Vilka värderingar har du?

Har du tillräcklig självkännedom, och viljan att bli bättre, för att bli den bästa ledare du kan vara?

Många av oss vet att det krävs en del tid och kraft på att förbättra vårt ledarskap, och ofta går det tyvärr inte att enbart ”härma” en förebild, eller att försöka ha en påklistrad fasad när du ska leda någon. Ditt ledarskap måste ha sin grund i vem du är och vad som är viktigast för dig.

När du verkligen känner dig själv och vad du står för är det mycket lättare att veta vad du ska göra i de olika situationer som uppstår, både privat och i arbetslivet. Framför allt handlar det om att alltid se till att försöka göra det rätta och göra det bästa du kan i varje situation.

Som min sexåring säger: Hur svårt kan det va! Det låter ju så enkelt. Självklart vet jag vem jag är och vad jag står för, men ibland är det svårare än vad vi tror eller kräver kanske mer jobb än vad vi förväntade oss.

Att göra det rätta kan ibland vara en livslång utmaning. Lyckligtvis finns det olika teorier, modeller och ledarskapsverktyg som kan hjälpa oss. Ett av dessa bygger på fyra värderingar, och vill man läsa mer finns det en bok av:” Harry M. Jansen Kraemer Jr. From Values to Action: The Four Principles of Values-Based Leadership (Jossey-Bass, April 2011)”.

Dessa fyra värderingar som Harry M. Jansen Kraemer Jr. beskriver är:

  • Självreflektion, du behöver ha förmågan och viljan att identifiera och reflektera över vad du står för, vad dina värderingar är, och vad som är viktigast för dig. Om du inte känner dig själv, hur kan du leda dig själv? Om du inte kan leda dig själv, hur kan du leda andra?
  • Balans, innebär här förmågan och viljan att se situationer ur flera perspektiv och olika synvinklar för att få en bättre förståelse för helheten. Balans innebär att man lyssnar på och möter andras åsikter med ett öppet sinne.
  • Självförtroende, acceptera dig själv som du är. Du känner igen och accepterar dina styrkor och svagheter och strävar efter att ständigt förbättras och utvecklas. Med äkta självförtroende vet du att det kan finnas andra människor som har åstadkommit mer, är mer framgångsrika och så vidare än du själv, men du är OK med vem du är och var du befinner dig nu.
  • Ödmjukhet, kom ihåg vem du är eller var du kommer ifrån. Äkta ödmjukhet gör att du har ett öppnare sinne och perspektiv på livet, särskilt när du upplever framgång i din karriär eller privat. Dessutom hjälper ödmjukhet till så att du lättare värdesätter varje person du möter och behandlar alla med respekt.

Det bästa med dessa fyra värderingar eller principer är att de kan användas av vem som helst oavsett vem du är, om du leder ett land, är verkställande direktör för ett företag, eller helt nyanställd i en organisation. Du behöver inte, eller egentligen, du ska inte vänta tills du har hundratals människor som rapporterar till dig för att leda, och leva i och efter dessa värderingar. Du kan alltid tillämpa principerna om värdebaseratledarskap oavsett om det är enligt dessa fyra, dina egna, eller de som ditt företag har. Det är aldrig för tidigt eller för sent att bli en värdebaserad ledare/människa. Vilka är dina fyra viktigaste värderingar?