Varför är Digital Marketing & Sales Analytics så hett?

Behovet av den kompetens man får genom utbildningen är enorm på en marknad som nu till stor del består av självlärda förmågor, säger John Axelsson.

Vi har bett John Axelsson är Digital Strateg på Be Better Online och medlem i IHM’s Advisory Board för YH-utbildningen Digital Marketing & Sales Analytics. Vi ringde upp honom för att få svar på frågan om varför området är så hett. Här ger han sin bild.

IHMs utbildning Digital Marketing & Sales Analytics är ur vårt perspektiv extremt värdefull, det finns ingen liknande utbildning på marknaden i dagsläget.

Det finns ett antal kvalitativa webbkurser med tillhörande certifikat där man lära sig grunderna men ingen motsvarighet till den helhetsutbildning och kompetens som man skaffar sig genom Digital Marketing & Sales Analytics.
I en värld där mer och mer kommunikation flyttas online behöver man som företag ur vårt perspektiv förr eller senare adressera de frågor som uppstår vid synlighet, marknadsföring och kommunikation online:

  • Vilka trafikkällor driver besökare till vår webbplats och vilka typer av
  • Vad gör besökare på vår hemsida?
  • Vad behöver vi mäta för att få en bild av flödet på hemsidan?
  • Vilka trafikkanaler är lönsamma?
  • Vilken kommunikation fungerar bäst mot vår målgrupp?
  • Vart skall vi lägga budget och engagemang baserat på utfall?
  • Hur kan vi hjälpa våra presumtiva kunder hitta våra tjänster och produkter?

Be Better Online arbetar dagligen med att hjälpa företag att hitta deras unika svar på dessa frågor, och ta rätt beslut utifrån situationen de befinner sig i. Vi fungerar då som en strategisk partner som sitter på samma sida bordet som våra kunder med det gemensamma målet att göra den digitala kommunikationen så kostnadseffektiv som möjligt givet förutsättningarna.

Att vi ens har en sådan roll att fylla idag talar sitt tydliga språk om att det finns en stor brist på kompetens inom dessa områden. Vi ser att behovet finns inom alla branscher. Be Better Online har denna typ av webbanalytiska engagemang i branscher över hela spektrat, allt från globala tjänsteföretag till lokala e-handlare.

Vi fortsätter självklart gärna ha denna roll hos våra kunder men inser samtidigt att möjligheten och värdet av att kunna analysera och effektivisera sin digitala kommunikation löpande är ett så vitalt område att många av våra kunder kommer välja att lägga denna kompetens internt så fort det finns möjlighet att hitta relevanta kandidater.

Dessa efterfrågade kandidater med relevant kunskap är precis vad utbildningen Digital Marketing & Sales Analytics kommer bidra med och jag är övertygad om att större delen av klasserna snabbt kommer kunna kliva in i relativt seniora strategiska roller när dom är ute på arbetsmarknaden!

Förutom behovet hos slutkund finns en stor efterfrågan hos digitala byråer, inte minst hos oss på Be Better Online. Vår organisation är idag uppbyggd till stor del av personer som har liknande kompetens som utbildningen ger men är mer eller mindre självlärda.

Vi ser fram emot att ta emot studenter på LIA perioder och kunna erbjuda vidare anställning till de som bäst passar in i vår organisation. Att arbeta på byråsidan med många parallella projekt ger en bred förståelse för liknande kunders affärsmöjligheter och utmaningar vilket leder till att man snabbt blir en expert på att strategiskt vägleda sina kunder kostnadseffektivt framåt.

Som medlem i IHM’s Advisory Board för Digital Marketing & Sales Analytics ser jag fram emot att löpande bidra med vår syn på marknadens behov och tillsammans med resten av gruppen utveckla utbildningen så att den matchar efterfrågan så bra som möjligt."

John Axelsson
Digital Strateg - Be Better Online

Fakta om Digital Marketing & Sales Analytics:
YH-utbildning på heltid i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Öppnar dörrar till framtidsyrken som Onlinemarknadsförare, Webbanalytiker, Digital Traffic Optimizer och Marketing Technologist och du får en mängd attraktiva certifieringar på köpet, t ex Google Analytics och Adwords.