3 tips till ett mer intelligent ledarskap

Att möta sina medarbetare med emotionell intelligens är av yttersta vikt under oroliga tider, både för arbetsklimat och resultat - men hur utvecklar man ett emotionellt ledarskap? Här följer tre punkter från IHM:s samarbetspartner Roche Martin:

Optimism.jpg

1. Social kompetens

Vi är alla medvetna om att social distansering är nyckeln till att begränsa spridningen av Covid19. I detta är det mycket viktigt att vi skiljer mellan orden fysisk distansering och social kontakt, eftersom psykologin framgångsrikt har demonstrerat att våra relationer med andra människor är det starkast botemedlet mot stressande moment i livet och den viktigaste ingrediensen för välmående.

När personalen är utspridd på olika platser så är det ofrånkomligt att missa den normala mellanmänskliga kontakten som kontorsarbete innebär. Så när arbetet sker hemifrån en längre tidsperiod och dina medarbetare hanterar en omställd jobbsituation så är det nödvändigt att du inte bara stödjer ditt team och dina klienter, utan att du även breddar deras empatiska förmåga så att de når fler som är i särskilt behov av stöd.

2. Optimism

Inom forskningen klassas den emotionella kompetensen optimism som en av de bästa metoderna för att skapa motståndskraft mot stress. Det är också den kompetens som skapar tydligast skillnad över hur människor reagerar på utmanande tider.

Optimism handlar inte om att glaset är halvtomt eller halvfullt, eller att man alltid måste se på livet från den ljusa sidan - optimism är i själva verket en livs- och affärsstrategi som innehåller en väg till att upptäcka möjligheter, att kunna se över horisonten och att utveckla motståndskraft mot motgångar.

3. Självförtroende

Efter studier över hur människor tar sina bästa beslut och skapar förmåga att ta sig över begränsningar, så är många psykologer överens - det mesta avgörs av självförtroendet.

Självförtroende innebär att man inte passivt låter omständigheterna runt sig diktera villkoren för hur man reagerar, utan att man istället själv bygger en solid känsla av personligt ansvar och inre tro. Det handlar om att kunna ta initiativ, förändra det man kan förändra och tänka kreativt kring hur man kan få bäst nytta av begränsade resurser.

Personer med högt självförtroende kommer på ett bättre sätt kunna möta och växa i den nya situationen vi nu befinner oss i.

Emotionellt intelligens skapar inte bara en empatisk kultur - Emotionell intelligens skapar starkare resultat

I höst startar en ny omgång av vår omtyckta utbildning EQ för Ledare