Toppchefer har många svagheter

I en rapport som publicerats i Harvard Business Review kan man ta del av vilka som är de främsta egenskaperna hos toppchefer.

Efter att ha intervjuat 1 700 VD:ar om vad som utmärker en toppchef, kom man i rapporten fram till att förmågan att inspirera, ha tydligt kundfokus samt besitta en förmåga till samarbete var de tre viktigaste egenskaperna hos en toppchef.

Men är inte detta ännu en undersökning som bekräftar det vi redan vet? Problemet för de flesta av oss är väl inte att vi saknar insikt i vad som är ett bra ledarskap, utan hur vi kan utveckla och förädla dessa eftersökta förmågor? Eller med andra ord: ”Hur sjutton bär jag mig åt?”

Det som känns mer intressant med rapporten är att den fastslår att ledare kan öva upp sin förmåga att bli mer inspirerande. Genom ökad medvetenhet, feedback och en plan för utveckling menar författarna att ledare kan öka sin förmåga att inspirera (och därigenom bidra till ökad effektivitet i organisationen).

Detta bekräftar en studie som jag själv var med och genomförde för några år sedan. Vi följde 99 ledare genom ett åtta dagar långt ledarprogram fördelat på sex månader. Genom utbildning över tid, kontinuerlig feedback, ökad medvetenhet och stöd och träning i vardagen kunde hela 70 % av deltagarna öka frekvensen av ett effektivt och inspirerande ledarskap.

Men nu åter till Harvardrapporten. Den förkastar den allenarådande teorin om att ledare som vill maximera sin potential skall fokusera på att utveckla sina styrkor. Rapporten fastslår att om man verkligen vill utvecklas som ledare, räcker det inte med att ”bara” arbeta med sina styrkor. Nej, man måste också bli medveten om och utveckla sina komplementära förmågor, s k ickelinjär utveckling. Med andra ord behöver ledare som vill befinna sig i toppskiktet utveckla både sina styrkor och svagheter. Samtidigt.

Kommer då osökt in på funderingen om vad som är viktigast i ledarrollen. Att göra mer av det jag redan är bra på? Eller att bli medveten om mina komplementära beteenden (en något finare benämning på svagheter) och utveckla dessa… eller är dessa två endast olika sidor av samma mynt?

Här kan du ladda ner rapporten och läsa mer om vilka beteenden du behöver utveckla för att bli (eller förbli) en toppchef.