Från självlärd entreprenör till vice vd

Det händer mycket i Björn Grunners liv. Efter 17 års studiefrånvaro har han nu utbildat sig till marknadsekonom DIHM, och i samma veva tagit sin första fasta anställning någonsin. Från självlärd egenföretagare står han nu redo att lämna in sitt examensarbete på IHM.

Så här säger Björn själv om sin karriär:

- Jag gick ut gymnasiet någon gång runt 85, 86. Då var jag väldigt skoltrött och började jobba direkt. Jag startade längst ner i nöjesindustrin och var mer intresserad av praktikaliteter än teori. Jag var då 20 år och har drivit egen firma sen dess. Nu långt senare bestämde jag mig för att växla över och tog så mitt livs första anställning som Deputy CEO vid Woodlite Sverige AB.

- Hur kom du i kontakt med IHM?
- Jag hade tidigare tittat jättemycket på IHMs projektledarutbildning, men inte ansett mig ha tid att göra den. Sen hörde jag att en projektledare som jag jobbade med hade gått den, och jag visste att hon hade det precis lika stressigt som jag. Då gick jag hem och anmälde mig jag också.

- Hur gick det sen?
- Det var en del pusslande, men det sporrade mig också till att anställa mer personal till min egen firma för avlastning. Projektledarutbildningen tyckte jag var så bra att jag även gick Business Management, och den tyckte jag var så givande att jag även gick IHM Business Innovation - och efter Business Innovation insåg jag att jag bara hade en kurs kvar, Business Case, för att kunna ta ut en examen i marknadsekonomi. Jag lämnar in mitt avslutande examensarbete nu på tisdag.

- Vad tog du med dig från Business Innovation?
- En insikt var att samarbete är nyckeln för framgång. Mer handgripligen har jag fått med mig väldigt många modeller för att underlätta innovation, för det är ett arbete som måste få plats i organisationen, innovation är ingen slump.

- Vilka insikter fick du?
- Man lärde sig vad som krävs för att forma en bra idé, vad som krävs för att sålla bland idéer och vad som krävs för att knåda om dem - och man fick stöd för att utveckla egna workshops för att själv kunna processa fram bra verktyg.

- Har du kunnat använda verktygen?
- Ja, exempelvis på Woodlite har vi kunnat utveckla vår innovation av fysiska hjälpmedel, exempelvis kabelvagnar, avrullare, märksystem, internkommunikation - verktyg för inre kommunikation. I detta arbete tog jag med mig mycket från Business Innovation.

- Hur känns det nu inför din examen?
- Jag känner mig nöjd. Jag tror jag är en bra ambassadör för IHM även om jag kommer från en värld av självinlärning. För teoretisk undervisning kan hjälpa en på både lägsta och översta trappsteget, man kommer helt enkelt en våning högre.