MötesKULTUR!

Glädjande är att allt fler media börjat upptäcka denna "trend" att skapa en bättre Möteskultur.

Det ringer ett par journalister i veckan, de flesta gör företagstidningar och skall ha "effektiva möten" eller Möteskultur som tema. Även Travel manager tidsskrifter ringer flitigt. De flesta frågar om "5-tips".SVT2 sände hela Möteskulturdagen live förra året. (finns på svtplay)

Det finns dock inga "5-tips" eller short cut. Det är precis som namnet säger en KULTUR som skall förändras och förbättras. En möteskultur som vuxit fram under 100-tals år och som de senaste 200 åren haft sitt ursprung i det industri och ingenjör samhälle vi en gång var.

I produktionen, oavsett av varor eller tjänster, har vi en kultur av ständiga förbättringar. Ibland kan vi tro att det är Toyota som uppfunnit detta( dock en mycket bra process!!!) men alla företag har ju arbetat med ständiga förbättringar ända sedan företaget startade. Om företaget bildades på 1800-talet så har det försökt effektivisera, bli mer lönsam, hitta nya förtjänstmöjligheter varje år sedan dess. Varje år.

I mötestiden, 25% av företagens arbetstid, finns ingen sådan kultur. Det har inte hänt någonting! Alla vet om det, även VD och ledningsgrupp (t. o.m ekonomichefen), men ingen gör något åt det! Tänk om en VD och ledningsgrupp släppte iväg 50% av sina varor eller tjänster och att de visste om att de var dåliga. De skulle inte få sitta kvar länge. Däremot accepterar alla detta när det gäller möten och detta för att det inte finns någon kultur av ständiga förbättringar här.. (se förra blogginlägget, 50% av alla möten är kontaproduktiva).

Ta in en pensionär på din arbetsplats, säg att hon slutade för 20, 30 eller 40 år sedan. Hon skulle inte klara av en arbetsuppgift, allt är nytt. Ja, ALLT! Ny teknik, nya processer, nya verktyg, nya styrmedel etc. Ta in henne i mötesrummet och skulle känna igen allt! Lika tråkigt rum, samma agenda(om det finns någon) där punkterna är 1-7 och 7 är övrigt. Där har det inte hänt någonting förutom att vi bytt ut OH till PP......

Ändå finns det inget som är så starkt kulturbärare som möten. Företaget/organisationen är inte bättre än dess möten. Allt vi gör på mötena skall ju dessutom leda till bättre lönsamhet, eller hur? Här är det WALK THE TALK! En chef som är dåligt förberedd, skanar förmåga att skapa engagemang och delaktighet kommer att skapa massor av dåliga möten som sprider sig rakt ner i organisationen.

Mötet är det strategiska verktyget för att nå mål och vision! Inget annat. Och det är en ledninsstrategisk fråga.

Det är nödvändigt att sätta ner foten en gång för alla. Respektera att det kommer att ta tid, det är en kultur som skall förändras. Det finns inget alternativ!

Så se till att utse en person i ledningsgruppen som "äger" denna fråga. Då finns det någon med ansvar att jobba med ständiga förbättringar även i denna mycket viktiga fråga! Sitter du inte i ledningsgruppen, är det ditt ansvar att lyfta frågan med dem! Mötesuppror!

Nästa avsnitt. Vad behöver göras?

Stay gr8

Micke Darmell, mötesevangelist