"Mental frånvaro är vår tids problem"

Linda Palmgren, vd för Starcom och DIHM-alumn, var med och grundade influencerbranschen och har kallats ledare av sin tid. I denna tid märker hon av en växande psykisk ohälsa - tätt sammanlänkad med vår oförmåga att koppla av.

Linda Palmgren 4.jpg

Pressen från sociala medier är en av beståndsdelarna i det stressade samhällsklimatet som växer fram, enligt Linda Palmgren.

– Den psykiska ohälsan breder ut sig i hela världen så det här är inte bara ett svenskt fenomen eller ett europeiskt fenomen. Tyvärr så kostar det inte bara i mänskligt lidande utan det kan också innebära stora ekonomiska förluster. Det hänger ihop med den arbetsbelastning som vi står inför och förändringar i arbetsklimatet generellt, säger Linda Palmgren.

Varför tror du att den psykiska ohälsan växer?

– Jag tror att den tankspriddhet som vi ser i samhället idag har att göra med att vi är konstant uppkopplade och att alla alltid har ett annat intresse som pockar på. Vårt attentionspan blir kortare och kortare. Det här kan få allvarliga konsekvenser. Då tänker jag framför allt på verksamheter som är uppbyggda kring kompetens och utveckling, vilket de flesta företag är idag.

Hur skulle du beskriva problemet?

– Allt från interna möten till möten med uppdragsgivare handlar om att vi vill ha kontakt med människor och inte bara ett gäng kroppar i ett konferensrum. Blir det ingen närvaro i rummet så är ett gäng kroppar inte till någon nytta. Jag har läst en del studier från Harvard där forskare visat att den mentala frånvaron i snitt står för nästan 50 procent av människors vakna tid idag.

Hur märker man av mental frånvaro?

– Man märker ganska tydligt när människor inte är riktigt närvarande under ett möte, när man ställer frågor och människor inser att, oj nu har jag inte varit med. Man är fysiskt på ett ställe, men mentalt på ett annat ställe. Det här ger även upphov till ännu mer press för om du inte får information som nämns i ett möte så upplever du kanske också att du saknar den, sedan blir man pressad av det.


Är du intresserad av att läsa Business Management på distans?


Hur kommer man tillrätta med problemen?

– Jag tror att problemet byggs på av den konstanta uppkopplingen och att det är på tiden att företag arbetar fram rutiner för att komma till rätta med det här. Det tror jag är nyckeln till att minska pressen i arbetslivet över lag. Ta Google till exempel, de satte ett väldigt bra exempel när ledningsgruppen började meditera inför varje stort beslut, det kanske är en skröna, men det är så jag fått det berättat för mig.

Hur duktiga är svenska företag på att möta närvaro-problematiken idag?

– Jag tror att risken är att man kommer med fler förbud och direktiv, vilket jag inte tror är en väg framåt. Jag själv är inte så mycket för förbud och direktiv. Jag tror snarare att det handlar om att informera om bakgrunden till problemen och att man etablerar rutiner för närvaro.


Funderar du över kompetensutveckling för ditt företag?


Har yngre ambitioner svårare att nå närvaro?

– Framför allt tror jag att ungdomar ställer högre krav på sig själva. Jag upplever också att de ställer extremt korta och otåliga tidsramar. Den yngre generationen möter också mycket press från det sociala livet, att man ska visa upp det perfekta livet. Det finns en inre osäkerhet som den generationen brottades med på ett annat sätt.

Vilket råd skulle du vilja ge unga i inledningen av sin karriärer?

– Att det finns tid, ta det lugnt. Många tror att man måste lyckas på otroligt kort tid eftersom man ser andra som lyckas med det, men vi är alla unika. Arbetslivserfarenhet kräver tid. Som ung tror jag också man jämför sig oftare med andra, och där handlar det om att man måste tro på sin egen förmåga, för gör man det så börjar andra också göra det.

Hur når man realistiska förväntningar på sig själv?

– Man bör sätta sina egna mål utifrån sina egna förutsättningar. Nyfikenheten och drivet är en fördel, men det måste vara i balans med hur man mår som person. Den mentala närvaron och självkännedom är otroligt viktig.

Hur möter man den brådska som drabbat näringslivet?

– Utmaningen för företag, oavsett bransch, är att behålla kraften inom företaget. Idag är det ofta hög personalomsättning och människor ser sin karriär i ett mycket kortare perspektiv än tidigare, men vi som företag kan inte motverka utvecklingen utan måste snarare driva utvecklingen. Vi måste förstå att vi måste in med ett värde i form av kompetensutveckling så människor känner att de växer inom företaget. Jag tror det är viktigt att prata om hållbarhet även när det gäller personalfrågor, vi pratar om det i andra delar, men vi pratar sällan om intern hållbarhet.

Varför är det här viktigt för exempelvis ditt företag Starcom?

– Vi är ett konsultbolag, människor är vår resurs, vår råvara. När människorna går ut genom dörren så är råvaran slut. För oss handlar det om att förädla kompetensen och se kraften i människorna. Helt enkelt ge människor rätt förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.


Allt om Nya Marknadsekonom DIHM - ta reda på hur du kan bygga din examen.