Konkurrera med hållbarhet i en digital värld?

I förra veckan hade jag en mycket inspirerande dag på D-Congress – Nordens mötesplats för digital handel, som anordnas årligen av Svensk Digital Handel och Svenska Mässan i Göteborg.

Här är det flera scener med många talare som tar upp för dagen aktuella ämnen, dessutom massor av utställare som presenterar sina lösningar på hur de kan hjälpa dig med din digitala affär.

Jonas Ogvall, VD för Svensk Digital Handel, presenterar även i år uppåtgående siffror för den digitala detaljhandeln med ca 15%. Han pratar också om hot och möjligheter i branschen, där den digitala handeln allt mer suddar ut nationsgränser. Det är naturligtvis inte bara vi i Sverige som kan sälja till utlandet, allt fler globala aktörer ser också Sverige som en viktig marknad.

Det här är frågor som är spännande ur många perspektiv och som jag kommer att återkomma till med lite olika infallsvinklar. Men dagens bloggfunderingar tar sin utgångspunkt i ordet på allas läppar, hållbarhet.

På stora scenen står Maria Wetterstrand, fd. riksdagsledamot och språkrör för Miljöpartiet, numera ordförande för Miljömålsrådet, krönikör, ledamot i ett antal styrelser och fristående politisk debattör inom miljö- och klimatpolitiken.

Maria lyfter flera intressanta frågor, med många möjliga svar, för här har vi inte något facit, men att börja tänka mer på hållbarhet kommer naturligtvis att påverka oss och företagen i en positiv riktning. Men det finns många vägval och fallgropar på vägen.

Hon tar upp att i Naturvårdsverkets senaste rapport, där man kan läsa att om hälften av alla varor i framtiden kommer att säljas via nätet så kommer behovet av transporter minska med ca 30%. Det kan ju kännas bra! Men…

…om vi konsumenter då väljer att handla från aktörer utanför våra landsgränder i större omfattning så kan de här siffrorna ändras fort i fel riktning. Och vad betyder det för samhället i stort om en så stor del av handeln sker via nätet?

Hur kommer vårt bilbehov se ut om vi får våra varor levererade till dörren? Kommer vi då att i större utsträckning istället gå med i bilpool för att ha tillgång till bil när behov finns? Vad händer då med våra stormarknader, stormarknaderna som i stor utsträckning slog ut stadsdelshandeln? (det har inte byggts några nya stormarknader i USA sedan 2004, min notering)

Jag funderar på om stadsdelshandeln kanske rent av är på väg tillbaka, eller är det att vara för positiv? Jag tänker att små butiker i närområdet kan överleva tack vare en kombination av fysisk handel och näthandel.

Att matvaror levereras av en bil, en gång om dagen, till flera konsumenter är en miljömässig vinst jämfört om alla skulle åka sin egen bil, dock så skulle trafiken av transportbilar öka kraftigt in på alla smågator och jag är inte säker på att det är så bra för miljön. Hur transporterar vi den sista kilometern ut till kund är ett område som handeln experimenterar en hel del inom just nu; cykel, segway, elbilar m. m.

Samtidigt som man ser många digitala lösningar som kan hjälpa konsumenten att få ihop livspusslet så blir frågan om våra jobb allt mer aktuell. För det är klart att många jobb kommer att försvinna och inte lika klart hur, om och vad som ska komma istället, och frågan om att lösa livspusslet förutsätter ju någonstans att du har fullt upp med ditt jobb.

Kvalité är också en fråga hon berör, för i takt med att det blir fler aktörer som ger sig på digital handel och allt fler konsumenter som anammar den vägen för sina köp, så finns också risken att de eventuella miljövinster vi försöker räkna hem försvinner på grund av att man köper sämre kvalité och därmed får handla oftare. Här kommer Kina in också…

…såklart. Min egen uppfattning kring Kinas hållning i hållbarhetsfrågor är inte så positiv, men här hävdar Maria att stora förändringar är på väg. Kina har förstått vikten av hållbarhet i allt större takt då stora delar av konsumenterna sätter detta allt högre i sin kravspecifikation, härligt om konsumentmakten är så stark!?

Karin Johansson, VD för Svensk Handel, berör också den här frågan när hon i slutet av Marias föredrag får chansen att ställa några frågor. Svensk Handel arbetar nationellt och internationellt – för en värld med frihandel utan handelshinder och hon ifrågasätter varför svensk handel ska drabbas av den nya kemikalieskatten på vissa produkter som sätts på marknaden efter den 1 juli, 2017. Karin menar att vi som marknad är för liten för att det här ska ge någon förändring i det stora hela men att det försvårar för svenska företag.

Här kontrar Maria med att vi som marknad inte alls är för liten att lyssna på, tvärtom. I diskussioner hon haft med ledande befattningshavare på Hewlett Packard, det amerikanska datorföretaget med över 330.000 anställda, så hävdar de att de alltid har ögon och öron öppna mot den svenska marknaden, för det som händer i Sverige kommer snart att hända i andra delar av världen också. Känns, i mina öron, inspirerande!

Maria avslutar sin dragning med att uppmana oss i publiken att ta ett större miljömässigt och socialt ansvar för det kräver eller kommer konsumenten kräva. Handeln måste förstå att de har ett stort ansvar och en stor möjlighet, att miljöcertifiera företaget och de produkter som säljs är ett hygienkrav hos framtidens konsument och hon är inte säker på att lagstiftningen kommer att hänga med i den utvecklingen som sker nu.

Det var lite av allt som kom upp under förmiddagen, jag återkommer med några rapporter till från denna dag som var mycket intressant.

Med hållbara hälsningar

Aludd