Hoppa till innehåll
hero1

Unik möjlighet till kostnadsfri utbildning

Under året har IHM Business School startat och erbjudit sex nya korta yrkeshögskoleutbildningar på distans - riktade mot yrkesverksamma eller karriärväxlare med behov att fördjupa eller bredda sin kompetens. Korta YH-utbildningar är ett nytt utbildningskoncept inom yrkeshögskolan som lanserats för att möta arbetslivets behov av re-skilling och up-skilling.

Ett lyckat utbildningskoncept som nu utökas

De nya korta yh-utbildningarna har blivit succé då de snabbt och effektivt ger både företag och individer ny kunskap för att möta nya kompetenskrav. Under 2021 gör därför regeringen en utökad satsning på ytterligare 100 miljoner kronor.

IHM utvecklar nu ytterligare korta YH-utbildningar; ett arbete som genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Genom en tät dialog får vi input från företag kring deras behov och krav och kan därmed till forma utbildningarna utifrån företagens önskemål kring innehåll, format och omfattning.

Stor vinst för ert företag

När ert företag väljer att delta i utvecklingsarbetet bidrar ni med er tid och kunskap och får samtidigt mycket mer tillbaka. Detta en unik möjlighet att få skräddarsydd, och kostnadsfri, kompetensutveckling för medarbetarna, ett utökat kontaktnät och erfarenhetsutbyte med andra i branschen.

Hur går samarbetet till?

Som deltagande företag blir ni inbjudna till digitala workshops där vi tillsammans med andra branschrepresentanter diskuterar era utmaningar och kompetenskrav - och hur en utbildning kan möta dessa krav. Diskussionerna och synpunkterna används sedan som centralt underlag vid fortsatt utveckling av nya korta yh-utbildningar.

Intresserad? Kontakta Sara!

Är du intresserad av att vara med i vårt utvecklingsarbete? Ta kontakt med Sara Ghavaed.

Kontaktuppgifter till Sara Ghavaed

Roll: Affärsutvecklare

Telefon: 031-3352018


Några utbildningar vi planerar att utveckla:

 • Agil förändringsledning
Utbildningsmål: Att möta de nya krav som ställs på en ledare i en modern agil organisation.
Målgrupp: Personer med yrkeserfarenhet från arbetsledande position såsom chef, projektledare, teamledare, processledare.
Omfattning: Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 30 YH-poäng = 6 heltidsveckor
 • Digital Analytics - Conversion & Visualization
Utbildningsmål: Att arbeta med konverteringsoptimering och datavisualisering för att ställa om till datadriven affärsnytta.
Målgrupp: Personer med yrkeserfarenhet alternativt utbildning inom marknadsföring eller marknadskommunikation.
Omfattning: Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 30 YH-poäng = 6 heltidsveckor
 • E-commerce Coordinator
Utbildningsmål: Att ta klivet från retail och traditionelll handel till e-handel.
Målgrupp: Personer med arbetslivserfarenhet inom retail, handel, butik.
Omfattning: Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 60 YH-poäng = 12 heltidsveckor
 • Business Development - Unified Commerce
Utbildningsmål: En arbetsroll med ansvar, ledning och utveckling av digitalisering av butikskoncept samt inom säljfrämjande åtgärder i en digital och fysisk miljö.
Målgrupp: Personer med arbetslivserfarenhet eller utbildning som Butiksledare/Butikschef, Merchandiser eller motsvarande.
Omfattning: Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 60 YH-poäng = 12 heltidsveckor
 • Public Bid Manager
Utbildningsmål: Att strategiskt och operativt arbeta med försäljnings- och anbudsprocessen mot offentlig sektor.
Målgrupp: Personer med arbetslivserfarenhet eller utbildning från B2B-försäljning eller inköp inom offentlig sektorn.
Omfattning: Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 60 YH-poäng = 12 heltidsveckor
 • Digital & Social Selling
Utbildningsmål: Att planera, genomföra och utvärdera förtroendeskapande säljaktiviteter i digitala kanaler/sociala medier som stöd för B2B-försäljningen. Deltagarna blir även rustade för att i mötet med kund agera agilt och tillämpa adekvata säljansatser i syfte att få större genomslag och bygga långsiktiga, lönsamma affärsrelationer.
Målgrupp: Personer med arbetslivserfarenhet eller utbildning från B2B-försäljning
Omfattning: Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 35 YH-poäng = 7 heltidsveckor
 • B2B E-commerce Management
Utbildningsmål: Att arbeta som e-handelsansvarig-/utvecklare specifikt mot B2B, vilket innefattar planering, ledning och förvaltning av e-handelsprojekt och e-handelslösningar.
Målgrupp: Personer med arbetslivserfarenhet eller utbildning från B2B-försäljning
Omfattning: Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 60 YH-poäng = 12 heltidsveckor
 • Hållbarhet inom e-handeln
Utbildningsmål: Att med kunddriven hållbarhetsutveckling och hållbarhetsarbete utveckla morgondagens ledande och hållbara e-handel.
Målgrupp: Personer med arbetslivserfarenhet eller utbildning från e-handelsbranschen alternativt arbetslivserfarenhet från en ledande befattning inom retailbranschen.
Omfattning: Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 30 YH-poäng = 6 heltidsveckor
 • Digital Events
Utbildningsmål: Att kunna bedriva koncept- och produktutvecklingsarbete för digitala event.
Målgrupp: Personer med arbetslivserfarenhet eller utbildning från besöksnäringen och inom områdena marknad, ekonomi och/eller försäljning.
Omfattning: Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 70 YH-poäng = 14 heltidsveckor
 • Revenue Management för besöksnäringen
Utbildningsmål: Att med stöd av revenue management arbeta med affärsutveckling, prissättnings- och segmenteringsstrategi samt intäkts- och lönsamhetsoptimering.
Målgrupp: Personer med arbetslivserfarenhet eller utbildning från besöksnäringen och inom områdena marknad, ekonomi och/eller försäljning.
Omfattning: Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 50 YH-poäng = 10 heltidsveckor
 • Marketing Technologies & Inbound Marketing
Utbildningsmål:

