Starka bolag har integritet

“A culture of integrity is a prerequisite for a world-class business.” Orden kommer från Ulrich Spiesshofer, verkställande direktör för verkstadskoncernen ABB.

”It´s not about rules. But about developing and working with integrity. Integrity is about behaviour, förklarar Diane De Saint Victor, chefsjurist hos ABB, på företagets hemsida.

Det tycks dock för det mesta vara med företagskultur som med arbetsansökningar; man slänger sig med en handfull populära uttryck som låter bra, med förhoppning om att ge ett gott intryck i andras ögon. Det betyder i klartext att man t ex anser sig vara flexibel, kundfokuserad och kreativ utan att närmare reflektera över vad det innebär för den yrkesroll och det sammanhang man ska verka i. Det är med andra ord så långt ifrån integritet man kan komma.

Enligt Marie Alani och Helena Timander, författare till boken ”Lycklig lönsamhet – om att bygga stark företagskultur”, lägger de flesta svenska företag ner massor med tid, pengar och kraft på att välja ut ett antal värdeord som verkar passande - ord som dessutom redan används av de flesta företag i Europa. Det kan förvisso indikera att företagande i vår del av världen i grunden delar många värderingar, men det vittnar knappast om integritet i det enskilda företaget.

Gemensam plattform eller bara flummigt prat?

Vad värdeorden betyder på det praktiska planet, vid t ex rekrytering, befordring och belöningssystem, brukar man inte heller ha någon klar bild över. Det medför att styrmedel såsom regler, policy och uppförandekoder blir uddlösa skrivbordsprodukter som var och en kan tolka efter eget huvud. Därmed omöjliggörs en tydlig koppling från företagskulturen till mätbara parametrar som personalhälsa, resultat och lönsamhet. Företagskultur blir bara flummigt prat.

Arbetet med företagskulturen faller därigenom på sin egen orimlighet: Saknas samsyn kring vad värdeorden innebär i det dagliga arbetet inom verksamhetens samtliga nivåer, finns det heller ingen gemensam plattform att stå på. Man blir istället vilse i pannkakan. Det öppnar dörren för missnöje och splittring där engagemang och utvecklingsmöjligheter för verksamheten förslösas. Dessutom är risken stor att man tror att lösningen ligger i en färgstark ledare med hårda nypor.

Vad betyder integritet för företaget?

Så vad i all världen menas med integritet? Integritet betyder självständighet, oberoende samt frihet från inblandning och otillbörlig påverkan, enligt ordboken. Det betyder i företagsvärlden:

att vara klarsynt nog för att hålla kursen och inte ryckas på villovägar av modenycker och kommersiella gurus att ha en inre styrka och stabilitet som inte vacklar när man stöter på hinder och motstånd i hårda tider att ha omdöme nog att välja kloka rådgivare och goda medarbetare att inte falla pladask för lismare eller bli övermodig i stunder av lycka och framgång att ha mod och kurage att gå sin egen väg istället för att traska fram i bekväma hjulspår.

Det är därför det inte räcker med formell kompetens som kunskap och erfarenhet för att bli ett företag i världsklass – som så många drömmer om. Det är beteendet det ytterst hänger på; vad ledarna tillsammans med medarbetarna åstadkommer i samverkan med omvärlden. Det kräver självinsikt. Det kräver samarbetsförmåga. Det kräver tydliga mål och samsyn kring ett ständigt inre arbete för att inte stanna i utvecklingen – vare sig som människa eller företag. Då först blir man ett företag som står sig starkt och tål att synas i sömmarna. Kort sagt, ett företag med integritet.

/Christina

Christina Davisson är språkvetare och har undervisat i bl a retorik på Stockholms universitet. 15 års analys av presentationsmaterial har lett till specialintresset hur retorik kan användas för att manipulera budskap i syfte att ljuga och dölja fakta.