Så kan du möta/mota härskarteknik

Att bemöta härskartekniker är inte lätt, det kan vara så subtila ord eller handlingar. Men bara genom att känna igen dem har du en möjlighet att påverka i rätt riktning.

För varje typ av härskarteknik finns också en motstrategi som kan vara bra att ha i bakhuvudet, och som även kan användas för att bekräfta andra som råkar ut för samma sak.

Ta plats! Om arbetsgruppen hoppar över dig när det är din tur att få ordet så våga säga till, vänligt men bestämt. Stöd nonchalerade kolleger genom att se dem och hjälpa dem att synas.

Ifrågasätt! Fråga vad vederbörande menar om någon gör sig lustig över dig och dina förslag. Be om en förklaring om du känner att du inte blir tagen på allvar. Respektera dina kolleger, bemöt dem seriöst och lyssna på dem som försöker få gehör.

Kräv korten på bordet! Ifrågasätt informella informationsvägar. Kräv bättre underlag och respekt för mötesordningen, se till att diskussioner förs i rätt arbetsgrupp så att du får vara delaktig. Informera kolleger, försök att inte själv utestänga någon.

Bryt mönstret! Öva på att säga ifrån, sätt gränser. Kräv hjälp av din chef att prioritera bland arbetsuppgifterna. Visa dina kolleger att du förstår och stöder deras beslut när de försöker göra samma sak som du.

Tänk logiskt! Analysera din känsla: försök se vad den består av, vad som skapat den och om den verkligen är rimlig. Oftast är det lättare att se sådant här hos andra, så hjälp varandra att lyfta bort onödiga känslor av skuld eller otillräcklighet.

Prova också att arbeta med dessa fyra meningar:

A. Jag observerar…

B. Jag tänker…

C. Jag känner…

D. Jag skulle vilja…

Att använda jag-budskap är inte så provocerande som att säga ”du gör alltid…, du visar aldrig…” osv.

Magister Fällman

Barbro Fällman utbildar och föreläser på svenska, engelska, franska och italienska och har skrivit 12 böcker om retorik. Sedan 1995 driver hon Retorikcentrum i Sverige, som också delar ut Stora Retorikpriset.