Så påverkas IHM av pandemin

Från och med 9 februari avvecklas de corona-restriktioner som direkt påverkat utbildningsverksamheten vid IHM Business School. Vi kommer därmed successivt att avveckla de åtgärder vi vidtagit kopplade till pandemin. Självklart följer vi fortsatt utvecklingen och är beredda att anpassa oss efter förändrat läge eller enskilda situationer som kan uppstå.

STANNA HEMMA VID SYMTOM

Stanna hemma vid symtom och följ gällande råd för testning, smittspårning m.m. Ifall det visar sig att du är smittad av Covid-19 och om du vistats i IHM:s lokaler under inkubationstiden så meddela din utbildnings kontaktperson. I övrigt är det självfallet viktigt att följa de råd som gäller för vaccinerade respektive ovaccinerade. IHM uppmanar starkt till att låta vaccinera sig.

DET HÄR GÄLLER FÖR IHM:S ÖPPNA UTBILDNINGAR

Vid ett eventuellt förändrat läge kommer vi kontakta berörda med information om vad som gäller för just deras utbildning. Enskilda utbildningar eller utbildningsdagar/moment kan påverkas av exempelvis sjukfrånvaro och om så sker kommuniceras detta direkt till berörda via IHMs utbildningssystem alternativt mail.

Om en utbildning mot förmodan, avbokas eller ställs in så garanterar IHM full återbetalning.

DET HÄR GÄLLER FÖR IHM:S DIGITALT BASERADE UTBILDNINGAR

För de som fortsatt inte känner sig bekväma med fysisk undervisning så vill vi understryka att IHM under det senaste året expanderat sitt utbud av digitalt baserade utbildningar. Inget av dessa program kommer skiftas till platsbundet format.

DET HÄR GÄLLER FÖR IHM YRKESHÖGSKOLA

Från 9 februari börjar vi att successivt avveckla pandemiåtgärder vilket kan ske i olika takt på olika utbildningsomgångar. Vår ambition är att alla åtgärder är helt avvecklade senast 1 april. Utbildningsledare eller lärare informerar respektive klass. Det kan inte uteslutas att hög sjukfrånvaro eller smitta kan innebära att enskilda klasser åter kan behöva skifta från platsbunden till digital utbildning under en period.

VI FÖLJER UTVECKLINGEN

Vi håller oss uppdaterade kring myndigheternas fortsatta direktiv och fortsätter agera utifrån dem. Förutsättningarna kan snabbt komma att förändras.

Läs mer om vår verksamhet på IHM.se och om du har fler frågor eller funderingar rörande våra utbildningar och hur de påverkas under rådande omständigheter, tveka inte att kontakta oss.

IHM:s telefonväxel: 0200-240024

Har du frågor som rör kurser Öppna utbildningar parallellt med jobb, maila:

programledning@ihm.se

Har du frågor som rör Yrkeshögskolan, maila din utbildningsledare:

fornamn.efternamn@ihm.se