Vill du leda digitalt och agilt? Börja från grunden.

Jan Carlzon sa det redan på 80-talet: Riv pyramiderna! Den gamla hierarkiska organisationsmodellen är förlegad och trög.

I dag behöver vi jobba i snabbrörliga, agila team, där medarbetarna har mandat att själva bestämma hur de vill jobba för att nå de gemensamma målen. Och de behöver trygga, kommunikativa ledare som har tillit till sina medarbetare och som inser att deras roll är att stötta, inte att veta bäst och peka med hela handen.

Plats och tid för arbete förändras, arbetsliv och privatliv flyter ihop. Trots att det stressar oss enormt att sitta i bilköer varje dag, vid samma tid, sitter det djupt rotat i oss att vi måste åka till jobbet varje dag,

Men det är inte där vi måste vara för att arbeta, och vi kommer inte att kunna attrahera nya talanger om vi kräver att de ska infinna sig på en fysisk arbetsplats. Men rädslan är stor, och många släpper inte medarbetarna fria.

I veckan lyssnade jag till Karin Zingmark, strategisk rådgivare, talare och författare. Hon är klar med livet som anställd och föreläser om insikter och lärdomar från sin tid som chef på Microsoft, där hon ledde en marknadsavdelning som sällan var på plats rent fysiskt. Erfarenheterna finns samlade i boken ”Maxa Snacket” (Liber Förlag 2017), och hon poängterar att det inte handlar om att prata mer. Vad hon menar är att vi ska lyssna, föra dialog och förändra i samklang med omvärlden.

- Vi kan inte fortsätta fatta beslut i stängda rum, med gammal historisk data som försäljningsstatistik, kundundersökningar och medarbetarundersökningar, och när vi fattat beslut delegerar vi kommunikationen till någon annan som ska kommunicera. Det var så vi gjorde förut i en värld som var långsam, en värld som inte var uppkopplad. I dag går inte det. Medielandskapet kräver helt andra saker från oss. Världen kräver helt andra saker från oss. Vi måste fatta beslut i dialog med vår omvärld.

En snabb, föränderlig värld ställer andra krav – digitalisering föder globalisering, och vi ser ett komplext medielandskap och ett ökat krav på transparens. Teknik byggs in i våra samhällen och vi interagerar med den utan att märka det. Fokus flyttas från mobilitet till AI. Röststyrning utvecklas i snabb takt, och år 2020 räknar de stora teknikdrakarna med att 50% av alla i utvecklade länder kommer att ha bytt skrift mot tal – den talande generationen.

Karin Zingmark menar att förändringen måste börja från grunden innan vi når toppen. Målet är självgående medarbetare som förmår och har mandat att fatta egna beslut. Grunden är en trygg organisation som präglas av äkta relationer och tillit.

Åtta tips för ledare som vill skapa tillitJobbar du i en stor organisation där det saknas ett tydligt WHY? Koncentrera dig på det du kan påverka. Skapa teamkänsla i din grupp och tala om varför ni gör saker, och hur ni gör dem. Medarbetare som köper in på värderingar brukar känna och visa stort engagemang, och värderingsstyrda organisationer är svåra att kopiera.

Avslutningsvis kommer här Karin Zingmarks åtta tips för ledare som vill skapa tillit:

Uppmärksamma framgång i form av positiv feedback så att alla hör Ge tydliga och utmanande mål Sluta detaljstyra, det är förödande för tilliten. I själva verket innebär det att du inte har tillit till din medarbetare att själv lösa uppgiften. Låt människors passion få styra – även de tråkiga sakerna måste naturligtvis göras, men vi är alla olika och låt personer göra det de älskar att göra i så hög grad som möjligt. Informera även om du inte har svaren. Det skapar en enorm oro när man känner att något är på gång men inte vet vad. Fokusera på äkta relationer med alla dina medarbetare och se till hela människan Underlätta både personlig och professionell utveckling Öppna upp och visa sårbarhet inför organisationen

Har du erfarenhet av att leda digitalt? Har ni brutit upp den gamla strukturen för att jobba i snabbrörliga, tvärfunktionella team?

Monica Birgerson p. s. Många tror att digitalisering handlar om teknik. Det gör den inte. Läs också David Ståhlberg "4 saker transformativa ledare gör"