Hoppa till innehåll
hero1

IHM öppnar dörrarna igen till hösten

Författare: 2020-06-12

Information: Så planerar vi inför höstens utbildningar på IHM med hänseende till coronaviruset (Covid-19).

Coronapandemins fortsatta utveckling och konsekvenser är svåra att förutse. IHM Business School fortsätter följa och agera enligt rekommendationer från svenska myndigheter. Inför höstens utbildningsstarter har vi arbetat fram en plan för hur våra utbildningar och yrkeshögskoleverksamhet ska genomföras.

Utbildning och kompetensförsörjning är en viktig del för att möta det nya läget på arbetsmarknaden och här har IHM Business School ett viktigt uppdrag. Under våren har vi genomfört ett omfattande arbete för att ställa om större delen av våra utbildningar till distans och har i denna omställning arbetat intensivt för att säkerställa kvalité, relevant innehåll och närvarande pedagogik i digitala format. Initiativet har mottagits väl och vi har därför beslutat att en del av vårt utbud kommer att finnas kvar på distans då vi ser en fortsatt stark efterfrågan.

Samtidigt ser vi stora fördelar med utbildningsformat i det fysiska rummet, inte minst beroende på det pedagogiska värdet med utveckling tillsammans i en närvarande grupp – där erfarenhetsutbyten och interaktionen mellan kursdeltagare har en viktig roll för vilka resultat kursen ger.

Vi öppnar lokalerna igen den 10/8 2020

Nu har myndigheterna gett nya riktlinjer och vi kan öppna skolorna vilket innebär att vi kan återgå till att undervisa i våra lokaler i höst. Vi har därför beslutat att arbeta efter planen att kunna öppna IHM:s lokaler den 10/8 i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Det är i första hand för våra öppna program, kurser och företagsutbildningar som vi planerar att bedriva delar av undervisningen på plats. Yrkeshögskolan kommer att fortsätta att bedrivas huvudsakligen på distans, med specifika undantag. Detta eftersom det skulle innebära svårigheter att hantera den stora mängden människor på ett säkert sätt.

I denna plan är det högsta prioritet att kursdeltagare, föreläsare och personal ska känna sig trygga. Vi har därför vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att undervisningen sker under så säkra omständigheter som möjligt. Planen inkluderar bland annat:

  • Stort fokus på lokalvården
  • Begränsade gruppstorlekar
  • Tydlig information och avståndsmarkeringar
  • Tillgång till handsprit
  • Caféverksamheten hålls stängd tills vidare.

Öppna utbildningar, kurser och företagsprogram

För dig som studerar eller planerar att studera en av våra öppna utbildningar, kurser eller företagsprogram planerar vi alltså att bedriva undervisningen fysiskt i klassrummen på IHM på ett tryggt sätt i linje med myndigheternas rekommendationer.

Mer information kring upplägg för varje specifik utbildning finns på ihm.se och kommer uppdateras löpande till de personer som bokat utbildning. Vi erbjuder även distansutbildningar vilka genomföras enligt plan då myndigheternas rekommendationer ej påverkar dessa utbildningar.

Yrkeshögskola

För dig som studerar eller börjar på en av våra YH-utbildningar i höst planerar vi i nuläget att fortsätta undervisa huvudsakligen på distans, men med några undantag:

  • Alla uppstarter och introduktioner för våra nya utbildningsstarter kommer ske på plats i våra lokaler
  • Undervisning och föreläsningar i våra lokaler kommer att ske i varierande grad för alla våra YH-utbildningar

Vi fortsätter att hålla oss uppdaterade kring Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande yrkeshögskolor. Vår målbild är att återgå till ordinarie utbildningsplan så snart det är möjligt. Om nya direktiv ges kommer vi att informera om förändringarna och vad som gäller just din utbildning.

Vi följer och uppdaterar oss löpande

Vi håller oss uppdaterade kring myndigheternas fortsatta direktiv och kommer uppdatera informationen när nya direktiv anges. Läs mer om vår verksamhet på IHM.se och om du har fler frågor eller funderingar rörande våra utbildningar och hur de påverkas under rådande situation tveka inte att kontakta oss.

Vi önskar er välkomna till IHM:s utbildningar i höst


Behöver du komma i kontakt med oss?

Växel: 0200-240024

Frågor som rör Yrkeshögskolan, maila din utbildningsledare:

förnamn.efternamn@ihm.se

Frågor som rör kurser parallellt med jobb, maila adressen under:

programledning@ihm.se


IHM Business School uppmanar till lugn över situationen och råder alla att följa officiella informationskällor om situationen och undvika ryktesspridning. Har man allmänna frågor om Corona-viruset så kan man ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13.

Andra officiella källor är:

Folkhälsomyndigheten

Utrikesdepartementet

1177

;