Tidseffektiv examen på högskole-nivå

Har du svårt att finna tiden till att utveckla dig och ditt företag? Med IHM:s nya utformning av marknadsekonom DIHM-examen har tidens tempo fått spela en väsentlig roll - för vår tro är att väl investerad tid och affärsutveckling är beroende av varandra.

Nya DIHM är en utbildning på högskolenivå inom affärsutveckling och affärsorienterat management, som klippt och skuren för det livslånga lärandet, och utbildningen har redan erkänts internationellt som en föregångare. Detta beläggs exempelvis av att de kunskaper, färdigheter och kompetenser du får i en Marknadsekonom DIHM-examen har erkänts vara på SeQF 6-nivå i den europeiska referensramen för livslångt lärande.

Vad innebär en DIHM-examen?

En marknadsekonom DIHM-examen består av fyra halvårslånga utbildningar, som du läser parallellt med ditt jobb. Två av dem är valfria, och du väljer två av följande utbildningar:

Två utbildningar är obligatoriska: Business Management och Strategic Business Development. Prata med våra rådgivare - boka tid här.

Samtliga av dessa utbildningar har uppdaterats med en ny inlärningsdesign som tydligt strukturerar läranderesan och tar hänsyn till en yrkesverksam deltagares pressade tidsramar. Designen är särskilt utformad för att du som yrkesverksam ska kunna utveckla praktisk förmåga på professionell nivå och snabbare kunna nå högre läranderesultat i förhållande till konventionella högskolestudier.

– Som pedagog måste du kunna nå ut genom flera olika kanaler före, under och efter de fysiska undervisningstillfället för att uppnå lärandemålen. Det är en kamp om uppmärksamhet hela tiden, och ska du få uppmärksamhet måste du vara väldigt tydlig och kortfattad, säger Mats Engström, utvecklingsansvarig vid IHM Business School.

Han har lett arbetet med den nya inlärningsdesignen och arbetet har resulterat i en mix av undervisningsformer i både digitala och fysiska kanaler, så kallad blended learning.

Blended Learning - optimal mix av kanaler

– Blended learning innebär att man hittar en bra mix av fysiska och digitala kanalen i lärandet. De olika kanalerna som läraren kommunicerar via ska hänga ihop och förstärka varandra, det är kärnan i det här konceptet - att man upplever ett sammanhang i lärandet. Nu känner vi verkligen att vi lyckats med rätt val av applikationer och rätt val av format berättar Mats Engström.

Såhär går det till

Fem dagar innan varje lektionstillfälle får deltagarna en direktlänk till en berättelse om ett företag som befinner sig i en viss situation där ett dilemma presenteras, ett så kallat case. Direktlänkarna är mobilanpassade och man kan antingen läsa caset eller höra en inspelning av det, vilket fungerar utmärkt i en bilkö eller på tåget till jobbet.

Inför det fysiska mötet får deltagaren en tankeväckande uppgift som sedan diskuteras med läraren och övriga deltagare. Under lektionen tillförs fler perspektiv på den situation som företaget befinner sig i samtidigt som nya kunskaper tillförs för att fördjupa förståelsen.

Tanken är att deltagaren återkommande ska få pröva sin förståelse av ett praktiskt sammanhang. Genom att tillföra ny kunskap och återkoppling från lärare och övriga deltagare, kan deltagaren successivt utveckla en större förmåga att hantera de praktiska situationer som hen ställs inför. Det är den relevanta handlingen i den specifika situationen som alltid står i fokus i lärandet.

Efter det fysiska mötet kan deltagaren repetera sina nyvunna kunskaper via korta videos och fördjupa sin förståelse ytterligare via litteraturstudier. Den processen lägger grunden för ett lärande som ger både djupa kunskaper och praktisk förmåga.

Vill du lära dig mer om vilka möjligheter som finns inom Marknadsekonom DIHM och vilka möjligheter som det resulterar i, ta dig tid och läs mer här, eller boka tid med våra rådgivare.