Innovation som skapar reella värden

Kursen Innovation & Business Growth fokuserar på det många företag har problem med idag: att öka sin förmåga till innovation som genererar reellt värde. Vi kontaktade kursledaren, tillika innovationsexperten Martin Högenberg för att höra mer.

Varför behövs kursen Innovation & Business Growth

– Svenska företag uttrycker själva att de har problem med sitt innovationsarbete. Det är inte så många som har problem med de tidiga faserna, men att vidareutveckla idéerna och få en hävstångseffekt i slutet är desto svårare. Det är en av de saker vi fokuserar på i kursen, att skapa reella värden.

Vem har nytta av att gå den här utbildningen?

– Den vänder sig till människor som arbetar med någon typ av utvecklingsfråga. Det kan vara att man har ansvar för utveckling, men det kan också handla om tjänsteutveckling, produktutveckling eller andra roller där man har ett ansvar för att leverera långsiktiga värden.

INNOVATION AND BUSINESS GROWTH - 5 DAGAR

Lär dig innovera för tillväxt på ett strukturerat sätt i företag och team

Vilka skulle du säga är det största hindren för effektivt innovationsarbete?

– Det finns en stor omognad i företagsvärlden kring hur man driver innovationsarbete. En av anledningarna är att vi inte riktigt vet vad ordet innovation betyder i praktiken. Förr i tiden trodde man innovationsarbete innebar kreativa konstnärer som löste massor problem. I dag handlar det om att företagen måste få in en struktur som möjliggör snabb förnyelse, för om om inte företagen tar vara på och ger förutsättningar för idéer att utvecklas kommer det ta stopp.

Innovation och Business Growth, hur sammanlänkade är dessa två?

– Väldigt många kortsiktiga arbetsuppgifter skapar egentligen inget långsiktigt värde. Det som istället skapar långsiktigt värde är att finna det nya som gör att ni är relevanta på morgondagens marknad. De som inte lyckas med sin förnyelse tenderar att krympa snarare än att växa.

Vad lär man sig specifikt i den här utbildningen?

– I grund och botten handlar det om att lära människor att ta vara på de innovationsmöjligheter som finns där ute och att omvandla reella värden från dem. Vi kommer kretsa mycket kring företagskultur, men vi kommer också arbeta med strukturkapital och innovationsprocesser. I det arbetet använder vi oss av modeller och en effektiv kombination av Lean och Design thinking.

"De som inte lyckas med sin förnyelse tenderar att krympa snarare än att växa."

Vad krävs för att förändra sin organisation i takt med den snabba teknikutvecklingen?

– Jag skulle säga att det handlar väldigt mycket om mindset, vad man faktiskt vill göra. Det handlar också om att verkligen förstå hur man driver förändringar för om man inte klarar av att förändras så kommer inte innovationsarbetet leda någonstans. Det är därför vi också kommer lägga stor kraft på att prata om vad som skapar en förändring och vilka verktyg som krävs i den processen.

Berätta mer om din resa av att innovera.

– Jag brukar säga att framtiden är oundviklig - och jag vill göra den till den bäst möjliga. För att skapa denna framtid, ser jag samhälle, företag, människor och teknik som verktyg och möjliggörare. Jag har arbetat med att hjälpa stora globala företag, offentlig verksamhet, startups och teams att få ut mer av sitt innovationsarbete, och jag gillar att se andra växa med sin ökade förmåga att delta.

Vad gör du idag när du inte utbildar på IHM?

– Tidigare var jag innovationsansvarig på CGI i Skandinavien, där jag både ledde innovationsarbete och hjälpte kunder med att skapa och utveckla detsamma. Idag jobbar jag som programledare för Visual Arena, som erbjuder innovation i samverkan. Jag är också egen entreprenör, rådgivare, utbildare och inspiratör.

Har du några frågor?

Ring eller maila någon av oss så hjälper vi dig vidare

Alexsandra Hedström

Utbildningsrådgivare

Elisabet Ek

Utbildningsrådgivare