Välj mig för att jag är bäst, inte för att jag är tjej.

Visst är jag för jämställdhet. Det tycker jag borde vara självklart idag 2015.

Någonting man inte får glömma i debatten är, att män och kvinnor ÄR olika. Vi drivs i regel inte av samma saker. För män är hög lön viktigare än för kvinnor, vi vill mer ha flexibla arbetstider. Vi får inte heller glömma det faktum, att kvinnor föder barn och har en annan syn på hus och hem. Jag har skrivit om det förut, men det tåls att upprepas. När vi var grottmänniskor, tog kvinnor hand om hem och barn. Männen jagade. Visst, det finns alltid dem som går mot strömmen, men i huvudsak är det kvinnor som bryr sig om hur det ser ut och är hemma. Killar är lite mer manana manana. Saker löser sig typ. Vi har väl att lära av varandra. Och, vi är bäst tillsammans. Så många rapporter som styrker detta- ju mer jämn könsfördelning på företag, desto bättre lönsamhet.

Självklart tycker jag att vi kan bli bättre på många plan, så som lika ingångslöner tex. Vi kan göra mer för att förenkla föräldraledighet, arbeta mot mål för jämnare könsfördelning i alla branscher. Tyvärr tycker jag det är mer fokus på att kvinnor ska in i mansdominerade branscher, än tvärt om. Kvinnor ska sitta i styrelser, driva teknikbolag, göra affärer. Men killarna? Vart är fokus på fler män inom vården? Skola? Omsorg?

Det har diskuterats mycket om kvotering. Ja, jag förstår tanken, som sagt, det borde vara ett gemensamt mål att ha jämnare fördelning av kön i alla branscher och i alla delar av samhället. Men, är kvotering det rätta? I min värld, så nej. Anledningen är egentligen högst personlig.

Jag har erfarenhet i att arbeta i en mansdominerad bransch. Jag älskar det, men visst har det i perioder varit tufft. Tufft både för att jag är tjej och ung. Jag har fått bevisa att jag faktiskt har någonting innanför pannbenet, och att jag vet vad jag vill. Jag har upplevt hur det är när människor tycker att man har en position för att man fått den, inte för att man förtjänat den. Jag har fått förtjäna min plats. Det har krävts en del, både av mig och mina medarbetare. Jag har nog haft tur med så mycket fina människor runt omkring. Men, om jag skulle fått frågan om att ingå i en styrelse eller liknande, där de ville ha med mig, inte för att jag faktiskt var bäst, utan för att de var tvungna att ha med en tjej..? För att det skulle kvoteras? Nej, tack. Jag vill, väljas för att jag är förbannat bra, inte för att jag är tjej. Jag vill väljas för att jag kan bidra, för att jag är jag. Inte för att jag är en siffra i ett beslut om 50/50. Fokus borde vara mer på vidare utveckling, där jämställdhet är en framgångsfaktor. De företag som inte hänger med på denna fråga, kommer ändå sakta men säkert försvinna. Marknaden styr, om än något sakta. Jämställdhet är idag en fråga som är viktig i valet av framtida arbetsgivare. För att attrahera talanger, måste denna del av pusslet vara med. Simple as that.

Så nej, välj inte mig för att jag är tjej. Välj mig för att jag hade bidragit.