Automatisera din marknadsföring med martech

Allt fler företag kommer till insikt om att framtiden finns i automatiserad marknadsföring. Vet du hur man skapar en optimerad kundupplevelse byggd med martech? Här följer en ingång i ämnet via marknadsföringsexperten Niklas Gustavsson.

Vad är Marketing Automation?

Marketing Automation innebär att man triggar marknads- och säljdrivande kommunikation med dynamiskt genererad data. Man skapar kampanjer som ligger färdiga och väntar på att kunden ska aktivera dem.

– Många kan ha gjort en ganska stor investering men får inte utväxling, och det handlar om kompetens. Själva processen måste finnas på plats om användarupplevelsen ska bli bra, säger Niklas Gustavsson, Marketing Technology Strategist.

Få förutsättningarna att utveckla en data- och insiktsdriven marknadskommunikation.

Lär dig Martech & Inbound Marketing - en kostnadsfri, digitalt baserad kurs på halvfart.

På kort tid har Marketing Automation blivit en av de viktigare strategierna för att länka samman arbetet med CRM, Digitala kanaler och affärsmål. Företag och organisationer köper in Martech för att nyttja den data som genereras i touchpoints. Det arbetet behöver struktureras och optimeras, och det är här uppdaterad kunskap inom martech behövs.

– Den som blir skicklig på att nyttja data vinner slaget om kunderna. För marknadsförarna handlar det om att samla in relevant data om dina kunder i varje steg av kundresan och sedan kunna nyttja den för att ge en bra användarupplevelse, fortsätter Niklas.

Från 150 till 7000 system på åtta år

Marketing Technology Landscape är en ”karta” över alla martech system som finns på marknaden. 2011 listades 150 system. I 2019 års upplaga finns det över 7000 system.

– I snitt kommer det fyra nya system om dagen, men det är inte det som är det mest intressanta, säger Niklas Gustavsson. Många har investerat i nya system men blir frustrerade när de märker att systemet inte löser allt. Grundproblemet för de allra flesta är transformationen i organisationen, att skrota gamla arbetssätt, riva silos och arbeta utifrån kundresan.

Vilka problem ser du att företagen brottas med idag inom datadriven marknadsföring?

– Många köper in ny teknologi för att samla data och driva marknadsföringen. För några år sedan tänkte man att ett Marketing Automation system skulle lösa det, nu kommer en våg där företag kommer köpa in Customer Data Platforms som de tänker ska lösa det man ville att CRM- och Marketing Automation systemen skulle ha löst. Men i själva verket handlar det om att ta utgångspunkt i kundresan, koppla aktuell teknik till den, se vilken data som genereras i olika touchpoints och hur man kan trigga värdeskapande kommunikation utifrån det. Utöver detta, behöver man förändra arbetssätt och bryta silos i organisationen.

Vilka är vinsterna med Marketing Automation?

– Att nyttja data för att skapa en bra användarupplevelse blir en viktig konkurrensfördel. Om man som etablerat varumärke inte är med på tåget så kan mindre aktörer som blir duktiga på detta snabbt ta marknadsandelar. Det är ju precis det som hänt inom medievärlden där Google och Facebook har tagit över i princip allt. Marketing Automation innebär också att marknadsförarna får tillgång till tekniska plattformar för att driva sitt arbete och bevisa effekten.

Marketing Automation i siffror

(Källa: DemandGen Report 2016):

  • Organisationer som har en strömlinjeformad marknads- och säljprocess med Marketing Automation ökar sin revenue med 32% från år till år, jämfört med 7% för de organisationer som inte har det.
  • 49% av Marknads och säljpersoner anser att brist på kommunikation mellan grupperna är den största faktorn till varför man inte lyckas med Marketing & Sales Alignment
  • 39% av Marknads och säljpersoner anser att bristen på korrekt strukturerad data är ett av de primära problemen
  • Enligt The Lenskold Group så använder nästan 7 av 10 av de företag som har tillväxt av Marketing Automation som tillväxtstrategi
  • Av företag som använder sig av Marketing Automation såger 74% att det är till mycket stor nytta för dem, 78% av Marknadsförarna anser att Marketing Automation är den huvudsakliga orsaken till det bättre utfallet.