Hoppa till innehåll
hero1

Innovationsarbete som skapar reella värden

Författare: IHM Business School

Kursen Innovation & Business Growth fokuserar på det många företag har problem med idag: att öka sin förmåga till innovation som genererar reellt värde. Vi ringde upp kursledaren, tillika innovationsexperten Martin Högenberg för att höra mer.

I slutet av oktober presenterar IHM en ny utbildning i samarbete med Sveriges ledande IT-tjänstebolag CGI Sweden, Innovation & Business Growth.

– Hej Martin, du är Vice President Consulting and Head of Innovation vid CGI Sweden. Varför behövs den här kursen?
– Svenska företag uttrycker själva att de har problem med sitt innovationsarbete. Det är inte så många som har problem med de tidiga faserna, men att vidareutveckla idéerna och få en hävstångseffekt i slutet är desto svårare. Det är en av de saker vi fokuserar på i kursen, att verkligen skapa riktigt värde för organisationen.

- Vem ser du har nytta av gå den?
– Den vänder sig till människor som arbetar med någon typ av utvecklingsfråga. Det kan vara att man har ansvar för utveckling, men det kan också handla om tjänsteutveckling, produktutveckling eller roller där man har ett ansvar för att leverera långsiktiga värden.

Läs allt om kursen Innovation & Business Growth

– Vilka skulle du säga är det största hindren för effektivt innovationsarbete?
– Det finns en extremt stor omognad i hur man driver innovationsarbete i företagsvärlden. Förr i tiden trodde man innovationsarbete innebar kreativa konstnärer som löste massor problem. I dag innebär det att företagen måste få in en struktur som möjliggör snabb förnyelse, för om inte företagsklimatet är öppet så kommer man ha väldigt svårt att skapa ett hållbart förnyelsearbete. Kort sagt, om inte företagen tar vara på idéer kommer det ta stopp.

– Innovation and Business Growth, hur sammanlänkade är de?
– Väldigt många kortsiktiga arbetsuppgifter skapar egentligen inget långsiktigt värde. Det som istället skapar långsiktigt värde är att förnya sig och finna innovationer som öppnar upp för nya marknader. De som inte lyckas med sin förnyelse tenderar att krympa snarare än att växa.

–Den är kursen görs i samarbete mellan IHM och CGI Sweden. Vad får man med sig?
–Vår ambition är att ge deltagarna en verklig aha-upplevelse - de får själva arbeta med och uppleva hur det faktiskt är att skapa nya värden för människor. Sedan har jag en förhoppning om att de känner att de direkt kan utveckla sitt innovationsarbete i sin egen verksamhet när de är tillbaka på sin arbetsplats.

I grund och botten handlar det om att lära människor att ta vara på de innovationsmöjligheter som finns där ute och att skapa reella värden av dem. Vi kommer arbeta med att lära ut hur människor fungerar i en organisation och hur det påverkar möjligheten att faktiskt hitta idéer och att ta vara på idéer.

Vi kommer kretsa mycket kring företagskultur, men så kommer vi också arbeta med strukturkapital och innovationsprocesser. Då har vi modeller för att beskriva detta och vi använder oss även av en effektiv kombination av Lean och Design thinking.

VÄXLA UPP PÅ 3 DAGAR! LÄS EN KORT KURS REDAN NU!

Våra korta kurser ger dig rätt verktyg för att snabbt bli vassare i din roll, vad behöver du?

– Vad skulle du säga skiljer just den här kursen från andra kurser om innovation?
– Vi integrerar hela metodiken i ett digitalt verktyg, och på så vis får man också med sig ett verktyg som man kan testa i sin egen verksamhet. Vi som håller i kursen är människor som hela tiden hanterar metodiken, men som också arbetar med riktiga case. Vi är inte bara innovationskonsulter som sätter upp en innovationsprocess, vi är innovationskonsulter som levererar riktiga innovationsvärden till företag.

– Lean och design thinking, vad innebär dessa arbetsmetoder?
– Lean innebär att tydliggöra innovationsarbetet genom att bryta ner det i små uppdrag, små beståndsdelar, som alltid är greppbara för vem som helst i en organisation och som skapar värde för kunden.

Lägger man sedan på Design thinking så innebär det att vi grundar allt vi gör i att förstå människors drivkrafter. När vi har förståelse för människors behov så kan vi också börja titta på smarta lösningar.

- Berätta mer om vad du gör i ditt dagliga arbete?
– Jag är ansvarig för innovationsarbetet för den svenska verksamheten på CGI. Det innebär att jag arbetar med att effektivt skapa värde från vårt innovationsarbete.

Det kan handla om allt från vår strategi, struktur och kultur till att driva innovationsprojekt tillsammans med våra kunder. CGI Sweden har ett internt liv där vi måste ha väl fungerande innovation, och jag gör jag samma typ av resa med våra kunder. Jag gillar mixen att ta ansvar för vår svenska verksamhet och att ta ansvar för våra kunder.

– Du är själv kursledare för Innovation and Business Growth, hur ser du på din egen roll?
– Jag försöker grunda mycket av det jag lär ut kring människors beteende och verkliga situationer som jag upplever. Man måste förstå och känna sin organisation och man måste förstå och känna sina kunder. Det är något jag personligen alltid har med.

– Vad krävs för att förändra sin organisation i takt med den snabba teknikutvecklingen?
– Jag skulle säga att det handlar väldigt mycket om mindset, vad man faktiskt vill göra. Det handlar också om att verkligen förstå hur man driver förändringar, för om man inte klarar av att förändras så kommer inte innovationsarbete leda någonstans.

Det är därför vi också kommer lägga kraft på att prata om vad som gör att en förändring sker och vilka verktyg som krävs för det i den här kursen.

- Tack för din tid, Martin och lycka till med att höja konkurrenskraft och innovationsförmåga hos svenska företag - det brinner vi för!

Har du frågor om våra utbildningar inom affärsutveckling?

Prata med våra erfarna rådgivare - de guidar dig rätt