Petra Englund: Det agila är framtidens ramverk

Petra Englund tog ett ordentligt kliv in i det agila under våren i och med sin utbildning Agil förändringsledning - och hon är inte besviken. "Jag tror att vi kommer se olika typer av konstellationer under olika tider med olika projekt och då behöver vi ett ramverk att hålla oss till, och det är det agila sättet".

Petra Englund driver sedan ett tiotal år tillbaka en konsultbyrå tillsammans med kollegan Nina Grusell. Bolaget inriktar sig på verksamhetsförändring, processtyrning, försäljning och inte minst projektledning – ett ämne som ligger Petra varmt om hjärtat.

– Jag har en utbildning inom projektledning i digitala medier. Den utbildningen gick igenom det traditionella formatet av ett projekt, det vill säga förstudie, genomförande och implementering – men jag har länge saknat det här med att få till en inkludering av teamet från första början.

Vilken bransch riktar sig din konsultverksamhet in sig på?

– Vi verkar främst inom besöksnäringen, det vill säga hotell, restaurang och resebranschen – en industri som står nu inför en total digital omställning.

Från silotänk till agilt mindset

Det var under ett konsultuppdrag som Petra Englund började få upp ögonen för det agila på riktigt. Hon arbetade då tillsammans med en marknadsavdelning som själva menade att de jobbade agilt på grund av de program de implementerat i sitt dagliga arbete.

"Det som i ett traditionellt projekt är en förstudie är på agil nivå snarare ett stort inledande why? Varför ska vi göra den här förändringen”

Själv upplevde Petra inte att bolaget i fråga var så agilt trots allt - snarare en silostyrd organisation än en sammanflätad rörelse. Mötet med marknadsavdelningen fick Petra Englund att började nosa vidare kring vad agila metoder egentligen innebär och vad de kunde resultera i – och desto mer hon tog reda på, desto mer intresserad blev hon.

– Det fick mig att hitta den här kursen agil förändringsledning. Jag tittade faktiskt också på en annan kurs som hette digital transformering. Jag tyckte den lät väldigt digital och mindre teamfokuserad än just agil förändringsledning vilket tilltalade mig mer och därför sökte jag.

Petra Englund deltog i utbildningen på under sju halvdagar under våren, helt via distans (precis som denna intervju) och är idag certifierad agil förändringsledare. Hon beskriver att utbildningen både fått henne att utveckla en agil inställning och lära sig hantera praktiska verktyg i processen.

Miro.jpg

Grafik: Miro.com

Digitala verktyg i realtid

– Man får exempelvis med sig Miro som är en stor whiteboard i realtid där alla i teamet är med samtidigt. Miro är ett program jag tror kommer komma jättestort. Man postar upp saker på den här stora whiteboarden som man vill och sedan definierar man en tågordning enligt en small, medium, large-modell och då vet teamet sen vilken som är den tyngsta delen och vilken som är den lättaste delen och så sätter man en start efter det.

Hur skulle du säga att agila projekt skiljer sig från traditionella projekt?

– Det som ett i traditionellt projekt är en förstudie är på agil nivå snarare ett stort inledande why? Varför ska vi göra den här förändringen”


Agil förändringsledning

Med Agil förändringsledning säkrar du framtiden för din verksamhet - för ingen marknad kommer undan den exponentiella och högst påtagliga digitaliseringen. Placera istället din verksamhet i linje med utvecklingen och maximera din konkurrenskraft med hjälp av IHM.

Nästa start: 28 oktober

Format: Utbildningen genomförs helt på distans

Omfattning: 7 halvdagar under 7 veckors tid

Kostnad: 22 900 kr

Läs mer här