Att ta steget från digital marknadsföring till data-driven och personaliserad marknadsföring

Målgrupp:

Personer med yrkeserfarenhet alternativt utbildning inom digital marknadsföring.

Omfattning: Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 35 YH-poäng = 7 heltidsveckor
 • AI- och ML-driven marknadsföring

Utbildningsmål:

Att tillämpa processer inom AI- och ML-driven metodik och teknik inom marknadsföring. Att kunna integrera intelligenta teknologilösningar inom data-driven marknadskommunikation för att uppmuntra operativ effektivitet och förbättrad kundupplevelse.

Målgrupp:

Personer med yrkeserfarenhet inom digital marknadsföring och digital analys.

Omfattning:
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 30-40 YH-poäng = 6-8 heltidsveckor
 • Innovation och hållbar omställning
Utbildningsmål:

Att kunna navigera i en raplex värld med affärskritisk hållbarhet i fokus och utveckla processer som driver förändrat hållbarhetsbeteende och kundbehov.

Målgrupp:
Personer med yrkeserfarebhet som verksamhetsutvecklare, marknadsförare eller kommunikatörer.
Omfattning:
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 30 YH-poäng = 6 heltidsveckor
 • Customer Experience Management
Utbildningsmål:

Att kunna tillämpa strategiska processer inom kundupplevelsehantering i det operativa arbetet att utveckla, implementera och optimera flöden för en integrerad kundupplevelse genom hela kundresan

Målgrupp:
Personer med arbetsledande roll inom marknadsföring, försäljning, IT och HR.
Omfattning:
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 30 YH-poäng = 6 heltidsveckor
 • Hållbar och lönsam besöksnäring

Utbildningsmål:

Att utveckla nya hållbara affärsområden/produkter och stärka den lokala och den regionala samverka för att utveckla hållbara affärsidéer. Deltagarna kommer att utforma en handlingsplan med hållbara målsättningar utifrån den egna verksamheten eller ett projekt.

Målgrupp:

Personer med arbetslivserfarenhet eller utbildning från besöksnäringen och inom områdena marknad, ekonomi och/eller försäljning.

Omfattning:
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 30 YH-poäng = 6 heltidsveckor