Den gröna bubblan - en symbol för det utvecklande ledarskapet

- Hej Tina Gustavsson, Unionen Chef. Du har gått IHM Verksamhetsutvecklande ledarskap.

- Hej Monica! Ja, det har jag! Jag har tidigare gått rätt många program på andra ställen och fått hur många teorier som helst, men det här var något annat. Det gav mer än alla de andra utbildningarna tillsammans.

- Vilket är ditt starkaste intryck av programmet och den process du varit del av?

- Det som direkt kommer upp i huvudet är ”den gröna bubblan” – en symbol för det utvecklande ledarskapet*. Målet är att hela tiden befinna sig där, det är ett förhållningssätt. Den gröna bubblan har jag för ögonen – den har blivit en stark symbol för hur jag väljer att agera. Programmet i sig är en förändrings-process, som började hos mig själv - vem är jag och varför agerar jag som jag gör? Vad är det som triggar mig i vissa situationer? Varför går jag igång? Först när du har svaret på de frågorna kan du inta ett distanserat perspektiv till det och agera annorlunda. Även rent personligt och privat gav det här programmet väldigt mycket. Jag fick ifrågasätta mig själv, bli medveten om mitt agerande för att i nästa steg kunna agera annorlunda.

- Programmet hanterar ditt eget direkta ledarskap och din samverkan med dina medansvariga. Vilka insikter har du fått kring ditt ledarskap och din roll som ledare?

- Jag har blivit medveten om mig själv och kan möta mina arbetskamrater och familj på ett helt annat sätt. Jag känner mig stabil och genuint trygg i min roll, och eftersom jag möter många chefer i mitt jobb är det viktigt för mig att utstråla den tryggheten. Jag har verkligen tagit till mig förhållningssättet att vara en utvecklande ledare. Jag är en ledargestalt och det kommer naturligt. Privat har min kommunikation med familjen blivit otroligt mycket bättre. Jag har en bonustonårsdotter hemma, och jag har blivit mycket bättre på att möta henne.

- Jämfört med ditt tidigare sätt att se på ledarskap, vilken är din största insikt?

- Det finns ju så många ledarskapsteorier, men Utvecklande ledarskap är själva paraplyet, och alla andra stilar faller in under det. Det är ett sätt att vara, och när du har väl är i det kan du få användning för de andra teorierna. Det är en förändringsprocess, ett förhållningssätt.

- Programmet tar också höjd kring förändring och förändringsarbete, både personligt och organisatoriskt. Har du påbörjat någon form av verksamhetsinriktad förändring?

- Jag är ombudsman för Unionens chefsmedlemmar och hjälper dem med förhandling, utbildning och utveckling. Man kan säga att utbildningen gjorde att jag vågade börja ifrågasätta hur jag jobbar i min roll och fundera på vilken utveckling jag skulle vilja se. Som exempel kan jag nämna några enkla saker som att det vore bättre om jag satt ute på våra projektkontor istället för centralt, att det vore bättre om vi var två och så vidare. Så jag skissade på ett förslag till förändrat arbetssätt som vi börjar jobba efter nyår.

Det att jag vågade ifrågasätta min roll, har inneburit en otrolig skillnad för mig personligen – jag mår mycket, mycket bättre på mitt jobb nu. Min uppgift är att fler ska se Unionen som en professionell part för chefer på vilken nivå som helst. Jag har varken avancerat eller fått mer tid över, men jag ser att mitt jobb ger bra effekt.

- Förståelse för förändring är genomgående tema. På vilket sätt stödde processen i programmet din personliga utveckling?

- Jag har till fullo insett att jag bara kan ta ansvar för mitt liv, inte för någon annans. Jag har fått modet att våga vara här och nu, ta ansvar för mitt liv och att kunna vara nöjd. Min coach under utbildningen betonade hur viktigt det är att man ibland tillåter sitt vattenglas att vara fullt, dvs att man vågar vara i sin egen storhet en stund, vara lugn och våga vänta in. Allting springer inte ifrån mig för det. Jag tycker om att visualisera saker, så jag ställde ett fullt vattenglas på bordet och jobbade aktivt med det. De symboliska handlingarna har varit väldigt viktiga för mig, de påminner mig hela tiden – de tar mig tillbaka till vad vi pratade om under utbildningen och håller mig på rätt kurs.

- Om du skulle beskriva det här programmets effekt för någon; hur hade det låtit?

- Det är ett sätt att lära dig hur du som ledare på ett enkelt sätt kan förändra i det stora bara genom att förhålla dig annorlunda. Det handlar om små, små saker – hur du uttrycker dig, hur du möter människor, och grunden är din självmedvetenhet och ditt förhållningssätt. Jag är väldigt nöjd!

- Tack för intervjun, Tina!

* Den gröna bubblan sammanfattar det förhållningssätt som du eftersträvar som en utvecklande ledare: Att vara ett föredöme, Personlig omtanke, Inspiration och Motivation.