The Boss is Out!

Ut med det gamla, in med det nya. I en annan tid var chefen den som bestämde, sågs upp till och sällan eller aldrig ifrågasattes.

Nu gäller: The Boss is Out. En modern ledare går inte först i ledet utan i samlad trupp med sina medansvariga, de viktigaste personerna i varje organisation.

Vi möter Petra Rosenberg, delaktig i utvecklingen av IHMs ledarprogram, som förklarar innebörden av "modernt ledarskap".

- Ledarskap ska förändras i takt med samhället, det är naturligt, men många ledare har svårt att anpassa sig till hur samtiden ser ut. Det är en uppgift i sig att granska sin ledning och hur den fungerar.

Nu pratar vi inte längre om att leda i betydelsen styra sina underordnade. Chefen sitter inte längre på toppen av en organisation och styr med järnhand, det är föråldrat. Nu handlar ledarskap om att vara ett bra föredöme, inspirera, motivera, våga konfrontera och kanske mest av allt visa stor personlig omtanke, säger hon.

Våga ge medarbetarna förtroende att ta ansvar för sitt jobb

I diskussionen kring det nya ledarskapet berättar Petra Rosenberg att det handlar om att ”unbossa”, kliva ner, ta ett steg tillbaka och våga ge sina medarbetare förtroendet att göra sitt jobb. Att ta ansvar är fortfarande lika viktigt, det är inte fråga om att abdikera och försvinna i kulisserna, men ingenting säger att man måste kontrollera någon för att vara säker på att personen får jobbet gjort.

- Det handlar om att få medarbetaren att hitta rätt i sin arbetsuppgift, våga ta eget ansvar och initiativ. I framgångsrika organisationen ser man ofta ett mycket väl fungerande självstyre. Hos alla delaktiga ska det finnas en vilja att styra själv, säger Petra Rosenberg.

En viktig och känslig del som hon lägger stor vikt vid är att ge feedback. Utvecklande och ärlig återkoppling som hjälper, inte stjälper, och som medvetandegör personen om sina olika egenskaper och förmågor som kan vara en tillgång eller behöver tonas ner.

Se olikheter som en tillgång - inte som ett hot

- Det är oerhört viktigt att se hur personers olikheter kan bidra till ett företags utveckling. I en homogen grupp blir det ofta för mycket ryggdunkande och alltför lite reflektion. En ledare ska inte vara rädd för att släppa in olikheter, utan se tillgången i dem, säger hon.

Petra Rosenberg utvecklar resonemanget kring viljan att styra själv, att väcka den lusten är ett mål i sig, menar hon. - Förr fanns en tradition av att behöva ge folk en knuff i ryggen, att piska fram resultat.

Nu är den stora utmaningen att få alla i en organisation att gå själva, och vilja göra det. Vi lever i en tid där människor vågar ifrågasätta och säga nej på ett annat sätt än tidigare och det går inte att leda genom att kontrollera varje enskilt steg hos sin medarbetare.

Utveckling kräver utveckling

På IHM finns en historia av affärsmässigt ledarskap i meningen av hur en verksamhet styrs rent organisatoriskt. Nu vill vi erbjuda ett helhetsgrepp inom ledarskap där kombinationen av verksamheten, affären och det personliga utvecklingsledandet är centralt.

Ett ledarskap som fokuserar på att medarbetaren får möjlighet att hitta förmågan att prestera sitt bästa och finna just sina unika egenskaper för att föra arbetet framåt.

IHM arbetar med olika program där man genom att lära sig anpassa sitt eget beteende, samtidigt som du påverkar andras, når positiv förändring. Det är vanligt att någon som varit chef länge och tycker sig hittat sin personliga ledarstil, tror att den inte behöver vidareutveckla sitt ledarskap.

Därför vill IHM visa hur viktigt det är att ständigt utvecklas och förstå att enbart för att du själv ser dig som en god ledare betyder det inte att du är det.

Emotionella kapitalister mer framgångsrika som ledare

- Vi vill förmedla olika ledarprogram eftersom vi ser att det finns ett stort behov av att utveckla ledarskapet och synen på det. Ett forskningsområde som just nu uppmärksammas mycket är Emotionell intelligens och dess användning inom ledarskap.

Slående resultat visar att de ledare som når extraordinära resultat och som i allra högsta grad även förmår driva sina företag till stora framgångar och långsiktig utveckling är så kallade emotionella kapitalister. Det är personer som har emotionella och sociala färdigheter i sitt samspel med andra människor, har förmåga att förmedla och ingjuta stor optimism i organisationer och känna empati och förståelse, säger Petra Rosenberg.

Ledare är ett yrke som kräver ständig utveckling

Med ambitionen att alltid ligga i framkant samverkar IHM med flera framgångsrika aktörer och organisationer som bedriver forskning inom ledarområdet. Det är genom det samarbetet och samtidig trendspaning som det kontinuerligt växer fram en rad innovativa program för modernt ledarskap.

Oavsett om man är ny i sin roll som chef eller om man har flerårig erfarenhet av att leda så finns det alltid en förbättringspotential. Fokus kan ligga på den personliga utvecklingen och att hitta sitt rätta ledarbeteende eller att utveckla ett redan framgångsrikt koncept som skulle kunna nå ännu högre.

Det kan också handla om att att finna rätt kombination av organisationsstyrning och lagledning som ger affärsmässig framgång och ett sammansvetsat proffsigt samarbetsteam.

- Ledarskapet förändras ständigt och ska så göra. Det är viktigt att den enskilde ledaren förstår gruppdynamiken, förändrade förutsättningar och sin egen påverkan för att kunna göra rätt bedömningar, fatta genomtänkta beslut och framför allt våga leda genom hjärtat, säger Petra Rosenberg.