Hoppa till innehåll
hero1

IHM + Läxhjälpen = Passion för lärande

Stiftelsen Läxhjälpen har stöttat grundskoleelever i utsatta områden sedan 2007 och idag är rörelsen större än någonsin. IHM är mycket stolta över att kunna vara med och stödja detta viktiga initiativ.

De senaste åren har Skolverket redovisat att runt 17 000 svenska elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet, det innebär att 16 procent av det totala antalet avgångselever i nionde klass lämnar grundskolan utan möjlighet att studera vidare på högre nivå - detta samhällsproblem vill välgörenhetsorganisationen Läxhjälpen möta i deras verksamhet.

Elsa Franzen och Lauri Marttala är två av Läxhjälpens 120 läxhjälpare

– Eleven kommer till oss med det som de behöver hjälp med i skolan, de kan handla om att de har ett prov nästa vecka eller vill ha särskilt stöd i ett ämne, förklarar Elsa Franzen, en av Läxhjälpens 120 anställda läxhjälpare.

Hon stöttar själv elever på Sjumilaskolan i Göteborg och ser tydligt vilken skillnad hennes jobb gör för barnen, både för deras betyg och deras självförtroende.

– Resultaten visar att det är en jättestor del av de här eleverna som faktiskt får gymnasiebehörighet och det skapar lust att plugga vidare, vi märker också att eleverna blir mer självständiga, säger hon.

Läxhjälpen sträcker sig över tio svenska kommuner, från Malmö i söder till Umeå i norr, och verksamheten prioriterar socioekonomiskt utsatta områden eftersom de ser att behovet är som störst där.

Så går det till

Efter att Läxhjälpen säkrat samarbetspartners, ofta lokala aktörer som vill göra en insats i det egna området, så kontaktas skolorna. De väljer själva ut vilka ungdomar i åttonde och nionde klass som ska erbjudas stöd och därefter påbörjas programmen. Under två tretimmarspass i veckan möter sedan varje elev en läxhjälpare och det övergripande målet är gymnasiebehörighet när de går ur nionde klass. Runt 72 procent av alla studenter som genomför läxhjälps-programmet lyckas också nå detta mål.

– All vår verksamhet sker i skolans lokaler på kvällstid. Det gör att eleverna känner till miljön vilket skapar trygghet, samtidigt vet också föräldrarna var barnen är, berättar, Elisavet Johansson Tziampazis, regionchef för Göteborg och Malmö.

Vi möter henne vid en glöggträff i Göteborg för Läxhjälpens samarbetspartners. Hon beskriver att Läxhjälpens unika styrka ligger att de anställer sina läxhjälpare istället för att involvera volontärer vilket gör att de kan ställa högre krav på läxhjälparna.

– Vi gör en enorm skillnad för de individer som går Läxhjälpen och lyckas få gymnasiebehörighet, det kan också handla om att de får en vuxen förebild som de tidigare aldrig haft. Många skolor säger också att hela klassrumsmiljöer har förändrats när elever som tidigare inte varit motiverade plötsligt blivit motiverade, elever som också får med sig andra på tåget, och så har plötsligt dynamiken i ett helt klassrum förändrats, säger Elisavet.

Hur finansieras verksamheten?

– 90 procent av vår finansiering kommer från näringslivet så våra samarbetspartners är nyckeln till att det här går att göra.

Utbildning i alla ändar

Förutom att stödja Läxhjälpen med ett årligt bidrag så erbjuder även IHM en utbildningsplats per termin till Läxhjälpens organisation och denna hösttermin var det Elisavet som fick möjlighet att gå utbildningen Business Management.

– Det är fantastiskt att jag får möjlighet att läsa något som kanske inte var tillgängligt för mig innan eftersom jag pluggat mänskliga rättigheter vilket är en bit ifrån företagsekonomi. Nu får jag möjligheten och knyta an andras erfarenheter till vår verksamhet och det är det som är så fantastisk i det du lär dig på IHM - att man kan ta andras erfarenheter direkt tillbaka in i sin egen verksamhet, säger hon.

Alexander Rosenberg och Elisavet Johansson Tziampazis berättar om Läxhjälpens arbetet för sina samarbetspartners i Göteborg.

På glöggträffen möter vi också Alexander Rosenberg, insamlingschef vid Läxhjälpen och han ser ljust på framtiden och Läxhjälpens förmåga att kunna påverka den negativa utvecklingen i grundskolan till det bättre.

– Det finns ett ökande intresse från företagen för de här frågorna och vi märker av en större vilja att ta socialt ansvar. I nuläget vi har väldigt bra partners inom fastighetsbranschen och några därutöver som exempelvis IHM, Samsung och Google - men vi behöver ändå öka vår kännedom i näringslivet brett sett.

Hur kan IHM vara behjälpliga här?

– Det är bra att kunna nämnda IHM som en partner när vi träffar ny prospects inom näringslivet eftersom IHM är välkända där och skapar en bra referens. Det är fantastiskt bra samarbete, både i form av direktstödet till elevplatser men också genom det som IHM är bäst på, stöd i form av utbildning.

Vill man höra mer om Läxhjälpens verksamhet och kanske ge en gåva i juletid så når man deras hemsida här.

;