Hon lämnar Hyper Island för IHM

IHM rekryterar Linnea Fredrikson till rollen som Business Manager för det växande produktområdet Crash Course Academy – korta kurser för livslångt lärande.

Vi får en intervju med henne per telefon för att fråga om hennes syn på lärande, hennes förväntningar och vad hon hoppas kunna bidra med.

- Hej Linnéa! Du kommer närmast från Hyper Island, vilken var din roll där?- Jag var Global Director of Courses, vilket innebar att jag ytterst ansvarade för alla våra kurser. Det är en liknande roll jag får på IHM, med ansvar att bredda utbudet och växa inom Crash Courses.

- Berätta lite om din bakgrund, vem är du?

Linnéa Fredrikson

- Jag började på personalvetarlinjen på Stockholms universitet, men ombestämde mig och sökte mig istället till Hyper Islands e-com utbildning. Många av mina vänner gick på Hyper Island, IHM och Berghs. Jag trivdes fantastiskt bra i utbildningsmiljön – den fångade mig faktiskt mer än själva utbildningen. Efter det följde en intensiv period, då jag reste runt i världen som manager för ett band - musik har alltid varit en stor del av mitt liv. Det var en härlig tid, men jag kände mig inte fullt stimulerad och utmanad. Jag var i LA när Hyper Island ringde och frågade om jag ville jobba för dem.

- IHM går in i ett expansivt skede och du ska ansvara för satsningen på korta kurser. Vilka områden ser du som snabbt förändras och där efterfrågan på ny kunskap är som störst?

- Digitaliseringen förändrar alla branscher och det är nödvändigt för alla att hålla örat mot marken för att vara uppmärksam på förändring. Det handlar inte om att springa på alla nya bollar som kastas upp, utan snarare förstå: vad behöver just vi fokusera på? För att veta det behövs en riktigt bra omvärldsbevakning för att möjliggöra aktiva, genomtänkta val.

Vi behöver jobba så pass agilt att vi har utrymme att anpassa oss – att ha en tydlig riktning, men samtidigt vara öppna för förändring. I och med att datan i stor utsträckning finns tillgänglig för alla, ligger inte nyckeln bara i att få tillgång till den, utan att möjliggöra användandet av den. Förmågan att översätta tillgänglig information till användbar kunskap.

Det här ställer nya krav på utbildningsbranschen - att lära ut hur man lär sig. I och med att fler av de stora IT jättarna också kliver in på marknaden ritas också utbildningskartan just nu om i grunden.

Sättet man konsumerar utbildning på förändras i och med blended learning, MOOC och flipped classrooms till exempel. Vi kommer att gå mot ännu mer individanpassat, skräddarsytt lärande med mer modulariserade utbildningsprogram där man kan välja mindre avsnitt med precis den kunskap man efterfrågar och behöver.

- Ja, det livslånga lärandet blir en konkurrensfråga både för företag och individer, men hur ser du på ansvarsfrågan – vem har ansvaret för vidareutbildning, individen eller företaget?

- Vi talar ofta om individens ansvar, men jag skulle vilja utmana företag att göra det möjligt. De behöver lyfta fram och se utbildning som en prioriterad del av arbetet istället för en biprodukt frånkopplat resten. Jag är övertygad om att det blir ett krav för företag som vill fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare även i framtiden.

Människor som utvecklas, utvecklar företag som på så sätt blir mer konkurrenskraftiga. För att få till ett ständigt lärande tror jag att individer och företag behöver samarbeta. Det handlar inte om att komma tillbaka efter att ha varit på kurs i tre dagar och sedan är allt som vanligt, utan att omsätta nya kunskaper i praktiken och göra något av det.

Jag återkommer till det jag sa tidigare - förmågan att översätta tillgänglig information till användbar kunskap är en nyckelfaktor.

- Vad lockar hos IHM?

- Det är flera delar. Jag gick igång på att IHM är en stiftelse, att man återinvesterar och tar utbildning på allvar bidrog verkligen till mitt beslut. IHM är ett etablerat varumärke med gott rennomé, de står mitt i transformationen och har ett väldigt spännande tillväxtfokus.

Det är därför jag brinner så stort just för kursdelen, den är snabbrörlig och blir en tydlig spjutspets framåt för företaget. Jag känner också en stor ödmjukhet inför den enorma erfarenhet IHM har efter 50 år, men ser samtidigt fram emot att få utmana satta ramar och strukturer.

- Vad hoppas du kunna bidra med?

- Jag kommer från den mer entreprenöriella sidan och hoppas kunna bidra med nya perspektiv, ett ”prototypande mindset”. Det jag brinner allra mest för är teamutveckling och självledarskap. Att det ska vara införlivat i det dagliga arbetet ser ser jag som en absolut nyckel för framgång och vill gärna bidra med processer och metoder för att arbeta fokuserat med det.

- Vad är det i utbildningsmiljön som lockar dig?
- Jag trivs väldigt bra i den stimulerande miljön – det händer hela tiden nya saker. I en snabb, komplex värld blir utbildning navet som allting snurrar kring, det blir nödvändigt att lära om och lära nytt, hela tiden. Utmana gamla sanningar och sina egna övertygelser, man blir aldrig fullärd men växer hela tiden. Du hör ju hur spännande det låter!

- Tack för pratstunden och välkommen till IHM!