Vill få golfproffs att älska affären

På 70-talet kom golfboomen till Sverige, och successivt har golf blivit en folksport. 2010 kom en tillfällig rekyl och bröt den uppåtgående trenden, vilket bland annat ledde till konkurs och rekonstruktion av flera klubbar, och vi såg nya affärsmodeller växa fram.

- Sedan 2013 har det tagit fart på riktigt igen, och under 2016 såg vi fler nya golfare än på länge, säger Johan Thellmark, vvd för Golfstore – en ekonomisk förening för golfbutiker runtom på våra golfbanor.

Golfstore-kedjan bildades 1973 och finns nu i sex länder – Danmark, Norge, Tyskland, Österrike, Holland och i Sverige. Totalt 292 butiker, där de flesta drivs av PGA-utbildade Pros – vassa golfare, vars främsta uppgift är att lära folk att spela golf, inte att driva butik.

Ni kommer att satsa stort på utbildning för butiksägare och butikssäljare under det kommande året i ledarskap och butiksekonomi för att möta en hårdare konkurrens. Vilka är era största utmaningar?

– Ja, det är jättespännande! En utmaning är just den du nämner, nämligen att butikerna drivs av golftränare. De drivs av kärlek till golfen och deras viktigaste kvalifikation är inte att driva butik. Vanligt är att de har tre års utbildning för att bli golftränare, men de har ingen affärsutbildning.

Golfstores ambition är att de ska känna samma kärlek till affären som till golfen och bli lika duktiga på sälj, marknadsföring och ledarskap. Då krävs ny kunskap och träning - du vet ju hur mycket träning det behövs för att bli en bra golfare - därför satsar vi stort för att kunna erbjuda det, säger Johan Thellmark.

I takt med ökat intresse för golfen, har konkurrensen hårdnat; före 1973 hade golftränarna i princip ensamrätt på att sälja utrustning. Nu finns ett antal off-course butiker – citybutiker, stora sportkedjor och e-handeln – och de konkurrerar med pris och tar marknadsandelar.

– Om vi pratar om hur golfen utvecklas i Europa, ligger Sverige väldigt långt framme jämfört med övriga länder. Här har vi haft en rekyl, medan Danmark och Norge har klarat sig fram tills nu. De ligger fem år efter oss, och Tyskland och Holland växer fortfarande, förklarar Johan.

Bättre service och lönsamhet i butik är ert fokus för att rusta butikerna och du har varit den drivande kraften bakom utbildningssatsningen. Vad driver dig?

– Går det bra för Golfstore, så går det bra för mig. Jag har jobbat på Golfstore i 26 år och började med att bygga upp organisationen i Tyskland och tog vd-rollen i Tyskland, Österrike och Holland. Den bästa investeringen man kan göra är i sin egen utveckling.

Jag har en gedigen idrottsbakgrund och när proffssatsningen var över för mig, fick jag ett stipendium för att gå utbilda mig vidare, så jag vet hur viktigt det är. Nu sitter jag i en position där jag har möjlighet att påverka utvecklingen, och jag tog den chansen. Om vi lyckas kommer vi att framtidssäkra hela kedjan.

Vilka är dina personliga drivkrafter?

– Jag är tävlingsinriktad och en dålig förlorare. Men jag tänker nog mycket som en lagspelare; tillsammans är det lättare att nå målen.

Ni erbjuder butikerna två program – ett för ägare och ett för butiksanställda – i ledarskap, ekonomi och sälj & marknadsföring. Hur många tror du kommer att prioritera att gå utbildningen?

– Vi har valt att subventionera priset centralt, så det är väldigt attraktivt – vi vill göra det lätt att ta beslutet. Utbildningarna genomförs i på tre orter i Sverige och på sex orter utomlands. Visionen är att alla ska gå, och att vi ska få igenom 75 deltagare per år under tre års tid.

En sista och avslutande fråga får bli: Hur mycket golf hinner du själv med och är du nollhandicapare?

– Nej, jag har 7 i hcp, racketsport är min styrka och jag har spelat mycket tennis. Jag försöker spela golf en gång i veckan.


Skräddarsydda utbildningspaket eller företagsakademier?

Förflytta ditt företag med företagsutveckling genom IHM