Ny inlärningsdesign för tidseffektivt lärande

– En design av en läranderesa till ett lärandemål. Så beskriver Mats Engström, strategisk utvecklingschef vid IHM, skolans nya inlärningsdesign som ska bemöta det höga tempo samhället skruvats upp till.

Under senare tid, har många deltagare fått allt svårare att ta sig tid till studierna vid sidan om själva undervisningstillfällena, vilket kan göra det svårt för dem att nå utbildningsmålen. Men med den nya designen ska deltagarna kunna nå högre läranderesultat med en lägre tidsinsats.

– Du måste kunna nå deltagarna genom flera olika kanaler; före, under och efter de fysiska undervisningstillfällena för att nå lärandemålen. Men sanningen är att det är en kamp om uppmärksamhet hela tiden, och ska du få uppmärksamhet måste du vara väldigt tydlig och kortfattad.

Mats Engström har lett arbetet med den nya inlärningsdesignen, som nu introduceras i samtliga terminslånga utbildningar för yrkesverksamma på IHM. Det hela har resulterat i en mix av undervisningsformer i både digitala och fysiska kanaler, så kallad blended learning.

– Blended learning innebär att man hittar en bra kommunikation genom både fysiska och digitala kanaler i lärandet. Lärarens budskap genom de olika kanalerna ska hänga ihop och förstärka varandra, det är kärnan i det här konceptet - att man upplever ett sammanhang i lärandet. Nu känner vi verkligen att vi lyckats med rätt val av applikationer och rätt val av format, berättar Mats Engström.

Lättkonsumerat innehåll

Så här ser den nya designen ut, och fokus ligger på att underlätta för deltagarna att ta till sig förkunskap innan lektionen, att fokusera under lektionen och att sedan kunna reflektera över lektionen efteråt. Kortfattat går det till så här:

Fem dagar innan varje lektionstillfälle kommer deltagarna att få en direktlänk till ett så kallat case, en berättelse om ett företag som befinner sig i en viss situation där ett dilemma presenteras. Direktlänkarna är mobilanpassade, och man kan läsa caset eller lyssna till en inspelning av det, vilket fungerar utmärkt i en bilkö eller på tåget till jobbet.

– Vi har försökt göra det lätt att konsumera innehållet. Det är exempelvis svårt att läsa en PDF-fil på mobilen eller omständligt att ladda ner en PDF-fil från rätt ställe på sin laptop. I det nya upplägget påminns man av ett sms med en direktlänk, säger Mats Engström.

Praktiska färdigheter har alltid nyckelkomponent i IHMs pedagogik, och här spelar affärscasen en väldigt viktig roll för att skapa en gemensam arena att diskutera och reflektera kring. Deltagarna upptäcker vad de inte förstår, och vad de inte behärskar. Utifrån casen de tagit del, kan de smidigt besvara en fråga via mobiltelefonen.

– När deltagarna väl kommer till lektionen har läraren tagit del av vad deltagarna svarat. Det ger honom eller henne en bild av hur stor förförståelsen är i just den här gruppen, och hur han ska möta gruppen i det här samtalet, säger Mats Engström.

Dagen efter lektionen kommer ett nytt sms med en videolänk, så att kunskaperna kan repeteras och läreffekten förstärks. Här är ett exempel på en video som producerats för den nya designen:

– Praktisk användbar kunskap är när man kan se och förstå vad det här är för en situation och förklara vad som gör att det här företaget presterar bra eller sämre. Det är den typ av förmåga vi vill inpränta i deltagarna, och det är utifrån den tanken vi format den nya inlärningsdesignen, berättar Mats Engström.

Läs mer om IHMs program för yrkesverksamma här. Vad behöver du för att komma vidare? Våra erfarna utbildningsrådgivare guidar dig gärna i vårt utbud.