Vad är digital transformation?

Accelerera digitaliseringen av din affär! Utveckla en strategi, gör en innovationsplan och få energi att driva förändringsarbetet framåt.

Hör vad några av deltagarna på IHM Digital Business Transformation har att säga om kursen och möt David Ståhlberg, utvecklingspartner till IHM.

Vad är digital transformation?

Digital teknik vävs in i alla väsentliga delar av samhället. Digitaliseringen möjliggör nya smarta lösningar som underlättar för oss som medborgare, privatpersoner och kunder. Den digitala transformationen öppnar också upp för nya innovationer och nya affärsmodeller, och etablerade företag står inför stora utmaningar för att klara den omställning som kunderna kräver.

Disruptiv innovation är när en hel marknad förändras till följd av att människor förändrar sitt beteende. Vi ser hela branscher slås ut när nyetablerade företag med ny teknik lanserar nya, smarta, användarvänliga lösningar.

Att gå från analogt till digitalt är ingen quick fix - ofta handlar det om att förändra verksamheten i grunden. Digitalisering handlar mindre om ny teknik och mer om ledarskap. Det handlar om att ta taktpinnen och påbörja arbetet genom att lära nytt och att skapa nya värden för sina kunder. Så var börjar man?

Ett sätt är att lära och tänka tillsammans med andra som har samma utmaning med utgångspunkt i kundernas behov. Det gör deltagarna på IHM Digital Business Transformation.