Tror du att du är en bra ledare?

Att vara en bra ledare är, när det kommer till kritan, inte upp till dig.

Madeleine von Gyllenpalm SIT.jpg

Madeleine von Gyllenpalm

Sorgligt men sant, så är det inte vår egen uppfattning som gör att vi kan bestämma om vi är en bra ledare eller inte. Vi kan alla se till att utveckla vårt ledarskap genom att bli bättre på att kommunicera, informera, uppmuntra, engagera och en rad andra egenskaper som anses vara attraktiva, efterfrågade och effektiva ledarskapsattribut. Men även om vi jobbar på det kanske det inte alltid räcker.

För att göra saken än mer komplex finns det i dagsläget inte en universiell, fastställd definition av vad bra ledarskap är (eller bara ledarskap för den delen). Om du i dag har en ledade befattning, är chansen stor att det är utifrån dina egna normer och värderingar som du definerar om du är en bra ledare eller inte.

Precis som att de flesta av oss anser att vi är bra vänner, kollegor, medarbetare etc, så tror många av oss när vi kliver in i en ledarroll att vi är bra på det. Utgångspunkten för vår bedömning är att vi måste ju vara rätt hyfsade ledare, eftersom vi befodrades till en ledarroll. De som ”gav” oss ledarrollen är väl bra ledare och måste väl veta vad de gör, och då borde de väl också kunna känna igen bra ledarskap när de ser det?

Detta synsätt kan ibland vagga in oss i en falsk känsla eller tro på vår egen förmåga eller ledarskapskapacitet och talang. Med detta sagt, menar jag självklart inte att det inte finns väldigt många bra ledare därute. Men det som avgör om jag är en bra ledare eller inte, är inte min egen uppfattning. Det är de människor jag leder som avgör om jag bör bedömas som en bra ledare eller inte.

Bra ledarskap har inte med min egen uppfattning att göra, utan hur andra uppfattar mig när jag försöker påverka dem. Det som betyder mer är hur vi hanterar synen på vårt ledarskap och inte om vi känner, tycker, eller tänker att vi är en bra ledare.

Ledarskap handlar om vår förmåga och vilja att påverka andra att uppnå uppsatta mål och specifika uppgifter. Om vi inte är medvetna om hur vi uppfattas av andra runt om kring oss, kan våra beteenden vara ett potentiellt hinder för vår förmåga att kunna påverka dem. Att inneha en ledande position kan inte per automatik likställas med förmånen att kallas en bra ledare.

Bra ledarskap är inte en slutdestination det är en kontinuerlig resa som kräver nytt lärande, nya upptäckter och konstant utvecklande. Människorna omkring oss och vi själva är inte statiska så även om jag idag kanske har förmånen att uppfattas vara en bra ledare är det en ny dag imorgon och hur jag uppfattades idag kanske inte stämmer överrens med med hur jag agerar imorgon.

Så jag avslutar som jag började: Tror du att du är en bra ledare? Och i så fall, vad baserar du det på?