Unik möjlighet till kostnadsfri utbildning

Under de senaste åren har IHM Business School startat och erbjudit flera nya korta yrkeshögskoleutbildningar på distans - riktade mot yrkesverksamma eller karriärväxlare med behov att fördjupa eller bredda sin kompetens. Korta YH-utbildningar är ett nytt utbildningskoncept inom yrkeshögskolan som lanserats för att möta arbetslivets behov av re-skilling och up-skilling.

Ett lyckat utbildningskoncept som nu utökas

De nya korta yh-utbildningarna har blivit succé då de snabbt och effektivt ger både företag och individer ny kunskap för att möta nya kompetenskrav. Under kommande år fortsätter därför regeringen att satsa på detta framgångsrika koncept.

IHM utvecklar nu ytterligare korta YH-utbildningar; ett arbete som genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Genom en tät dialog får vi input från företag kring deras behov och krav och kan därmed till forma utbildningarna utifrån företagens önskemål kring innehåll, format och omfattning.

Stor vinst för ert företag

När ert företag väljer att delta i utvecklingsarbetet bidrar ni med er tid och kunskap och får samtidigt mycket mer tillbaka. Detta en unik möjlighet att få skräddarsydd, och kostnadsfri, kompetensutveckling för medarbetarna, ett utökat kontaktnät och erfarenhetsutbyte med andra i branschen.

Hur går samarbetet till?

Som deltagande företag blir ni inbjudna till digitala workshops där vi tillsammans med andra branschrepresentanter diskuterar era utmaningar och kompetenskrav - och hur en utbildning kan möta dessa krav. Diskussionerna och synpunkterna används sedan som centralt underlag vid fortsatt utveckling av nya korta yh-utbildningar.

Intresserad? Kontakta Sara!

Är du intresserad av att vara med i vårt utvecklingsarbete? Ta kontakt med Sara Ghavaed.

Sara Ghavaed

Affärsutvecklare


Några utbildningar vi planerar att utveckla:

HANDEL OCH E-HANDEL

AFFÄRSUTVECKLING - UNIFIED COMMERCE
Utbildningsmål
En arbetsroll med ansvar, ledning och utveckling av digitalisering av butikskoncept samt inom säljfrämjande åtgärder i en digital och fysisk miljö.
Målgrupp
Personer med arbetslivserfarenhet eller utbildning som Butiksledare/Butikschef, Merchandiser eller motsvarande.
Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 60 YH-poäng = 12 veckor

E-COMMERCE B2B
Utbildningsmål
Att arbeta som e-handelsansvarig-/utvecklare specifikt mot B2B, vilket innefattar planering, ledning och förvaltning av e-handelsprojekt och e-handelslösningar.
Målgrupp
Personer med arbetslivserfarenhet eller utbildning från B2B-försäljning.
Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 70 YH-poäng = 14 heltidsveckor

E-COMMERCE COORDINATOR
Utbildningsmål
Att ta klivet från retail och traditionell handel till e-handel.

Målgrupp
Personer med arbetslivserfarenhet inom retail, handel och butik.

Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 60 YH-poäng = 12 heltidsveckor

HÅLLBARHET INOM E-HANDEL
Utbildningsmål
Att med kunddriven hållbarhetsutveckling och hållbarhetsarbete utveckla morgondagens ledande och hållbara e-handel.
Målgrupp
Personer med arbetslivserfarenhet eller utbildning från e-handelsbranschen alternativt arbetslivserfarenhet från en ledande befattning inom retailbranschen.
Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 30 YH-poäng = 6 heltidsveckor


FÖRSÄLJNING

DIGITAL & SOCIAL SELLING
Utbildningsmål
Att planera, genomföra och utvärdera förtroendeskapande säljaktiviteter i digitala kanaler/sociala medier som stöd för B2B-försäljningen. Deltagarna blir även rustade för att i mötet med kund agera agilt och tillämpa adekvata säljansatser i syfte att få större genomslag och bygga långsiktiga, lönsamma affärsrelationer.
Målgrupp
Personer med arbetslivserfarenhet eller utbildning från B2B-försäljning
Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 35 YH-poäng = 7 heltidsveckor

PUBLIC BID MANAGER
Utbildningsmål
Att strategiskt och operativt arbeta med försäljnings- och anbudsprocessen mot offentlig sektor.
Målgrupp
Personer med arbetslivserfarenhet eller utbildning från B2B-försäljning eller inköp inom offentlig sektorn.
Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 60 YH-poäng = 12 heltidsveckor


BESÖKSNÄRINGEN

KONCEPTUTVECKLING - DIGITALA EVENT
Utbildningsmål
Att kunna bedriva koncept- och produktutvecklingsarbete för digitala event.
Målgrupp
Personer med arbetslivserfarenhet eller utbildning från besöksnäringen och inom områdena marknad, försäljning, administration, ledning, eller kundservice
Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 70 YH-poäng = 14 heltidsveckor

REVENUE MANAGEMENT FÖR BESÖKSNÄRINGEN
Utbildningsmål
Att med stöd av revenue management arbeta med affärsutveckling, prissättnings- och segmenteringsstrategi samt intäkts- och lönsamhetsoptimering.
Målgrupp
Personer med arbetslivserfarenhet eller utbildning från besöksnäringen och inom områdena marknad, ekonomi och/eller försäljning.
Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 50 YH-poäng = 10 heltidsveckor

