Fredrik Gustavson - Södra Wood bygger en hållbar framtid i trä

Fredrik Gustavson är försäljningschef Skandinavien Södra Wood med inriktning bygghandel. Nu har han påbörjat studierna för att bli marknadsekonom via IHM i Malmö, något han tror är en win/win för både hans egen och Södras fortsatta utvecklingsresa.

Fredrik Gustavson Försäljningschef Sodra Wood.jpg

Fredrik Gustavsson

Tack för att du tar dig tid att prata med oss Fredrik, kan du börja med att presentera dig själv?

– Ja, jag heter Fredrik Gustavson och jobbar som försäljningschef Skandinavien för bygghandelssegmentet vid Södra Wood, där jag började för tio år sedan. Södra är ett väldigt fint bolag med en långsiktig strategi och har ett spännande ägarskap eftersom vi ägs av våra medlemmar, ungefär 52 000 skogsägare i södra Sverige.

Vad uppskattar du mest i din position?

– Kundmötet triggar mig att hitta lösningar och sätta mig in i kundens behov och se vilka möjligheter som Södra besitter för att möta de behoven. Som person är jag intresserad och fokuserad skulle jag säga, tävlingsinriktad och har ett stort intresse för människor, att man som team kan åstadkomma stora saker tillsammans – det gillar jag.

Vilka är dina drivkrafter på jobbet?

– På många sätt så drivs jag av träbyggande i sig, det ligger i tiden. Man ser att var man än vänder sig i samhällsdebatten så finns det ett fokus för träbyggande och hållbarhet. Jag är också själv byggintresserad privat så det är trevligt att kunna jobba med något som också privat ligger mig varmt om hjärtat.


Söker du grundläggande förståelse för faktorerna som styr en affärsverksamhet?


Hur fick du upp ögonen för IHM:s marknadsekonom-utbildning?

– Jag har en bakgrund som maskiningenjör med en kommersiell inriktning (Företagsingenjör). Under en tid har jag haft en diskussion med min arbetsgivare om att få en djupare kunskap kring det jag arbetar med just nu, inte minst rörande marknadsföring och försäljning. Kunskap får man aldrig för mycket av och att få möjligheten att vidareutbilda sig betyder mycket för mig personligen, men också för att kunna bidra tillbaka till Södra och hitta en win/win för båda parter. IHM var ett av alternativen som vi tittade på och jag fastnade för själva marknadsekonom-modellen.

Hur ser modellen ut?

– Man har en valmöjlighet att skruva utbildningen åt det håll man vill, vilket är något jag ser jag som väldigt positivt. Den första delen Business Management är en fast punkt, medan del två och tre är valbara, och sista delen är fast. Jag har gått klart Business Management, men har ännu inte riktigt bestämt mig för vilka delar jag ska fortsätta med. Jag är nog mer intresserad av marknadsföring och sälj än ekonomistyrningsdelen, men samtidigt kanske jag skulle behöva ekonomistyrningsdelen mer. Vi får se…

"På IHM kände jag att man kopplar samman teori och praktik på ett annat sätt - teori in i praktiken, det är det IHM bygger mycket på"

Hur upplevde du Business Management?

– Jag skulle vilja säga att Business Management skapar och ger en bred bas av det mest fundamentala, inom allt från marknadsföring till företagsekonomi och kopplingen däremellan. Man får svar på vad för effekter marknadsföringsbeslut får på det företagsekonomiska, vad det blir för resultatpåverkan. Vissa delar kände jag igen sedan tidigare, men det blev en djuplodad repetition vilket var väldigt nyttigt och gav nya infallsvinklar. Jag skulle säga att Business Management ger en stabil grund att bygga på, det är nog därför den ligger först i marknadsekonom-utbildningen också.

Skulle du säga att det var en praktisk utbildning?

– Ja absolut, lärarna var duktiga på att dra många paralleller till sina egna erfarenheter. Det är många gånger just det praktiska man saknar på högskola och universitet, i stället kan saker och ting bli väldigt abstrakta i den miljön. På IHM kände jag att man kopplar samman teori och praktik på ett annat sätt - teori in i praktiken, det är det IHM bygger mycket på.


Har du frågor om Business Executive Degree?

Våra utbildningsrådgivare har svaren!


Hur skulle du säga att du kunnat omsätta Business Management i Södras verksamhet?

– I det senaste strategiarbetet på Södra Wood var utbildningen en fantastisk fördel för mig att kunna använda de olika modellerna från Business Management i arbetet. Vi använde oss av SWOT-analyser, idealkundsanalys, Bostonmatris och diverse andra redskap jag fått med mig från utbildningen. Detta gör att vi idag sitter med ett strategidokument för fem år framåt – även om vi så klart kontinuerligt kommer uppdatera dokumentet med tanke på att marknadens förutsättningar ständigt förändras.

Hållbart trä 600x.jpg

En viktig hållbarhetsaspekt med trä är att materialet lagrar kolodioxid i sig, FOTO: Södra Wood/Joel Dittmer

Vilka är de viktigaste aspekterna av Södras fortsatta utvecklingsresa?

– Hållbarhetsaspekten tillsammans med hälsa och säkerhet ligger högt på listan. Hållbarhet är för oss en självklarhet - att vi alltid jobbar för ett långsiktigt skogsbruk, skulle vi inte göra det så skulle vi äta upp vi det vi jobbar med, trä/fiberråvaran är basen i vår verksamhet. Svensk skogsindustri bedriver ett mycket viktigt hållbarhetsarbete rent generellt – något som man kan läsa mer om på vår hemsida. Hållbarhetsfrågan är en fråga som verkligen berör den yngre framtida generationen också.

"Hela vår affärsmodell bygger på att vi ska vara det naturliga valet för skogsgården och att vi ska skapa värde för skogsgården."

Hur hållbart är trä i jämförelse med andra byggmaterial?

– Trä som byggmaterial är verkligen ett av de mest hållbara alternativen, det binder koldioxid och vi har en tillväxt i skogen som är långt större än vår avverkning, uttagen är alltså betydligt mycket mindre än själva tillväxten i skogen.

Hur skulle du beskriva Södras affärsmodell?

– Hela vår affärsmodell bygger på att vi ska vara det naturliga valet för skogsgården och att vi ska skapa värde för skogsgården. Det berör både värde ur en miljöaspekt och en ekonomisk aspekt, samtidigt som vi skapar hållbara produkter på marknaden, allt ifrån pappersmassa till trävaror, energiprodukter och energi. Det är det som är Södras modell.

Skogsgård 600x.jpg

En av Södras Woods skogsgårdar, FOTO: Södra Wood/Joel Dittmer


Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före