att själv arbeta med företagsledning.

– Var du i kontakt med någon av våra rådgivare?
– Nej, jag hade tänkt att gå på ett av era prova på-tillfällen men det passade inte in i kalendern, så jag tog beslut att boka in mig på utbildningen ändå. Jag hade läst på så mycket innan och är förvissad om att innehållet är mycket relevant för mig.

– I veckan gick startskottet, hur känns det så här långt?– Den första lektionen var helt enligt förväntan.

– Det är premiär för IHM i Borås. Hade närheten någon betydelse för dig vad gäller val av program?
– Nej, jag hade planerat att gå IHM Business Management i vilket fall som helst och då i Göteborg. Att IHM nu erbjuder utbildningen här i Borås var en positiv överraskning då det såklart är skönt att slippa åka några mil extra. Däremot hade Göteborg gett mig tillgång till ett vidare nätverk.

– Kanske blir det Göteborg nästa gång då? Hur ser du på fortsatt kompetensutveckling?
– Jag har läst ekonomi tidigare och skulle vilja fördjupa mig mer inom just ekonomistyrning. Eventuellt kan IHM Business Finance vara en naturlig fortsättning så småningom.

– Då hoppas jag att vi får återse dig snart igen när du är klar med IHM Business Management. Avslutningsvis vill jag hälsa dig välkommen till IHM och önska dig ett stort lycka till med utbildningen!– Tack!