HÅLLBAR OCH LÖNSAM BESÖKSNÄRING
Utbildningsmål
Att utveckla nya hållbara affärsområden/produkter och stärka den lokala och den regionala samverka för att utveckla hållbara affärsidéer. Deltagarna kommer att utforma en handlingsplan med hållbara målsättningar utifrån den egna verksamheten eller ett projekt.
Målgrupp
Personer med arbetslivserfarenhet eller utbildning från besöksnäringen och inom områdena marknad, försäljning, administration, ledning, eller kundservice
Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 30 YH-poäng = 6 heltidsveckor


MARKNADSFÖRING OCH KUNDUPPLEVELSE

MARTECH & INBOUND MARKETING
Utbildningsmål
Att ta steget från digital marknadsföring till data-driven och personaliserad marknadsföring
Målgrupp
Personer med yrkeserfarenhet alternativt utbildning inom digital marknadsföring.
Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 35 YH-poäng = 7 heltidsveckor

AI MARKETING
Utbildningsmål
Att tillämpa processer inom AI- och ML-driven metodik och teknik inom marknadsföring. Att kunna integrera intelligenta teknologilösningar inom data- driven marknadskommunikation för att uppmuntra operativ effektivitet och förbättrad kundupplevelse.
Målgrupp
Personer med yrkeserfarenhet inom digital marknadsföring och/eller digital analys.
Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 40 YH-poäng = 8 heltidsveckor

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT
Utbildningsmål
Att kunna tillämpa strategiska processer inom kundupplevelsehantering i det operativa arbetet att utveckla, implementera och optimera flöden för en integrerad kundupplevelse genom hela kundresan.
Målgrupp
Personer med arbetsledande roll inom marknadsföring, försäljning, och Digital Management/IT.
Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 30 YH-poäng = 6 heltidsveckor

DATA STORYTELLING & VISUALIZATION
Utbildningsmål
Utveckla organisationen inom digitalt och datadrivet affärsmannaskap genom att skapa effektiva dataflöden och datavisualisering i organisationen.
Målgrupp
Personer med arbetslivserfarenhet inom digital marknadsföring eller digital analys.
Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 35 YH-poäng = 7 heltidsveckor

VÄRDERINGSDRIVEN MARKNADSKOMMUNIKATION
Utbildningsmål
Ansvara för implementering av värderingsdriven marknadskommunikation externt och internt inom organisationen.
Målgrupp
Personer med erfarenhet av marknadsföring och marknadskommunikation.
Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 30 YH-poäng = 6 heltidsveckor


HÅLLBAR OMSTÄLLNING

INNOVATION OCH HÅLLBAR OMSTÄLLNING
Utbildningsmål
Att kunna navigera i en raplex värld med affärskritisk hållbarhet i fokus och utveckla processer som driver förändrat hållbarhetsbeteende och kundbehov.
Målgrupp
Personer med yrkeserfarenhet inom kommunikation, marknadsföring, försäljning, affärsutveckling och/eller verksamhetsutveckling.
Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 30 YH-poäng = 6 heltidsveckor

CIRKULÄR AFFÄRSUTVECKLING
Utbildningsmål
Att kunna ansvara och leda arbete för omställning till cirkulära affäsmodeller samt kunna agera konsultativt kring cirkulära affärsmodeller och hållbar omställning.
Målgrupp
Personer med erfarenhet från projektledning, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och affärsrådgivning.
Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 60 YH-poäng = 12 heltidsveckor


Logistik

SUPPLY & DEMAND CHAIN MANAGEMENT & PLANNING
Utbildningsmål
Att ha förståelse för processer och aktörer inom supply chain och hur dessa möjliggör företagets strategi samt kunna använda detta vid planeringen, styrning och optimering av flöden från tillverkare till slutkund med hänsyn till marknadens påverkan av tillgång och efterfrågan.
Målgrupp
Personer med erfarenhet från e-handelsbranschen (exempelvis med marknadsföring, försäljning, affärsutveckling, förvaltning, service, logistik), alternativt en ledande befattning inom retailbranschen.
Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 35 YH-poäng = 7 heltidsveckor


EKONOMI OCH HR

DIGITALISERING OCH HÅLLBARHETSARBETE FÖR REDOVISNINGSEKONOMER
Utbildningsmål
Att i rollen som redovisningsekonom rusta sig för de nya krav som digitaliseringen och hållbarhet genererat inom redovisningsbranschen. Deltagaren ska få kompetens för att tillämpa digitaliseringens möjligheter men även kunna arbeta konsultera sina kunder kring hållbarhetsmål, rapportering och ramverk.
Målgrupp
Personer med erfarenhet från ekonomi och/eller redovisning.
Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 30 YH-poäng = 6 heltidsveckor

HÅLLBARA DIGITALA ARBETSSÄTT INOM HR
Utbildningsmål
Att kunna arbeta med och driva digitala arbetsprocesser och förändringsarbete utifrån sin yrkesroll inom HR. Syftet är att ge kunskaper och verktyg för att genomföra HR-arbetet på ett sätt som ger mervärde till organisationen och är socialt hållbart för medarbetare och chefer.
Målgrupp
Personer med erfarenhet inom HR, lön eller personaladministrativa arbetsuppgifter.
Omfattning
Distans, halvfart/kvartsfart, cirka 60 YH-poäng = 12 heltidsveckor