5 konsekvenser av pandemin på arbetslivet | Svante Randlert

Vad har konsekvenserna av Covid19 blivit på makronivå? Här presenterar Svante Randlert fem trendspaningar om hur pandemin påverkat arbetsgivare, ledarskap och arbetsmarknaden i stort.

Svante Randlert har följt flera företag innan och under och pandemin och analyserat hur covid19 påverkat dem - här följer fem spaningar.

1#

Vi ser den största beteendeförändringen på kortast tid i modern historia. Kunderna hade ett behov innan pandemin, men idag är det något helt annan.

2#

Vi har den högsta personalomsättningen sedan andra världskriget. När restriktionerna lättade märkte vi en stor skillnad. Många ställde sig frågan om ens arbetsgivare verkligen är den man vill arbeta för efter pandemin? Lojalitet och synen på varumärket är inte densamma, därav märker vi nu av en stor personalomsättning runt om i landet.

3#

Halveringstiden för kunskap är halverad. Vad menas med det? Jo, att det du lär dig idag, är nere till hälften av värdet inom fem år. Omvärlden förändras fort och vi behöver hela tiden lära oss nya saker för att hänga med i utvecklingen.

4#

En ökad Gig-marknad (frilansare). Bolagsverket hinner knappt hantera alla som säger upp sig och blir enmannakonsulter. Många nyexaminerade går även direkt från studier till att arbeta som konsulter. Hur agerar vi i bolagen för att möta detta? Denna makrotrend ökar och snart är vi kanske över 1 000 000 konsulter i Sverige, innan pandemin fanns runt 700 000 arbetare konsulter i landet.

5#

Kreativitet och innovation har skapat vårt samhälle. Men detta är en av de sakerna som vi faktiskt sett en nedgång av under pandemin. Hur får ditt företag till "tillsammansarbetet", kreativitet och innovation för att ta er framåt?

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före