Orkar vi prata om Uber ett varv till?

Hej, alla av er har säkert läst och hört om Uber och AirBnb åtskilliga gånger som bevis på hur digitaliseringen förändrar vår värld. Men har ni hört allt?

Uber startade 2009 i San Francisco och finns idag i storstäder i ca 55 länder och expansionen fortsätter i snabb takt, så det kanske har tillkommit något land när ni läser detta, även om Uber också stött på patrull i vissa delar av Europa.

Det har varit mycket kritik i både Frankrike och Sverige, och framförallt har det handlat om möjligheten till skattefusk och att förarna inte tvingas betala de licenser som den vanliga taxinäringen tvingas till.

Kritiken mot skattefusk visade sig vara befogad åtminstone i den numera nedlagda delen som hette UberPOP, och som var en typ av samåkningstjänst. Av de 764 privatpersoner som Skatteverket har utrett som kört via tjänsten UberPOP, var det bara 32 som hade redovisat inkomsterna i deklarationen. Men…

…var det verkligen inkomster? Jag återkommer till detta!

I ett uttalande i SvD är Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör starkt kritisk till att Uber genom sin affärsmodell sviker sina förare som utsätts för risker. Han preciserar inte dessa risker, men jag kan tänka mig att det, utifrån hans syn på saken, inte finns någon, i något kontrolrum, som kan svara på om föraren behöver det. Men är det så?

När jag använder Uber, så vet föraren betydligt mer om mig än om jag beställer en taxi via växeln eller haffar den på gatan. Alla Uberförare kan betygsätta mig som kund, jag har på förväg angett mitt betalningsmedel, det finns spårning på alla bilar så att man kan följa dem i displayen på mobilen. Det innebär förmodligen att informationen lagras i någon dator på huvudkontoret i Nederländerna när det gäller den svenska marknaden. Utifrån detta förstår jag inte varför Ubers förare skulle utsättas för mer risker?

Det finns säkert många andra aspekter på varför Uber är illojal konkurrens mot den traditionella taxinäringen, men när man tittar på vad de skapat genom sin app så handlar det om förståelse för kundens behov av lättillgänglighet och hög servicegrad. De fördelarna har gjort att Uber i Silicon Valley i dag har hela 88% av den totala taximarknaden. Oj…

…det innebär att traditionell taxinäring tappat nästan 90% av sin verksamhet?

Nej, för vad man inte pratar om är att den totala marknaden för den här typen av verksamhet har ökat med 500% i området sedan Uber klev in på marknaden. Så genom att ta kundernas behov på allvar har marknaden exploderat, och den gamla taxinäringen har visserligen tappat nästan 90% av sin marknadsandel, men i kronor och ören så ligger de fortfarande på ca 60% av den tidigare marknaden.

Det här är siffror som jag inte tidigare hört i debatten, och det börjar få mig att fundera kring massor av saker. Jag upplever att vi, i både Stockholm och Göteborg, redan nu har problem med antal bilar under rusningstrafik, vi behöver definitivt inte fler bilar på våra gator under de här timmarna, men hur får vi färre?

Trängselskatt har inte löst det problemet i alla fall, och kollektivtrafiken känns inte heller som en lösning för dagens bilburna. Samtidigt visar statistik att en bil i genomsnitt står still 23 timmar om dygnet, året runt. Vi har alltså en bilflotta i det här landet som, om vi bortser från yrkestrafik, utnyttjas till lite drygt 4%.

Tittar man på de stora infartslederna till våra större städer vid rusningstrafik så är det köer i alla filer utom i den för bussar och samåkare - den är nästan är helt tom (i det här fallet definieras samåkare till två personer i samma bil, men uppenbarligen har samåkningstrenden inte slagit igenom). Kanske var det UberPOP som kunnat bryta det här mönstret?

Det finns idag ett flertal alternativ, som t ex samåkning. se eller skjutsgruppen. nu, och det är ju bra för vår miljö. Men i mitt nätverk vet jag inte en enda person som använt sig av dessa tjänster, medan många har använt sig av Uber och UberPOP så länge de fanns kvar.

Jag tror att en av anledningarna är att man inte orkar, eller inte vill, binda sig till specifika tider, även om det skulle bli billigare. Men att göra en affärstransaktion när behovet av transport uppstår, har man inga problem med.

Kanske UberPOP skulle hjälpt oss in på den här vägen?

Jaha, så du tycker att det är ok att folk håller på och kör svart medan den riktiga yrkeskåren utarmas?

Nej, men vi kanske borde tittat på hur vi kunde löst det på ett smart sätt, som alla tjänade på. Vi kanske borde se på det som ett komplement till kollektivtrafiken, och kanske borde den traditionella taxirörelsen se möjligheter i detta med samåkning och ökad servicegrad.

Att vi dessutom går in i en tid med gig-ekonomi, mindre antal som jobbar som fastanställda och istället har flera jobb och projekt igång, gör att vi dessutom kommer att få många människor som kan styra sina arbetstider efter eget huvud, och som dessutom i perioder kommer att vara i behov av ett snabbt tillskott i kassan genom att t ex köra sin egen bil som samåkningstaxi ett par timmar om dagen.

Så efter alla dessa kansken och frågor så presenteras ingen lösning? Nej, men en del av lösningen är att börja titta i ett större perspektiv först innan man per automatik försvarar gamla lösningar. Jag ser inte att den typen av diskussioner eller debatter har någon given plats idag. Istället ser vi en del som är odelat positiva till allt nytt, och en del som är emot allt nytt. Däremellan ryms en stor klick som inte bryr sig, det får vi ändra på.

Aludd

PS Taxiförbundet skriver 2015 att antalet taxibilar i Stockholm var 6.374 st. Om de då skulle öka sin servicegrad och tillgänglighet på samma sätt som Uber gjort i Silicon Valley och därmed få en marknad som växte med 500%, så skulle de behöva vara ca 32.000 bilar, fast bara under ett fåtal timmar, när vi konsumenter behöver dem. Känns som vi skulle pröva ett annat sätt, men vad vet jag? Jag är varken matematiker, taxichaufför eller stadsplanerare.