IHM önskar Läxhjälpen ett gott nytt år

Stiftelsen Läxhjälpen har stöttat grundskoleelever i utsatta områden sedan 2007 och idag är rörelsen större än någonsin. IHM är mycket stolta över att fortsätta stödja detta viktiga initiativ för lärande.

Läsåret 21/22 lämnade 18 000 svenska elever grundskolan utan gymnasiebehörighet, det innebär att över 16 procent av det totala antalet avgångselever i nionde klass lämnar grundskolan utan möjlighet att studera vidare på högre nivå - detta samhällsproblem vill välgörenhetsorganisationen Läxhjälpen möta i deras verksamhet.

– Elever kommer till oss med det som de behöver hjälp med i skolan, det kan handla om att de har ett prov nästa vecka eller vill ha särskilt stöd i ett ämne, förklarar Elsa Franzen, en av Läxhjälpens 120 anställda läxhjälpare.

Hon stöttar själv elever på Sjumilaskolan i Göteborg och ser tydligt vilken skillnad hennes jobb gör för barnen, både för deras betyg och deras självförtroende.

– Resultaten visar att det är en jättestor del av de här eleverna som faktiskt får gymnasiebehörighet och det skapar lust att plugga vidare, vi märker också att eleverna blir mer självständiga, säger hon.

"Det finns ett ökande intresse från företagen för de här frågorna och vi märker av en större vilja att ta socialt ansvar."

Coronapandemin har sedan i våras försvårat för Läxhjälpen att genomföra sin verksamhet enligt tidigare format eftersom verksamheten skett genom fysiska möten. För att undvika att samla läxhjälpare och studenter under rådande omständigheter har stiftelsen istället skalat upp sitt fokus på digital läxhjälp under hösten - med stöd av aktörer som Google och Onlinepartner.

Resultatet, Den digitala läxhjälpen, har slagit väl ut och ger också nya möjligheter att nå ut med Läxhjälpens stöd till glesbygdsområden och bruksorter.

Utbildning från alla håll

Förutom att stödja Läxhjälpen med ett årligt bidrag så erbjuder även IHM en utbildningsplats per termin till Läxhjälpens organisation och förra hösten var det Elisavet Johansson Tziampazis, Läxhjälpens regionschef i Göteborg som fick möjlighet att gå utbildningen Business Management.

– Det är fantastiskt att jag får möjlighet att läsa något som kanske inte var tillgängligt för mig innan eftersom jag pluggat mänskliga rättigheter vilket är en bit ifrån företagsekonomi. Nu får jag möjligheten och knyta an andras erfarenheter till vår verksamhet och det är det som är så fantastisk i det du lär dig på IHM - att man kan ta andras erfarenheter direkt tillbaka in i sin egen verksamhet, säger hon.

Alexander Rosenberg är insamlingschef vid Läxhjälpen och berättar att näringslivet är en mycket viktig aktör för att deras verksamhet ska kunna fortgå.

– Det finns ett ökande intresse från företagen för de här frågorna och vi märker av en större vilja att ta socialt ansvar. I nuläget har vi väldigt bra partners inom fastighetsbranschen och några därutöver som exempelvis IHM, Samsung och Google - men vi behöver ändå öka vår kännedom i näringslivet brett sett, säger Alexander Rosenberg, insamlingschef vid Läxhjälpen.

Hur kan IHM vara behjälpliga här?

– Det är bra att kunna nämna IHM som en partner när vi träffar nya prospects inom näringslivet eftersom IHM är välkända där och skapar en bra referens. Det är fantastiskt bra samarbete, både i form av direktstödet till elevplatser men också genom det som IHM är bäst på, stöd i form av utbildning.

Vill man höra mer om Läxhjälpens verksamhet och kanske ge en gåva i juletid så når man deras hemsida här.