Därför bör ni jobba med Smarketing

Konceptet har nu blivit så populärt att det fått ett eget namn. Sales + Marketing = Smarketing. Vad skulle hända på ditt företag om säljavdelningen och marknadsavdelningen kopplades närmare varandra?

Smarketing ingår i en trend som tar allt större mark bland svenska företag; nära samverkan mellan företagens olika avdelningar. Effektiv kommunikation och agil samarbetsförmåga både internt och externt, ses som en grundläggande framgångsfaktor. Här kliver begreppet Smarketing in.


– Smarketing ska inte ersätta en sälj- eller marknadsavdelning utan man ska dela på en process, en köpresa. Man brukar rita två ringar och låta de överlappa varandra, en som det står sälj på och en som det står marknadsföring på och i mitten blir det Smarketing, säger Riki Dackén som varit med och tagit fram utbildningen Sales & Marketing Management.

Riki fyrkant svartv9t.jpg

Riki Dackén, säljexperten och föreläsare på IHM

Fem tips för att lyckas med Smarketing

1. Team

Smarketing handlar inte om att smälta samman två avdelningar till en, utan att effektivt använda sig av båda avdelningarnas resurser mot företagets mål. En metod är att skapa team med kompetenser från både sälj och marknad för att lösa ett problem eller skapa en kampanj.

2. Personas

Att skapa en persona är en vanlig metod för att förtydliga sin målgrupp. Inom Smarketing är det av största vikt att marknads- och säljavdelningen arbetar runt samma personas, så att inte sälj och marknad ser helt olika kunder framför sig.

3. Insyn

Marknad och sälj bör få insyn i varandra processer och delmål, skapa tidsutrymme för att tydliggöra de olika avdelningarnas arbetsmetoder och verktyg.

4. Återkoppling

Ett vanligt förekommande problem är marknadsavdelningen skickar ett kundlead till säljavdelningen och att kontakten mellan avdelningarna abrupt tar slut där. Det duger inte inom Smarketing. Marknadsavdelningen behöver få en tydlig återkoppling på hur bra kundleadet var för att arbetet ska kunna optimeras.

5. Data

I digitala tider är data guld och så även inom Smarketing. En viktig process är att slå samman data från olika avdelningarna och analysera resultatet. Exempelvis marknadsavdelningens data över räckvidd med säljavdelningens data över sälj.

Länka samman er organisation med Sales & Marketing Management