Vad är Blended Learning?

En av alla nyanställda på IHM är Mervi Wouters som är affärsutvecklingsansvarig för Blended Learning. Men vad är det? Hur och varför, frågorna är många så vi bestämmer oss för att få till en pratstund med Mervi för att reda ut begreppen.

– Hej Mervi, nu ska vi ta reda på allt om blended learning men först får du gärna berätta lite kort om din bakgrund.

– Hej, det känns riktigt roligt att bli intervjuad för jag är mycket glad och stolt över min nya tjänst. Lite kort om min bakgrund blir svårt men jag gör ett försök. Jag är född och uppvuxen i Finland som du säkert hör, och mitt efternamn, som inte skvallrar om min bakgrund, har jag tack vare att jag sedan länge är gift med min man som kommer från Holland.

Jag läste Ekonomlinjen vid Stockholms Universitet på 80-talet och parallellt med det startade jag tillsammans med ett par kurskamrater en redovisningsbyrå. Vi började tidigt med persondatorer och upptäckte att datorn i många stycken blev ett hinder för våra kunder. De förstod så klart fördelen med datorisering, men de kunde inte dra nytta av våra tjänster då de inte hade den kunskap som behövdes. Jag ville överbrygga det som upplevdes som problem genom att dela min kunskap så redovisningsbyrån ändrade raskt sin inriktning och blev det första förlaget i Sverige som gav ut IT-relaterat utbildningsmaterial. Ja, det var ju före Internet och e-learning så vår ”blended”-lösning var självstudiepaket som innehöll pärmar, övningsdisketter, ljudkassetter, överstrykningspennor och annat gott och smått. Förlaget fick så småningom nya ägare, och det roliga är att det existerar än idag, även om i mer moderniserad form. Och jag hade fått upp ögonen för hur viktigt lärande och kompetensutveckling är för affärsresultat och hur roligt det är att sprida kunskap!

Sedan löpte karriären på i en mix av erfarenheter av internationella konsultbolag genom mitt arbete som konsultchef på Cap Gemini och av mindre bolag inom utbildning. I erfarenheter ingick även uppstart av World Class center i Thailand. I farten blev jag certifierad aerobic instruktör också, men det är en annan story :-)

E-learning började vi tillämpa i slutet på 90-talet, men vid den tiden så blev det sällan mer än en bok på datorn. Vi ville något mer och tog fram en blended-plattform i början av 2000-talet som blev riktigt bra, med den tidens mått. Denna plattform fusionerades 2005 i ett större utbildningsbolag, där jag fick en tjänst som blended learning ansvarig. Se senaste fem åren har jag arbetat på Lexicon Interactive där ansvarat för produktutveckling av ett bredare sortiment av e-learning program. Och nu är jag här på IHM, vilket känns väldigt spännande och inspirerande!

– Så, vad är då blended learning?

– Blended learning, blandat lärande, har nog lika många definitioner som antal aktörer. På IHM definierar vi det både ur lärande- och effektperspektivet.

IHM har ju redan ett stort strukturkapital i form av “klassisk blended learning” där vi använder casebaserade utbildningar i klassrum, coachning, webbstöd osv. Det vi lägger till nu är bl a mer e-learning för att öka tillgängligheten, avancerade e-simuleringar som ger deltagaren möjlighet att ”prova vingarna” på egen hand samt plattform för valideringar, gap-analyser och uppföljning av såväl progress som resultat. Allt detta ökar upplevelsen och inlärningseffekterna och tar deltagaren snabbare upp till önskad kompetensnivå.

Dessa element blandar vi med klassrum, e-simuleringar och andra digitala verktyg, allt med inriktning på att skapa bästa möjliga resultat.

– Och hur vet man att man når dessa resultat?

Ja, det är här effektperspektivet kommer in i bilden. När vi skapar våra företagsanpassade blended-program så går vi genom en nulägesanalys och framförallt syftet med utbildningen, för att veta vilka förändringar och resultat utbildningen ska leda till. Tillsammans med kunden tar vi fram nyckeltal eller KPI:er för företaget och ser till att vi har med oss verktyg som stödjer processen och mätningen. Detta är helt avgörande för att man ska nå en långsiktig effekt.

– Kan du ge exempel på vad som mäts?

– Alla som sysslar med kompetensutveckling mäter deltagarnas upplevelse genom kursutvärderingar och ofta även kunskaper med prov i slutet av programmet.

På IHM har vi stark koppling till affärslivet och går ett par steg längre; vi kopplar på kundens affärsmål, önskade och uppnådda effekter av utbildningen. Det handlar om deltagarens arbetsprestationer och påtagliga resultat i organisationen som utbildningen förväntas leda till i form av ökade intäkter, reducerade kostnader, bättre kvalitet, höjd effektivitet, ändrat beteende etc. Vi försöker hitta konkreta indikatorer för mätningen som ligger nära deltagarens verklighet och som man har möjligheter att direkt påverka.

– Men för vilka bolag bör det här vara intressant?

– Jag tycker att företagsanpassad blended-learning är intressant för medelstora företag och uppåt. Har de en stor geografisk spridning så ger blended självklart direkta kostnadsbesparingar för att slippa samla alla hela tiden. Har man väldigt olika kunskapsnivåer i företagen så blir vår e-learning en tryggare miljö för de som känner sig osäkra. På det viset för vi utbildningen närmare kunden, ökar tillgängligheten och ger mer kvalitetstid till de fysiska träffarna med läraren och andra deltagare.

– Och vad blir det första programmet ni rullar ut?

– En spännande säljträning för B2B.

– Och vad kan man förvänta sig för resultat på den utbildningen?

– Nu kommer de tuffa frågorna :-)

Allt beror naturligtvis på var företaget och dess anställda befinner sig idag och vart de vill, och det ska analysen vi gör visa. Men IHM har jobbat med Volvo i många år och jag, tillsammans med kollegorna, har tillfört våra erfarenheter från tidigare så jag vågar absolut lova ett positivt resultat av en sådan här satsning på kompetensutveckling. Exakt hur mycket är svårare att förutsätta generellt, men vi har case som visar på omsättningsökningar på mellan 3 och 12%. Vi har faktiskt nått ännu högre siffror också men det blir så extremt att det blir orelevant.

– Men handlar det bara om att öka försäljningen?

– Nej, utbildningen handlar lika mycket om att kunna effektivisera sitt arbete, öka ”Nöjd-kund index”, och skapa en bättre relation som på lång sikt skapar lönsamhet för företagen. Det handlar också om att skapa tryggare medarbetare och därmed trevligare arbetsplatser. Det är detta vi tittar på tillsammans med bolaget innan vi kör igång.

Det viktigaste är alltså inte vilka former vi väljer för blended learning utan att dessa element samverkar mot det gemensamma målet: att öka inlärningseffekten och i förlängning uppnå önskvärda och mätbara effekter i deltagarnas kompetenser och de organisationer där de verkar.

– Då tackar jag för att du tog dig tid. Det här låter spännande och jag ser fram emot att få höra mer när ni är igång på allvar!

– Tack själv, jag lovar att rapportera :-)