Hurra! Fyra helt nya utbildningar och totalt 740 YH-platser i höst!

På tisdagen konstaterades att IHM:s Yrkeshögskola fortsätter expandera! Hela fyra nya utbildningskoncept godkändes av Myndigheten för Yrkeshögskolan, vilket säkrar att 19 olika utbildningar startar i höst! Ansökan öppnar 13 februari.

Tommy Persson, tillväxtchefchef på IHM Business School och ansvarig för IHM Yrkeshögskola, gläds åt att skolan fortsätter ligga i arbetsmarknadens absoluta framkant.

– Yrkeshögskolan blir en allt viktigare rekryteringskanal för Sveriges företag och vi är därför glada och stolta över att kunna utveckla vår YH-verksamhet ännu mer. Vi etablerar fyra helt nya utbildningskoncept och vår tillväxtresa inom YH kan fortsätta.

IHM Business School är i dagsläget den skola inom Yrkeshögskolan som erbjuder flest utbildningar i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö inom försäljning, marknad och ekonomiområdet.


– IHM har en byggt upp en nära relation till det svenska näringslivets tillväxtsektorer, där Yrkeshögskolan är en av de viktigaste kanalerna för företagens kompetensförsörjning. Villkoret för att få starta en YH-utbildning är att det finns ett dokumenterad rekryteringsbehov från företagen inom kompetensområdet.

Yrkeshögskolan – ett vinnande, växande koncept

Det är inte bara på IHM som Yrkeshögskolan växer. Myndigheten för Yrkeshögskolan meddelar att de nu gör en historisk expansion och det beräknar att undervisningsformen ska växa med 45 procent till år 2022.

Skälet är att Yrkeshögskolan visat sig vara ett vinnande koncept. Där Yrkeshögskolan säkrar kompetensförsörjning och de facto leder till arbete, står andra utbildningsformer i skuggan.

Beräkningar visar att över 90 procent av det som examineras på IHM Yrkeshögskolorna har arbete inom ett år. Frågan är bara vilka framtida yrken som utbildningarna ska leda till? På dagens blixtsnabba marknad är svaret knappast givet.

– Det är inte lätt att avgöra vilka kompetensbrister som kommer att visa växa sig störst i framtiden. Vår uppgift är att snabbt och följsamt utbilda för de rekryteringsbehov och yrkesroller som växer fram.

Samtidigt möter vi ju såklart den uppenbara efterfrågan som uppstår av digitaliseringen inom rollerna på sälj och marknad. Idag hinner vi inte med att utbilda för de behov som finns, vilket gör att bristen på efterfrågad kompetens växer sig allt större.

Fler utbildningar som gynnar digitaliseringen

Tommy Perssons tankar är helt i linje med de nya utbildningskoncepten som precis blivit beviljade, och deras gemensamma nämnare är digital utveckling:

  • Digital marketing Specialist
  • E-commerce logistiker
  • Public Bid Manager
  • Agil projektledare

Låt oss snabbt ta en titt på de här rollerna innebär i praktiken.

Vad arbetar en Digital Marketing Specialist med i framtiden?

Digital Marketing Specialist upplevs av många som en framväxande standardroll på marknadsavdelningen. Man arbetar med sociala medier, digitala kanaler, drift av trafik och konverteringsgrader etc.

Det här en mycket viktig utbildning för arbetsmarknaden – man ser ingen begränsning i rollens efterfrågan, utan istället en stabil ökning.

Vad arbetar en Public Bid Manager med i framtiden?

IHM finns där affärens finns. Det finns en ökad affärsaktivitet inom offentlig upphandling, och där saknas ofta ett affärsmässigt perspektiv.

Utöver de juridiska frågorna behövs också affärsmässig och kommersiell kompetens för en långsiktig och hållbar verksamhet för både leverantör och upphandlare.

Området växer inom fler sektorer än enbart IT – exempelvis vård och omsorg, utbildning, bygg och anläggning.

Vad arbetar en E-Commerce logistiker med i framtiden?

Numera är logistiken en central del, inte bara en integrerad del av E-handeln. Eftersom man kan se att lönsamhet har en så pass stark förankring i logistikfrågor, förstärker IHM Business School sitt E-commerce-erbjudande med denna utbildningen.

En stor del av utbildningen E-Commerce logistiker handlar om att samordna, utveckla och optimera logistikflöden i E-handelsverksamheter. Utbildningen kommer att ge kompetens för att arbeta i en såväl strategisk som operativ roll med ansvar för logistiska lösningar kopplat till e-handel.

Vad arbetar en Agil projektledare med i framtiden?

En agil projektledare arbetar med att driva effektiva och snabbrörliga projekt, framförallt inom IT-sektorn. IHM vill delvis bredda definitionen av affärsmässig kompetens, för precis som säljare och marknadsförare är agila projektledare en stark motor i de svenska tillväxtbolagen.

Utbildningen är huvudsak IT-inriktad, men man ser också att efterfrågan på denna typ av ledningskompetens ökar i andra snabba branscher, bland annat inom startup-sektorn.

Totalt 19 YH-utbildningar står öppna för ansökan den 13 februari. Boka in dig på vårens första infomöte här:

Stockholm 19 feb

Göteborg 26 feb

Malmö 28 feb