Vad är automation?

Enligt wikipedia: Automation eller automatisering betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Automation kommer från grekiskans 'automatos' och betyder på egen hand.

Det finns såklart många olika typer av automation. När det kommer till att bygga maskiner, brukar vi prata om hel och halvautomatiska utrustningar. En helautomatisk utrustning är en enhet som efter startsignal helt själv utför arbete. En halvautomatisk utrustning kräver att vissa delar sker manuellt. Tex att en operatör placerar detaljer i läge, trycker på start, maskinen pressar ihop, kontrollerar att pressningen nått rätt moment och när det är klart plockas delarna ut av operatören. Exempel på helautomatisk utrustning kan vara en robotcell i en plastindustri. Roboten tillsammans med en formspruta och formsprutningsverktyg, hanterar ingående komponenter som hylsor och skruvar. Dessa placeras i formsprutningsverktyget av roboten, formsprutan stänger och pressar in plast och gjuter in hylsor och skruvar. När formsprutan är färdig öppnas verktyget och roboten hämtar detaljen med de ingjutna delarna. Därefter sker en kontroll av att allt gått rätt till, ibland med hjälp av visionkameror men ofta räcker olika typer av givare. Är detaljen godkänd brukar en liten markering göras (ett sk körn slag) och sen placeras den på utbana eller direkt i pall. Om den inte är godkänd så kasseras den. (Formsprutning innebär att man under högt tryck och värme smälter och pressar in plastmaterial i ett verktyg, tänk form, som är format så som den färdiga detaljen skall se ut) Ibland pratar vi om någonting som vi brukar kalla för processautomation, vilket egentligen kan gå under helautomatiska utrustningar. Man kan enkelt förklara det med att man matar in råmaterial i ena änden, som på en lång linje förädlas så i slutet av processen kommer det ut helt färdiga produkter. Exempel på processindustri är Göteborgs kex, där man i stort sett häller i mjöl, socker och vätska i ena änden, och i andra kommer färdiga paket av ballerina ut.

Vad man väljer, dvs hel- eller halvautomatiska lösningar, har oftast med av hur många produkter som skall produceras att göra och hur snabbt det skall gå. Med i beslutet är självklart tiden för återbetalning av sin investering, vilket är avhängt antal och tid. Det blir också allt vanligare är att enklare automation sker för att det ställs krav på att kontroll inte får göras av människor. Vi människor är fantastiska på många sätt, men tyvärr är vi inte alltid så konsekventa. Tankarna vandrar iväg och helt plötsligt har man missat att kassera en felaktig detalj. En maskin utför samma sak varje gång, varje dag alla dagar om året.