Vad innebär Digital Analytics: Conversion & Visualization?

Marine Chaudron utbildar på IHM:s korta YH-utbildning Digital Analytics: Conversion & Visualization - vi ställde fyra frågor till henne om vad utbildningen berör och till vem den är riktad.

Marine Chaudron.jpg

Hur skulle du beskriva Digital Analytics: Conversion & Visualization?

Utbildning fokuserar på grundläggande koncept i Digital Analytics så att studefår en övergripande bild av de olika typer av teman som finns och får resurser för att komma igång med dessa koncept. Det är en utbildning som kräver att man lägger tid på att fördjupa sin kunskap på sig själv utifrån de resurserna vi lärare delar med dem.

För vem passar Digital Analytics: Conversion & Visualization?

– Utbildningen passar alla som har ett intresse för data generellt, men också de som vill ha en bättre förståelse på hur man praktiskt arbetar med optimering, tracking och hur man blir bättre på Data Storytelling. Utbildningsperioden är relativt kort så den passar människor som gillar att studera självständigt med resurserna som tilldelas dem.

Vad särskiljer utbildningen från andra?

– På grund av sitt format kräver utbildningen ett högre tempo än andra, så det är en fantastisk möjlighet för alla som tänk byta spår mot analysdelen av de digitala. Det kan vara svårt att lära sig helt nya saker på så kort tid, men det är också det som gör det spännande.

Vilka lär ut inom kursen?

– Vi som ska hålla i utbildningen är jag och Niclas Lundgren och vi har båda föreläst på IHM i flera år vid utbildningen Digital Analytics Specialist. Samtidigt jobbar vi i branschen så våra kombinerade erfarenheter kommer kunna ge de studerande en levande och spännande bild av hur branschen ser ut.


Digital Analytics - Conversion & Visualization

Kunskap inom digital analys är ett affärskritiskt kompetensområde - Med denna utbildning får du förståelsen som krävs