Därför behöver du spana som Försvarsmakten

Alla vill vi stanna upp och sluta upp med att ständigt släcka bränder - men få lyckas fullt ut med denna uppmaning. Svante Randler tipsar här om vad som krävs för att börja reflektera kring utveckling på riktigt.

Försvarsmaktens motto, utan spaning ingen aning, kan appliceras på ens egen professionella utveckling. För om man vill förstå vilken kunskap som kommer krävas av en imorgon, så måste man också börja se sig om - både i sitt företag, men också i sin bransch och världen i stort.

Det gäller också att se till att spaningen inte enbart blir till input i överflöd. Input som inte leder till output resulterar nämligeen inte i något. Därför behöver man också se till så att man utöver spaning och omvärldsbevakning, också säkrar tid för att tänka kring vilken action vi ska ta på det vi spanat fram.

För om vi struntar i själva analysprocessen så är det väldigt lätt hänt att man hamnar i en annan klassisk fälla - att försöka lösa nya utmaningar med gammalt tänk.

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före