Troed Troedson: Framtidens kompetens är lärande

Den 28 oktober höll IHM nätverksdag för alla företag i Sverige som är med och utvecklar, innehållssäkrar och kravställer våra yrkeshögskole-utbildningar. En av talarna under eventet var framtidsanalytikern Troed Troedson - och hans syn på morgondagens kompetens måste vi bara dela med oss av.

Samtalen om kompetensutveckling gick varma i IHM:s lokaler i Göteborg när våra samarbetspartners möttes, dels på plats - men också runt om i Sverige via videolänk.

Eventets moderator Jessica Bergsjö inledde dagen med att via menti fråga åhörarna från näringslivet: Vilken kompetens kommer svenska företag behöva inom den närmaste framtiden? Förutom termerna hållbarhet och ledarskap, så dominerades hela listan av avancerad digital kompetens.

UX, CX, AI, systemutveckling, programmering, martech, datanalys osv. Det är den kunskap vi behöver förstå och besitta imorgon.

Troed Troedsson profil.jpg

Troed Troedson

Förändring, förnyelse och innovation

När Troed Troedson gick upp på scenen för att prata framtid, fortsatta han in på samma digitala linje, och enligt honom så handlar framtiden om förståelse för kraften i förändring, förnyelse och innovation.

Under sin tankeväckande föreläsning visade han upp vilka uppstickare som lyckats att omvandla både branscher och världen i stort, trots bristande erfarenhet i sina respektive fält.

Bolag som swishade förvi var AirBnb, Tesla, Spotify mm. Trots dessa innovativa framgångssagor, råder det fortsatt en annan inställning bland företag enligt Troed.

Tradition eller innovation?

– Det jag ser när jag går runt i svenskt näringsliv, är tradition - och inte tradition som i julfirande och lutfisk. Tradition kommer ifrån tradera, att flytta saker. Allting de gör är antingen nytt för i år eller hitflyttat från 2021. Är det hitflyttat från ifjol så är det en tradition. Är det däremot nytt för i år så är det en innovation, förklarar Troed.

Se alla YH-utbildningar

Utbildningarna som hjälper dig vidare till drömjobbet!

En praktisk metod som Troed delade med sig av för att kontrollera hur snabbt man förändras, är att dela upp alla delar av en vanlig arbetsdag i hundra småbitar, från mötestruktur till vad man äter till lunch. Sedan kontrollerar man alla bitar en i taget - är den här biten ny för i år eller är det en rutin från året innan? På så vis kan man mäta utvecklingstakten, både på individnivå och företagsnivå.

Om utvecklingstakten ökar från år till år och kurvan blir brantare, då är man enligt Troeds modell på rätt riktning in i framtiden. Blir kurvan istället flackare och flackare, då kommer det bli svårt att hänga med framgent.

Troed Troedson på scen.jpg

Datorisering eller digitalisering

Under restererande del av föreläsningen berörde Troed ett antal infallsvinklar till hur föränderlig framtiden är. Från transistorns påverkan på precis allt, till hur samhället på många sätt fortsatt är fast i datorisering, snarare än digitalisering.

Troeds talande exempel är att vi håller fast vid mappstrukturer i våra datorer trots att sökverktyg är betydligt mycket mer effektiva. Det förstnämnda är datorisering med fysisk förlaga, medan funktioner med utgångspunkt i de nya digitala förutsättningarna, är just digitalisering.

Troed poängterade trögheten i den digitala (eller datoriserade) utvecklingen med dessa två frågor.

– Varför får jag inte lön varje timme istället för i slutet av varje månad?
– Varför betalar jag inte elkostnaden i samma takt som jag gör slut på elen?

Förmåga till lärande

Troed valde av avrunda föreläsningen med OCEDs definition på framtidens komptetens:

"Förmåga till komplex problemlösning i ständigt nya sitationer och alltid med nyttjande av ny teknik".

eller som Troed avslutar sin framtidsanalys:

– Framtidens kompetens är förmågan till lärande

Troed Troedsson på scen.jpg

Vill du höra mer från Troed Troedson, besök denna länk