KappAhl rustar interna talanger med IHM

Sedan några år tillbaka erbjuder KappAhl sina medarbetare att ansöka till ett utbildningsprogram som man skräddarsytt tillsammans med IHM – ett så kallat ”High Potential Program”.

KappAhls affärsidé är att erbjuda prisvärt mode till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskild inriktning på kvinnan mitt i livet.

Varför ett High Potential Program?

– Det är av flera skäl. Oavsett vilken position man har i företaget vill vi att man ska känna att det finns möjlighet till kompetensutveckling. Vi är också ute efter de positiva effekter som man får ut av att gå utbildning i grupp med andra inom det egna bolaget.

Det skapas naturligt interna nätverk, man pratar över organisations- och funktionsgränserna, vilket gör att problem och dilemman snabbare och enklare når en lösning. Vi ser också att den här investeringen som vi gör på kompetensutveckling i förlängningen ger faktisk kundnytta och påverkan på vårt resultat.

Vilka områden omfattar programmet och hur genomförs den i praktiken?

– Det är viktigt för oss att alla medarbetare får förståelse för företaget som helhet och KappAhls långsiktiga utveckling, därför är en viktig del i High Potential-programmet att deltagarna får den rätta överblicken och förstår sin påverkan på det som de är med och fattar beslut om.

Utbildningen är utformad så att deltagarna ska få en så bra bredd som möjligt, och består av nio olika moduler. Dessa inbegriper allt från affär, ekonomi och marknadsföring till ledarskap och EQ, emotionell kompetensutveckling; vi på Kappahl tror på vikten av att få göra en inre resa, att förstå sig själv och att arbeta med sin egen personliga utveckling är en nyckel till att kunna leda andra.

Utbildningsdagarna är utspridda under en period av åtta månader. Däremellan får deltagarna reflektionsuppgifter och verkliga affärscase från KappAhl arbeta med. Mellan utbildningsblocken får deltagarna också personlig coachning från IHM som en del i deras individuella utvecklingsplan.

Medarbetarna får själva ansöka om att få gå utbildningen, hur väljer ni ut era ”High Potentials”?

– Det är en intern sökprocess där vi går ut i organisationen och marknadsför utbildningen. Vi riktar oss till personer i olika funktioner på såväl huvudkontoret som ute på försäljningsmarknaderna. På så vis når vi medarbetare som kommit en bit på väg och som är mogna att själva vilja utveckla sin kompetens. Urvalet görs sedan av HR tillsammans med närmsta chef, eller rättare sagt chefens chef. Detta i syfte att lyfta kännedom om talanger/individer uppåt i organisationen.

Så ni skickar inte iväg personer som inte själva valt att söka?

– Nej inte i första hand. Vi tänker att man får bäst utbyte av utbildningen om man själv är motiverad och har gjort ett eget val. Däremot kan och ska chefer uppmuntra till att söka.

Vad har ni fått för feedback från de medarbetare som går och har gått programmet?

– Alla är nöjda med helheten, sedan är det klart att vissa avsnitt passar några bättre än andra. Vi justerar därför utbildningen och gör anpassningar så att det ska bli en så bra upplevelse som möjligt för varje deltagare.

Kan du ge exempel på justeringar?

– Vi anpassar av flera skäl. Tar bort och lägger till för att uppnå optimal effekt och nytta. Omvärlden ändras ju hela tiden och det känns naturligt för oss att bygga ett program som känns modernt och tillför nya insikter. IHM är lyhörda och är en bra samarbetspart i detta arbete.

Det var roligt att höra! Hur gick tankarna när ni skulle välja utbildningsleverantör?

– Vi var direkt klara över att vi ville arbeta med en extern part, och med någon som kunde erbjuda kompetens och föreläsare inom de områden som vi var intresserade av. Här föll valet på IHM då de hade de resurser och all den kompetens som krävs för att kunna leverera en helhet.

Om vi går över till din roll, vilka är dina utmaningar inom HR-området?

– Mitt uppdrag är att skapa förutsättningar för mina kollegor att kunna jobba brett i företaget. Kompetensutveckling är en grund i detta, det gäller att fylla på med rätt kompetens och i rätt tid. En av utmaningarna är att få våra chefer att ta ansvar för kompetensutveckling, sin egen likväl som för sina medarbetare. Och att de skapar förutsättningar i det dagliga så att en medarbetare kan vara iväg på utbildning. Det är viktigt att det blir en sund balans mellan arbete och utbildning.

Rent ekonomiskt måste ju High Potentials-programmet innebära en stor investering, en investering som jag antar att ni gärna vill få behålla i bolaget framöver. Är du rädd att tappa bra nyutbildad personal?

– Visst, jag är alltid rädd att tappa bra medarbetare, men jag skulle vara mycket mer rädd om vi inte gjorde något. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats. Vår satsning på kompetensutveckling är ett sätt för oss att behålla och locka till oss nya medarbetare.

Och när vi ändå är inne på ekonomi. Den senaste rapporten visar att det går bra för Kappahl.

– Ja, det var en bra rapport som kom nyligen och det påverkar ju självklart stämningen positivt internt. Det är jätteroligt att det går bra men vi har en stor ödmjukhet inför detta. Varje kundmöte är viktigt för oss.

Idag möter ni kunderna på andra sätt än bara i butik. Hur tänker ni kring kundernas förändrade köpbeteenden?

– Det finns en helt annan medvetenhet kring hållbarhetsfrågor bland konsumenter idag. Och vi vill erbjuda våra kunder en pålitlig upplevelse när det kommer till möjligheten att kunna handla hållbart. Vi vill nå ut och visa såväl internt som externt att vi är en arbetsgivare som tar ansvar. Och våra medarbetare ska känna en stolthet över att arbeta hos Kappahl.

E-handeln ökar i hög takt och vi måste anpassa oss till nya köpbeteenden. Hela digitaliseringen i sig är en spännande utmaning som vi står inför. Vi vill ju helst vara lite bättre än alla andra.

Då kanske ni kommer att komplettera programmet med en egen modul som berör just digitalisering?

– Ja, det är inte alls omöjligt. Jag har sett IHM:s nya utbildning inom digital transformation och det känns som ett område som vi bör väva in i High Potential-programmet.

Vill du höja ditt företags kompetens?

Kontakta någon av oss direkt så berättar vi mer

Johan von Walkendorff

Affärsutvecklare

Annelie Nordström

Affärsutvecklare

Jenny Widén Nilsson

Affärsutvecklare

Johan Henriksson

Affärsutvecklare

Philip Holmberg

Affärsutvecklare