"Jag har fått en sundare, mer holistisk syn på ledarskap"

Hallå David Stenberg, du är 35 år och VD för Oddway ett filmproduktionsbolag som producerar film för företag och byråer.

Du har nyligen gått IHM Verksamhetsutvecklande Ledarskap, vilket är ditt helhetsintryck?

Jag har verkligen fått lära mig mycket som är direkt tillämpbart - från teorier till handfasta verktyg, som jag ser skapar resultat.

Vilket är ditt absolut starkaste intryck av programmet och den process du varit del av?

- Bra ledarskap handlar mycket om sunt förnuft. Men genom programmet fick jag ett helhetsperspektiv på hur man blir en bra ledare, främst genom insikten om ledarskapets olika delar och hur man sätter samman dem. Jag har fått en sundare, mer holistisk syn på ledarskap.

Berätta lite kort om vilka insikter du fått kring ditt ledarskap och din roll som ledare.

- Jag har insett vikten av att få mesta möjliga kraft från medarbetarna i hela organisationen, istället för att tro att jag själv ska springa snabbast. Jag har lärt mig delegera mycket mer, att inte detaljstyra så mycket. Jag har lärt mig lyssna och är mån om att vi ska hinna diskutera oss fram till hur vi ska gå vidare med olika saker. Just friheten att själv få välja vägen till målet tror jag är oerhört viktigt. Så länge mina medansvariga håller sig inom våra ramar är det OK att ta olika vägar till målet. Det finns andra sätt än mitt sätt. Folk måste få ta eget ansvar för det vi kommit överens om. Det frigör kraften.

Hur har innehållet hjälpt dig utveckla din relation ledare-medansvariga?

- Innan vi började, fick ett antal medarbetare besvara en enkät om vilken syn de har på mig och mitt ledarskap. I och med att de faktiskt fick chansen att utvärdera mig, fick jag svart på vitt vad jag behöver arbeta med. Dessa personer hjälper mig att hela tiden utvecklas vidare och lyfter hela tiden mina positiva sidor. En sak jag jobbar ständigt på är att vara närvarande, vara i nuet.

Generellt har vår relation blivit öppnare och vi har lättare att kommunicera med varann. Här är t ex Fyrarummaren* ett användbart verktyg som är med oss i vardagen. Den ger god insikt om våra likheter och olikheter och fungerar bl a som temperaturmätare på hur vi mår, här och nu. Den hjälper oss också att komma ihåg vad det är vi älskar att göra i vårt jobb och att göra mindre av det som är tråkigt för att vara på topp.

Programmet utgår ifrån det Utvecklande Ledarskapet. Jämfört med ditt tidigare sätt att se på ledarskap – vilken är din största insikt?

- Det utvecklande ledarskapet har jag egentligen alltid strävat efter Men jag saknade insikt om hur jag skulle nå dit. Nu har jag fått verktygen för att orka jobba långsiktigt med ledarskapet, och inte falla tillbaka till att styra för hårt, vara kontrollerande. En insikt är hur spelregler, vision, kärnvärden och värderingar hänger ihop, hur det blir helhet.

Har du påbörjat någon form av verksamhetsinriktad förändring? Berätta!

- Vi jobbar just nu mycket med ett positionerings- och marknadsarbete och vi har dessutom startat ett bolag till. Detta påverkar alla i företaget.

På vilket sätt stödde processen din personliga utveckling?

- VD är en utsatt position, och jag är definitivt tryggare i min ledarroll. Jag är ju duktig på detta, jag kan! Jag har verktygen för att driva företaget framåt, och med större hänsyn till medarbetarna – företaget är ju inte bara till för ägarna.

Om du skulle beskriva programmets effekt för någon – hur skulle det låta?

- I vårt företag har vi börjat titta mycket mer inifrån och ut, med utgångspunkt i frågan ”Vad gör ett företag framgångsrikt över tid?”

Min övertygelse är att om vi har nöjda medarbetare som gör bra affärer, som driver projekten bra, så får vi nöjda kunder som kommer tillbaka. Om de interna processer är på plats, om medarbetarna är välmående och får utvecklas, så kommer pengarna som en konsekvens av vi gör ett bra jobb. Många stirrar sig blinda på vinsterna, istället för att fokusera på att göra rätt saker. Vinster är ju en effekt av det man gjort innan.

Jag ser att den här utbildningen har skapat mycket resultat hos oss, men det är svårt för mig att uppskatta i kronor. Jag kan verkligen rekommendera utbildningen och tror att många, precis som deltagarna när jag gick, kommer att bli förvånade över att så mycket kan hända på relativt kort tid.

- Tack för din tid, David, och lycka till på den fortsatta resan mot framgång!

* Förändringens fyra rum® (Claes Janssen) är en teori om förändring, utveckling och stabilitet - av många ansedd att vara en av världens i särklass mest praktiskt användbara psykologiska teorier. Den har kapacitet att göra skillnad i alla företag, organisationer och andra sociala system.