Nyckeltal eller människan?

Många talar om att skapa det optimala laget, men jag upplever att det genuina intresset saknas.

Nästan alla företag pratar om att de anställda är deras viktigaste tillgång- men deras egentliga fokus ligger trots det på hur alla nyckeltal ska nås, samtidigt som man låser fast de anställda i processer och system. Till och med inom min egen bransch, mötesindustrin, ser jag samma utveckling - eller avveckling. Där möter jag allt fler människor som inte trivs på grund av att de inte får arbeta med det de en gång sökte jobbet för- nämligen människan.

Det är nyckeltal, grafer, siffror och lite fler nyckeltal. Vem pratar om kunden (förutom i nyckeltal)? Vem pratar om medarbetarna (förutom i FTE)? Vem pratar om människorna? Det ser likadant ut i de flesta branscher. Det som är förvånande är, att mötesindustrins kärna handlar om att tjäna andra människor. Trots detta tycks det mig att människan får stå tillbaka för olika data och nyckeltal.

Det finns säkert många olika orsaker att det har blivit så här. De IT-system vi implementerar tror jag ytterligare spär på situationen. System, interna processer och SOP:s kommer i vägen för verksamhetens egentliga syfte.

Det kluriga med IT är att alla system och processer som köps in ju har till uppgift att effektivisera och spara tid. Men det är väldigt sällan det blir så. Det finns något subtilt som är svårt att sätta fingret på- men jag och många andra känner att trots de goda intentionerna, blir det ofta kontraproduktivt.

De två saker som stressar oss människor mest är när vi blir kontrollerade och inte kan påverka saker och skeenden, samt när saker inte blir klara. Tack vare alla affärssystem i stora organisationer idag, så känner sig medarbetare kontrollerade. Allt detta skapar stress och vi blir ineffektiva. Nyligen delade Sydvenskan en artikel som visar på hur primärvården i Skånes anställda till och med blir sjuka av det nya IT-systemet.

Jag tror att det bästa sättet att effektivisera är genom att engagera medarbetarna. Hur tror vi att vi kan effektivisera om vi inte förstår hur vi människor fungerar, vad de tycker om och får motivation av? Mig veterligen har inget världsrekord slagits av någon som inte varit motiverad.

Google rankas som ett av världens bästa företag att arbeta på, och det handlar inte enbart om de vidlyftiga materiella förmåner som erbjuds medarbetarna. Som Marc Crowley skriver i den här artikeln satsar de medvetet att bygga en arbetsplats som skapar en miljö där de anställda trivs och vill bidra.

Till exempel ger de sina anställda tillfälle att jobba med valfritt projekt 20% av arbetstiden.

En kille gjorde det till sin grej att uppnå världsfred under sin livstid (ett arbetsprojekt alltså) – och ingen sa nej! Här är man inte intresserad av kortsiktiga vinster, utan man förstår värdet av att ta tillvara på medarbetarnas engagemang, kreativitet och vilja till förbättring. Jag är övertygad om att det i längden kommer tjäna företaget stora pengar. Tja, de gör det ju redan nu.

Det är dags att börja prata om människan igen. Vad gör oss bra? Hur blir vi motiverade? Ni som läser mina inlägg vet att jag skriver och jobbar med möteskultur. Den starkaste genomförandekraften i en organisation är en bra möteskultur enligt mig. Den sätter fokus på individen och gruppen. Engagemang och delaktighet som leder till mer motiverade medarbetare som i sin tur skapar ett bra resultat.

Det är klart att de flesta stora företag behöver vissa system och processer för att underlätta och effektivisera arbetet. Dock måste vi fundera över vad vi borde använda systemen till! Skapar de värde för vår kund? Gör de vårt arbete enklare? Eller skapar vi bara arbete för oss själva?

Är det fler nyckeltal eller är det likt Google ett genuint engagemang för vår kärnverksamhet och våra medarbetare?

gr8ings

Micke, mötesevangelist