Hoppa till innehåll
hero1

Martech - möjlighet eller mardröm?

Författare: IHM Business School

Hur kan du skapa en mycket bättre kundupplevelse med Marketing Automation?

- Många kan ha gjort en ganska stor investering men får inte utväxling, och det handlar om kompetens. Själva processen måste finnas på plats om användarupplevelsen ska bli bra, säger Niklas Gustavsson, Marketing Technology Strategist och lärare på IHMs kurs i Marketing Automation.

Ny utbildning inom Marketing Automation!

Lär dig var i kundresan olika datadrivna kampanjer aktiveras, hur du identifierar datapunkter och hur du fortsätter driva kunden till köp

På kort tid har Marketing Automation blivit en av de viktigare strategierna för att länka samman arbete inom CRM, Digitala kanaler och affärsmål. Företag och organisationer köper in Martech för att nyttja den data som genereras i touchpoints och arbetet behöver struktureras och optimeras. Marketing Automation innebär att man triggar marknads- och säljdrivande kommunikation med dynamiskt genererad data. Man skapar kampanjer som ligger färdiga och väntar på att kunden ska aktivera dem.

- Den som blir skicklig på att nyttja data vinner slaget om kunderna. För marknadsförarna handlar det om att samla in relevant data om dina kunder i varje steg av kundresan och sedan kunna nyttja den för att ge en bra användarupplevelse, fortsätter Niklas.

Från 150 till 7.040 system på åtta år

Marketing Technology Landscape är en ”karta” över alla martech system som finns på marknaden. 2011 listades 150 system, och i 2019 års upplaga finns över 7.000 system.
- I snitt kommer det fyra nya system om dagen, men det är inte det som är det mest intressanta, säger Niklas Gustavsson. Många har investerat i nya system men blir frustrerade när de märker att systemet inte löser allt. Grundproblemet för de allra flesta är transformationen i organisationen, att skrota gamla arbetssätt, riva silos och arbeta utifrån kundresan.

Du hjälper företag med datadriven marknadsföring och att koppla martech till kundresan. Vilka problem ser du att företagen brottas med?
- Många köper in ny teknologi för att samla data och driva marknadsföringen. För några år sedan tänkte man att ett Marketing Automation system skulle lösa det, nu kommer en våg där företag kommer köpa in Customer Data Platforms som de tänker ska lösa det man ville att CRM- och Marketing Automation systemen skulle ha löst. Men i själva verket handlar det om att ta utgångspunkt i kundresan, koppla aktuell teknik till den, se vilken data som genereras i olika touchpoints och hur man kan trigga värdeskapande kommunikation utifrån det. Utöver detta, behöver man förändra arbetssätt och bryta silos i organisationen.

Vilka är vinsterna med Marketing Automation?
- Att nyttja data för att skapa en bra användarupplevelse blir en viktig konkurrensfördel. Om man som etablerat varumärke inte är med på tåget så kan mindre aktörer som blir duktiga på detta snabbt ta marknadsandelar. Det är ju precis det som hänt inom medievärlden där Google och Facebook har tagit över i princip allt. Marketing Automation innebär också att marknadsförarna får tillgång till tekniska plattformar för att driva sitt arbete och bevisa effekten. Här är några siffror från 2016 survey DemandGen Report:

  • Organisationer som har en strömlinjeformad marknads och säljprocess med Marketing Automation ökar sin revenue med 32% från år till år, jämfört med 7% för de organisationer som inte har det.
  • 49% av Marknads och säljpersoner anser att brist på kommunikation mellan grupperna är den största faktorn till varför man inte lyckas med Marketing & Sales Alignment
  • 39% av Marknads och säljpersoner anser att bristen på korrekt strukturerad data är ett av de primära problemen
  • Enligt The Lenskold Group så använder nästan 7 av 10 av de företag som har tillväxt av Marketing Automation som tillväxtstrategi
  • Av företag som använder sig av Marketing Automation såger 74% att det är till mycket stor nytta för dem, 78% av Marknadsförarna anser att Marketing Automation är den huvudsakliga orsaken till det bättre utfallet.

Men systemen kommer inte att lösa allt - man behöver börja med processfrågorna.

Nu har du inlett ett samarbete med IHM. Vad ska du göra här?
- Jag är stolt över att tillsammans med IHM kunna erbjuda företag en Crash Course i Marketing Automation, Det betyder mycket för oss och för marknaden att få tillgång till den utbildningsplattform som IHM har i arbetet med att transformera nuvarande arbete till att lyckas med Marketing Automation och datadriven marknadsföring.

Vem ska gå kursen?
- Marknadschef och marknadspersoner som ska jobba operativt med Marketing Automation på en marknadsavdelning. Man kanske har ett MA-system eller har för avsikt att köpa in ett och vill börja i rätt ände och få struktur och en kickstart. Man behöver få till kopplingen mellan kundresan och martech. Varför behöver ni ett system och hur ska ni jobba i det?

FRÅGOR OM VAD SOM PASSAR JUST DIG?

Prata med våra rådgivare antingen via telefon eller på din ort

Berätta mer om kursupplägget!
- Kursen är på 4 heldagar och vi tar upp frågor som till exempelvis:

  • Hur kan ert företag bli bättre på att ta tillvara på datan om kunderna?
  • Hur ska vi organisera arbetet?
  • Vilka kompetenser behöver vi internt och hur kan vi nyttja externa byråer?

Kursdeltagarna får jobba fram en skräddarsydd Playbook som ska fungera som guidelines för hur man ska jobba vidare på hemmaplan.

Det ska bli spännande att följa utvecklingen hos kursdeltagarna. Tack och lycka till med starten i Stockholm i Mars 2020.

Fakta om kursen IHM Marketing Automation:
Under kursen kommer vi att gå genom metoder för att strukturera arbetet med Marketing Automation. Du lär dig hur du identifierar var i kundresan olika datadrivna kampanjer kan aktiveras, hur du identifierar datapunkter, kopplar kundresan till Martech, strukturerar content och exekverar datadrivna kampanjer med mjukvara för Marketing Automation i centrum.

Tid: 4 heldagar
För vem: marknadschef och marknadspersoner i operativ roll
Kursstart: Stockholm 13-14 februari + 5-6 mars 2020
Kursstart: Göteborg 6-7 april + 27-28 april 2020


Avgift: 22 900 kr

Om kursledaren

Niklas Gustavsson, kursledare

Niklas Gustavsson brinner för datadriven marknadsföring och att optimera upplevelser med hjälp av data, Niklas har gott och väl gjort sina 10.000 timmar och samlat på sig erfarenheter både från lyckade och mindre lyckade exempel. Niklas jobbar som konsult i bolaget Mindwile och hjälper företag att lyckas Marketing Automation och tränar människor i att lyckas.