Jusek vill erbjuda nätverk som skapar mervärde

I höst ska ett 60-tal jurister träffas på IHM via ett samarbete med fackförbundet Jusek. Vi ringde upp Karin Nordin Söderlund, biträdande marknads- & kommunikationschef på Jusek och lärde känna en varm chef med fullt fokus framåt.

- Hej Karin, hur skulle du beskriva dig själv?
– Jag jobbar mycket med att skapa passion och känsla när jag leder olika människor mot uppsatta mål och resultat. Arbetsglädje är en av de viktigaste grundstenarna till att människor ska känna delaktighet och motiveras till att göra det ”lilla extra”.

- Du tror mycket på en positiv attityd?
– Jag tror det betyder allt. Självklart handlar det om att nå resultat, men för att kunna leverera bra resultat, så är energin i en grupp avgörande. Jag brukar alltid säga att man gör ett val när man stiger in i ett möte - hur ska jag förhålla mig till min omgivning? Vilken energi skickar jag ut till de andra?

En arena för jurister

- Du har dragit igång ett nytt samarbete mellan Jusek och IHM, vad handlar det om?
–Vi ska erbjuda exklusiva nätverksträffar på IHM för våra jurister, det kan även hända att det blir fler målgrupper framöver. Vi vill att juristerna ska få en arena för att träffas, samtala och diskutera ämnen som har relevans för dem. Som det ser ut idag så hålls första mötet i slutet av augusti och kommer pågå vid fyra tillfällen under hösten 2019 och våren 2020.

Jusek är ett akademikerförbund och vi organiserar jurister, samhällsvetare, ekonomer, personalvetare, systemvetare och kommunikatörer. I dagsläget har vi ca 90 000 medlemmar. Ungefär 50 procent av våra medlemmar blir någon gång chef, så vi är ett starkt chefsförbund.

- Varför gör ni den här satsningen och varför med IHM?
- IHM står för kvalitet och kunskap och har även lång erfarenhet av att erbjuda nätverk. Vi vill ge ett mervärde till våra medlemmar. Vi vill att våra medlemmar ska använda sig av oss ännu mer, kommunicera med oss och träffa oss. Vår ambition är att nätverket ska skapa ännu nöjdare medlemmar samt även attrahera nya.

- Tack Karin! Vi önskar lycka till i din roll på Jusek och med det nya IHM-samarbetet!