Me, myself and I

Det är nu typ vanligare med selfieolyckor än med viltolyckor. Jag tror att det var själva tecknet på att det är dags att hitta tillbaka till att premiera omtanke om andra, samarbete och att hjälpa dem som inte kan prestera till 100%.

I bestsellern Sapiens av Yuval Noah Harari kan vi läsa att vi människor i början av vår utveckling käkade resterna efter att lejonen fått sitt. Vi var alltså inte de som stod överst i rang på savannen. Men trots vår fysiska underlägsenhet har vi klättrat i hierarkin och inte bara lyckats överleva som art- vi är nu, på gott och ont, herre på jordens täppa. För det kan vi tacka vårt språk och vår samarbetsförmåga.

Hur kultiverar vi denna för oss alltså livsviktiga förmåga? Sådär, va? Självförverkligande, självledarskap, personlig utveckling, självständigt arbete och egna initiativ premieras. Att vårda sitt personliga varumärke är tydligen något folk går kurser i.

Samtidigt har vi de senaste årtiondena testat hela effektiviseringskarusellen, med resultatet att produktiviteten går ner och sjukhälsotalen skjuter i höjden.

Att stanna upp och tänka efter vad som skapar mening, lust och delaktighet istället för att införa ännu en förändringsprocess som ändå har liten chans att bidra med nåt bra (7 av 10 misslyckas, visar studier enligt en artikel i Harvard Business Review).

Eftersom vi är flockdjur så gör vi som andra gör, och det har aldrig varit så lätt att se vad andra gör som nu. Alla sänder och berättar. Det tycks göra det lätt att bli sugen på att inleda ännu en förändringsprocess - det låter ju himla fiffigt det där som de gör på grannbolaget nu. Kanske borde vi också hoppa på det tåget!

När vi senast genomförde Möteskulturdagen gjorde vår samarbetspartner Green Hat People en miniundersökning och frågade deltagarna hur många förändringsprocesser som pågick samtidigt i deltagarnas organisationer. Snittet var 9. Det är faktiskt ogörbart.

Jag tror att det är dags att tänka nytt. Då, och först då, kommer vi ha tid att se och bekräfta varandra. Att återigen göra laget starkare än jaget. Tillsammans kan vi människor skapa en bättre värld, både i den stora världen men också i den lilla på våra arbetsplatser.

I nästa nummer ska jag ta mina tankar om detta ett steg längre och skriva om varför jag tror att vi behöver omvända vår syn på tid.

Micke Darmell, föreläsare och författare som nu skriver boken ”Stoppa Tiden -från tidsoptimist till tidsalkemist”