Så revolutionerar Blockchain marknadsföringen

Blockchain väcker tankar på en omvälvande framtid där individen och konsumenten har makten.

Det handlar om en folklig revolution som utgör ett reellt hot mot mellanhänderna i alla branscher – inte minst inom den digital marknadsföring.

Hur funkar Blockchain? Kolla här

Marknadsföring och medieköpt är idag ett miljardimperium som bara växer, och som 2020 beräknas vara värt över 191 miljarder dollar globalt. Kanske är det inte konstigt att bolag som Google, Facebook och Amazon konstant samlar information om oss som de sedan säljer vidare i form av annonser.

Men den stora frågan har alltid varit, hur tillförlitlig är datan bakom köpen? Man pratar om att hälften av all trafik online är skapad av bots och när du lägger såna enorma summor pengar, vill du med all säkerhet veta att en fysisk människa faktiskt har sett annonsen. Här har vi kommit en bra bit, men med Blockchain kan vi nå hela vägen.

Jag måste erkänna min svaghet för Blockchain och anser att det är det bästa som har hänt oss teknologiskt sedan internet. Jag utvecklar mer om det här. Det råder ingen tvekan om att Blockchain med sin transparens och krav på verifiering i grunden kan revolutionera marknadsföringen.

Kortfattat är blockchain-tekniken en open source-plattform, där vem som helst kan ändra innehållet och där alla kan se vem som gjort vad. Här kan människor och företag skicka värde till annan part, peer-to-peer, utan någon mellanhand. Man behöver inte längre förlita sig på en bank, utan kan i stället förlita sig på blockkedjan. Blockchain fyller hela syftet med internet, en decentraliserad värld där individen har makten.

Vilken betydelse kan då Blockchain få för marknadsföringen?

Den kan bland annat ha svaret på en brännande fråga som handlar om vilken valuta företag får för sina investeringar. Enligt Forrester går 56 procent av alla dollar som spenderas på displaymarknadsföring till spillo, samtidigt som de beräknar att 50 miljarder dollar kommer att försvinna i ad fraud de närmsta tio åren. Det är alltså tydligt att det finns utrymme för utveckling. Sedan vill företag ha svar på frågor som: Hur vet jag vilken data jag får ut? Hur äkta är den? Hur kan jag vara säker på att en miljon människor har sett min annons bara för att datan säger det?

Det är precis här som Blockchain kan kliva in och förändra allt. Blockchain kan nämligen skapa verifiering och låta oss veta när en fysisk människa faktiskt har sett annonsen. Idag talar vi frekvent om “unika besökare”, men en unik besökare motsvarar inte per se en unik fysisk människa. Det kan ju vara så att det bara är en person som har använt flera olika enheter. Utan den transparens som Blockchain medför kan ingen människa i dagslägetverifiera antalet människor som faktiskt sett en annons.

Blockchain-företag som till exempel BitClave erbjuder en sökmotor som använder Ethereums blockchain-teknik och faktiskt skapar en direkt koppling mellan konsumenter och företag, vilket eliminerar mellanhänder. Användare som gör en sökning kan välja vilken mängd data de vill bli släppa till annonsörer. Men till skillnad från hur det fungerar med andra digitala marknadsföringstjänster kan användarna här kompenseras för sin data. I stället för en mellanhand som säljer din data till annonsörer, så säljer du den till dem direkt – helt själv.

En lika banbrytande del av blockchain är de så kallade smarta kontrakten, en uppsättning kod som automatiserar mellanhänder. Dessa hjälper företag att utbyta pengar, aktier eller något av värde på ett konfliktfritt och öppet sätt, som gör att du undviker mellanhänder, till exempel advokater.

Här bestäms spelreglerna mellan berörda parter, där delmoment av kontrakten uppfylls steg efter steg. Här kan överföringar av pengar bli aktuellt först när kontraktkraven har uppfyllts, till exempel när en influencer har postat korrekt antal bilder på aktuell produkt. Här finns otroliga möjligheter och det är bara fantasin som sätter gränsen för vad som kan kodas på en blockkedja.

Idag pratar vi ofta om CPM, kostnad per 1000 visningar, inom köpt media. I blockchain kan det istället bytas ut mot CPH – cost per human. Om du vet att en unik människa är just en unik människa, kan du som marknadsförare analysera dess beteende på djupet och förbättra kundresan markant. Samtidigt vinner publicister som kan verifiera att en besökare är en fysisk person på att deras annonsmiljö blir säkrare.

Just när man trott att stormen lagt sig så kommer mediehusen återigen att se en omvälvande mediemarknad sakta växa fram. Min gissning är att de framgent inte har annonsförmedling som sin främsta intäktskälla, utan istället det som inte kan digitaliseras.

Arash

Arash Gilan är medgrundare och VD till digitala byrån Viva Media och författare till boken "Get Digital or Die Trying"