Leif Denti föreläser om kreativitet och innovation

Vem är Leif Denti och hur kommer det sig att han ska prata om kreativitet och innovation den 12 oktober?

Lyssna på Kreativitetsmyter och innovationsspaningar

Lunchwebinar med Leif Denti den 12 oktober


Den 12 oktober kommer Leif Denti att hålla i ett live-webinar hos oss på IHM om att leda kreativitet och innovation.

Det ska han göra eftersom han idag forskar på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation som post-doc vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Eftersom du har hamnat här antar vi att du är nyfiken på Leif eller ämnet han ska prata om. Så vi tänkte att ett par frågor inför webinaret kunde vara på sin plats.

Leif, vad gör du till vardags?

En hel del roligt, men det mesta kretsar kring innovation och kreativitet. Jag utbildar, har kurser, föreläser, och hjälper företag med både strategi och metod kring det här med innovationsledning.

Hur går ledarskap och kreativitet ihop?

Utan ett stöttande ledarskap som efterfrågar kreativitet så blir det ju inte gjort i vardagen. Vi gör ju det som efterfrågas. En annan roll för ledare är att se till att de idéer som kommer fram blir förverkligade, att det blir verkstad.

Hur har kreativitet och innovation påverkats under pandemin?

– Svårt att säga, men de flesta vittnar om att det har varit svårare att tänka nytt i distansmöten, som oftast har en fast agenda. Man har tappat samtalen i ”mellanrummen”, alltså mellan mötena, eller vid kaffeautomaten.

LD-2160x1080 (1).jpg

Leif Denti forskar inom kreativitet och innovation vid Göteborgs universitet och i det här webinaret – kopplat till att leda kreativitet och innovation – delar han sin expertis med dig.

Vad kommer du att prata om på webinaret?

– Jag ska prata om hur kreativitet verkligen fungerar och ge en bra metod för att tänka kreativt. Garanterat utan flum.

Du utlovar en föreläsning utan powerpoints, varför?

– Jag tycker powerpoint är tråkigt, i första hand, men också ett sämre sätt att förmedla information jämfört med att skriva och rita vad man menar.


Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före