Social Selling - två snabba, stora vinster

Social Selling är kanske ett av de mest omskrivna begreppen inom försäljning med drygt 700 miljoner träffar på Google.

Det lyfts fram som en av de viktigaste lösningarna, eller till och med den viktigaste lösningen, på digitaliseringen av försäljningen.

Social Selling är helt klart ett effektivt sätt att bygga relationer och få kontakt med nya kunder. Precis som med de flesta andra sätt att gå tillväga för att lyckas krävs det att man konsekvent och arbetar över en längre tid.

Det finns dock flera snabba vinster med att börja arbeta med Social Selling. Två av dem kan uppnås med mycket liten insats och i stort sett så snart man börjat använda sig av Social Selling. Båda två handlar i grunden om att lära känna din kund bättre.

Ökad kunskap om kunden

Ökad marknadskännedom

Låt oss titta lite närmare på hur du kan gå tillväga och på vinsterna.

Ökad kunskap om kundenOavsett om du skall boka möte med en kund eller skall ha ett möte med kunden kan du enkelt använda dig av Social Selling för att snabbt öka din kunskap. Det mest grundläggande är att snabbt söka reda på den aktuella profilen på framförallt LinkedIn, men även på Facebook. Besök också det aktuella företagets profil.

Genom att göra detta har du radikalt ökat din kunskap om kunden. Du vet till exempel var de arbetat innan, var de pluggat, du kan ha sett vad de gör på fritiden, du har även koll på eventuella gemensamma bekanta, de senaste nyheterna på företaget osv. Med denna kunskap kan du förbereda dig betydligt bättre. Du slipper ställa onödiga frågor, utan kan istället lägga tid på att bekräfta att du uppfattat saker rätt och fördjupa din kunskap.

Tidsåtgången för att göra detta är minimal samtidigt som du kraftigt ökar chansen för ett bra möte. I många fall sparar du även tid på att du kan fråga om mer relevanta saker när du pratar med kunden.

Ökad marknadskännedomSociala nätverk som LinkedIn och Facebook har enorma mängder grupper. Nästan oavsett bransch och om du vill nå ut lokalt eller globalt finns det grupper som passar. Grupper är en outsinlig källa till att förstå dina kunder och din marknad.

Du kan i grupperna snabbt se vilka aktuella frågor som diskuteras inom din marknad. Du kan se vad människor säger om din produkt eller tjänst, eller om de inte säger något alls. Du kan se vilka av dina konkurrenter som är aktiva och få större kännedom om dem.

Att gå med i relevanta grupper och regelbundet gå igenom vad som diskuteras är ytterligare ett enkelt sätt att komma igång med Social Selling och ett sätt som snabbt ger dig ett stort värde.

Vill du ha fler tips? Ladda ner "Så lyckas du med social selling"

Patrik

Patrik Nordkvist hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är kursledare på IHM Digital & Social Selling.