Konflikträdsla banar väg för psykopater på jobbet

Konflikträdsla är ett utbrett problem i Sverige. Larmen om det ökande antalet sjukskrivningar på grund av psykosociala förhållanden på svenska arbetsplatser gick höga redan för 10-15 år sedan. Nu galopperar siffrorna.

”Problem med chefen” anges som skäl i över hälften av fallen enligt Arbetsmiljöverket. Vad är det för fel på de svenska cheferna egentligen?

Den svenska demokratiska ledarstilen brukar anges som en del av problemet; cheferna vågar inte vara chefer utan jagar konsensus in absurdum. Det medför svårigheter att ställa krav på medarbetarna – de har ju så mycket att göra ändå. Resultatet blir då ett otydligt ledarskap med oklara direktiv.

Det luddiga ledarskapet genererar osäkra medarbetare som inte vet riktigt var gränsen går mellan sina och andras arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar. Tas saken inte upp och reds ut kommer konflikträdslan smygande på arbetsplatsen - och just konflikträdda chefer lär ligga högt på topplistorna över de egenskaper som skapar motsättningar på jobbet.

Cheferna å sin sida retar sig på att medarbetarna inte tar sitt ansvar och att de ger upphov till onödiga konflikter bland personalen. Mer än varannan svensk upplever konflikter på jobbet minst en gång i månaden samtidigt som en av fem arbetsgivare inte gör någonting åt det, står att läsa i en undersökning gjord av Manpower 2015.

Flest anmälningar om arbetssjukdom på grund av organisatoriska och sociala faktorer kommer paradoxalt nog från offentlig förvaltning, försvar, vård och omsorg samt sociala tjänster och utbildning, visar färsk statistik från Arbetsmiljöverket. Gott ledarskap kan därmed knappast i första hand vara en fråga om kunskaper och utbildning, utan om något som sent omsider börjar få alltmer uppmärksamhet i sammanhanget: beteendet.

Låt-gå-mentalitet och konflikträdsla bland chefer är numera klassat som ett destruktivt ledarbeteende, enligt forskning från Försvarshögskolan. För att få ordning på torpet är det frestande att tro att den som kan peka med hela armen och ryta i är rätt person för chefsposten. Då är risken dock stor att man får in en ledartyp med ett annat destruktivt beteende i toppklass – den egocentriske och arrogante typen.

Den egocentriske och arrogante ledaren kan vara en chef med psykopatdrag. Om så är fallet får man garanterat konflikter på jobbet. Finns det psykopater också bland medarbetarna och andra chefer skapas riktigt svårlösta problem.

Psykopater arbetar nämligen systematiskt med att infektera arbetsmiljön: De döljer sina själviska intentioner och använder medarbet¬arna som leksaker och slit-och-slängvaror. Därefter sopar de skickligt igen spåren efter sig och lägger skulden på andra.

Grundförutsättningarna för konstruktiv konflikthantering är att kunna lyssna på och förstå hur andra tänker, känner och tycker. Dessutom behöver man äga förmåga till självinsikt, för att se sin roll i en given situation. Därtill krävs en genuin vilja att utvecklas som människa. Det har inte psykopater.

Likväl har de alltid rätt och andra fel, enligt sitt sätt att se. Inte heller tål psykopater att någon annan lägger sig i vad de gör. Ramar och regler begränsar deras personliga ”frihet” och är således till för att brytas. Det är kanske inte så konstigt att konflikter på jobbet till sin natur brukar liknas vid toppen på ett isberg.

Christina Davisson

Christina Davisson är språkvetare och har undervisat i bl a retorik på Stockholms universitet. 15 års analys av presentationsmaterial har lett till specialintresset hur retorik kan användas för att manipulera budskap i syfte att ljuga och dölja fakta.