Önska dig en ny VD!

Ska man få några klappar ska man ju vara snäll, frågan är ju bara hur snäll man behöver vara om man vill ha en ny VD i julklapp?

Läser en intressant artikel i Harvard Business Review om en forskningsstudie på 356 amerikanska företag där man studerat om resultat och lönsamhet påverkas av hur länge VD stannar på sin post.

Vad forskarna fann var att snittiden för en högproduktiv VD är 4,8 år och för varje år som VD stannar längre än så minskar effektiviten i företaget. På Fortunes lista över de 500 framgångsrikaste företagen är snittiden för en VD 4,6 år jämfört med 8,6 år för övriga (de som inte finns med på listan). Ska man försöka sig på en icke vetenskaplig slutsats och få något att klura på över julen kan man ju fundera över varför de framgångsrika slutar (i tid) och de lågpresterande stannar kvar…?

En intressant tanke är det. Att de mest framgångsrika har takt och känsla att lämna verksamheten för nya utmaningar medan de ännu är på topp. Kan inte låta bli att fundera på om det finns företag där ute som skulle öka sin lönsamhet ”bara” genom att byta VD… Hemska tanke!

I USA (var annars?) pågår en debatt om hur länge en VD bör inneha sitt ämbete… och varför många stannar kvar trots att det bästa för verksamheten bevisligen tycks vara frekventare VD-byten. Som ju för övrigt skall ställas mot att ett byta av VD kostar det också. Både pengar och energi. Somliga hävdar att det är rent egoistiska (och ibland narcissistiska) skäl som bidrar till att VD dröjer sig kvar, men också att många företag befinner sig i ett organisatoriskt status quo-önskande, vilket innebär att man skyr och undviker (jobbiga men nödvändiga) förändringar.

Efter den inledande perioden av entusiasm och energi, finns alltid risk att VD hemfaller åt att fastna i rutiner, och i värsta fall kväva innovation och engagemang. Det krävs alltså ett stort mått av självkännedom, mod och ansvar hos varje VD så att de inte naglar sig fast i onödan...

När kommer denna debatt till Sverige? Bör näringslivet införa ett system likande det som finns i den akademiska världen, ett tidsbestämt förordnande för varje VD… eller skall vi vara så krassa att vi betecknar en VD som stannar längre än fem år som en förlustaffär? Men, det kanske viktigaste av allt är väl ändå att på allvar börja fundera över hur de som lyckas vara framgångsrika längre tid än fem år gör? Vad har vi att lära av dem? Säkert finns det anledning att reflektera över vad Jeffrey Immelt, General Electric´s framgångsrika CEO, har uttryckt: "Jag ställer egentligen bara en fråga när jag rekryterar de som ska ingå i min närmaste krets, och det är om de är beredda på att ständigt jobba med sin egen utveckling, både som ledare och människa”.

För dig som vill läsa artikeln om forskningsstudien på 356 amerikanska företag: HARVARD BUSINESS REVIEW, Long CEO Tenure Can Hurt Performance,by Xueming Luo, Vamsi K. Kanuri, Michelle Andrews