Ledarskap, Makt och föräldrarollen

Oavsett var i livet du är uppstår det dagliga möjligheter att leda, både privat och i arbetslivet.

Om vi tar dessa möjligheter seriöst ser vi själva till att många gånger skapa situationer där vi har möjligheten att leda och påverka andra, i motsatts till de som bara väntar på att få en titel eller att andra ska ge dem möjligheten att leda. En av de viktigaste ledarroller vi som individer någonsin kommer att ha är att uppfostra och utveckla våra barn.

De flesta av oss strävar efter att uppnå någon form av framgång i både föräldraroll och ledarroll och vi försöker föregå med gott exempel och visa ett bra ledarskap. Om vi är allt för fokuserade på att alltid ha kontroll är chansen stor att vi istället börjar utöva vår makt. Många av oss har varit i situationer där enda utvägen känns som det är att ”muta” eller hota för att få till en önskad beteende förändring. Både mutor och hot kan fungera för stunden men är aldrig en bra långsiktig ledarskapsstrategi. Båda strategierna ökar sannolikheten att den inre motivationen att vilja göra något sakta men säkert försvinner. Detta gäller oavsett om det är barn eller vuxna vi försöker påverka.

Ledarskap tillika vår föräldraroll innebär att påverka andra med eller utan hjälp av en formell plattform eller titel, att utöva makt är att få andra att göra saker på grund av min formella plattform eller titel. I vissa situationer är det en fördel att ha någon form av maktposition vilken då underlättar ledarskapet men det är inget krav. Det är som med alla styrkor överanvänder jag dem blir de lätt mina svagheter. Att ha en maktposition kan ha en positiv effekt och påverkan på mitt ledarskap men baksidan av myntet är även att mitt ledarskap undermineras om jag överanvänder min makt och maktutövning är det enda verktyget jag använder.

Vi har varje dag möjligheten att välja ett bra ledarskap och /eller att enbart utöva vår makt. Har vi förmågan och viljan att välja rätt möjliggör det sannolikheten för att vi kommunicerar bättre och har större chans att uppnå de önskade resultaten. Gör vi det på fel sätt eller med någon typ tvång eller våld hindrar vi istället det önskade resultatet. Många gånger är det vårt eget beteende som sätter käppar i hjulet både avseende att få våra barn att lyssna på oss eller att få teamet på arbetet att arbeta mot samma mål. Även om vi i vissa fall kan uppnå många mål enbart genom att utöva vår makt kommer garanterat förr eller senare negativa effekter uppstå. Som mycket i livet gäller det att hitta en bra balans och kunna vara anpassningsbar och leda utifrån situationen och individen. Många gånger kanske vi har insett att vi behöver anpassa vårt ledarskap på arbetsplatsen men glömmer lätt bort att även om vi tillhör samma familj är barn också olika varför vi behöver leda dem olika.

Ett hett debatt ämne i många sociala medier är att dagens föräldrar inte tar sitt ansvar och leder sina barn utan istället lägger skulden på att barnen inte fungerar i skolan på lärarna eller skolan som helhet. Har vi gått för långt i att ”curla” dem så att vi potentiellt nu står inför en hel generation som växer upp utan att veta vad ansvar eller konsekvenser betyder? Vilken typ av ledarskap använder du i din uppfostran av dina barn?