”If everything seems under control, you're just not going fast enough.”

Här kommer ytterligare en rapport från vad jag upplevde under D-Congress 2017 i Göteborg.

Ovanstående citat är hämtat från Karin Johanssons, VD Svensk Handels, dragning och presenterades som ett citat från den legendariska F1 föraren Mario Andretti. Som vanligt är internet inte helt överens om detta för här presenteras också Stirling Moss, en inte lika känd F1-förare, som upphovsman till citatet. Oavsett…

…så är det ett bra citat som speglar mycket av min dag på mässan. Jag ska försöka mig på att återge en del som jag antecknat under dagen för att kanske lyckas få kontroll på mina tankar.

Om vi börjar med publiken så är min uppfattning att medelåldern sjunkit en hel del och definitivt mycket mer tjejer, det känns också som det är fler i år än förra året och man märker en tydlig skillnad på aktiviteten i montrarna. det händer mer helt enkelt. Så…

…över till någon form av sammanfattning, jag försöker hitta några saker som väldigt många pratade om i olika former, och med lite olika infallsvinklar, hoppas det kan ge bränsle till era egna diskussioner.

• BIG DATA

Alltså insamlandet av väldigt mycket information kring individen och dess vanor, enkelt uttryckt. Big data pratar väldigt många om och svårigheten att veta hur man ska använda den. Det här kan kännas som något för de stora företagen och organisationer ute i världen men det gäller i allra högsta grad även små företag, fast kanske på ett litet annat plan. För…

…vi har idag tillgång till mycket verktyg för att mäta data kring de som besöker våra hemsidor eller olika kanaler i sociala medier. Mest ur ett klassiskt demografiskt perspektiv vilket inte gagnar oss så mycket i dagens sätt att tänka målgrupp. Men det finns lösningar, även för de små aktörerna.

Emelie Löfdahl, Business Unit Manager på Widespace berättade mycket, och väldigt bra, om deras lösning ”Audience Insights”. Ett verktyg baserat på data från mobilkampanjer som, enligt henne, skulle ge en mer lättförståelig överblick av all den data som samlas in. Dessutom så pratade hon om ”Tvillingar”, alltså att nå en publik som liknar den publik man redan har haft kontakt med. Man behöver alltså inte själv analysera all data utan låter urvalet, som man redan varit i kontakt med, styra mot människor med liknande profil. En egen notering är att det här verkar vara ungefär som ”Look-alike” målgrupper på Facebook, också ett enkelt sätt att nå kunder med liknande profil baserat på de man redan har kontakt med. Bra…

…men hon gav också en hel del spännande fakta i ämnet. I de mätningar de gjort så har de kommit fram till att det är ca 60% högre CTR (klickfrekvens) vid retargetingkampanjer hos de som redan tidigare besökt en sajt kontra de som inte gjort det, känns ju logiskt. Men när de gjorde ”Tvillingar” på befintliga målgruppsdata så fick de två gånger högre intresse hos den gruppen kontra den befintliga målgruppen man jobbat med. Det känns spännande!

Per Strömberg, vd för ICA Gruppen, var också inne på svårigheterna med att använda data på rätt sätt. ICA är en av de som har hållit på längst och de experimenterar hela tiden för att skapa ett bättre resultat för kunden. En av utmaningarna är den fortsatt ökade försäljningen via nätet, där man ökar 30-40% per år, men det utgör bara ca 1,5% av deras totala försäljning. Tittar man på Storbritannien och Frankrike så är motsvarande siffror 6 och 4%. Här jobbar ICA ständigt med att förenkla för kunden i sin app. med till exempel ett färdigt bassortiment utifrån kundens köpvanor som man bara kan klicka köp på.

Även Magnus Friberg, Industry Manager – Mobile & Measurement på Google berörde naturligtvis ämnet, men han började med att konstatera att vårt mindset kring mätning måste ändras, vi kan inte mäta allt och vi kan inte använda all data, det blir för komplext. Om vi istället tittar på vad som betyder något för kundresan så blir det lättare att hantera. KPIer som CPC och CPM markerar möjligtvis om en kundresa har startat eller var kunden befinner sig, men den har inget potentiellt värde om vi inte har förberett för nästa steg. Vet vi vad som driver kunden fram i köpprocessen och vågar vi tänka nytt?

Han konstaterade också att 90% av alla kunder rör sig mellan olika plattformar så det är oerhört svårt att se hela kundresan. När man tittar på E-handel så är mobilen en viktig kanal för kunden när det gäller research men bara 16% avslutar sina köp där. Man växlar alltså över till desk-top för att det är så dåliga betallösningar eller dåliga webshops.

Ett exempel på värdet av att titta över hela kundresan var Airbnb som lyckades öka sin försäljning med hela 101% när de förstod hur kunden agerade.

• Automatisering

Om många pratade om datainsamling så var det ännu fler som pratade automatisering, och många som erbjöd olika lösningar för att du skulle klara den processen, men som ni säkert förstått av ovanstående resonemang så hänger dessa två punkter ihop.

Facebook visade en väldigt intressant bild på hur gapet mellan mängden skapat content och mängden konsumerat content ständigt ökar. Alltså, vi konsumenter konsumerar ständigt mer content men produktionshastigheten av allt content är så hög att procentuellt så minskar konsumerat content, hängde ni med?

Vi överöser alltså våra konsumenter med innehåll och skjuter fortfarande med hagelbössa så träffbilden blir inte så bra. Facebook hävdade, naturligtvis, att man med deras verktyg kunde skapa en bättre träffbild.

Resonemanget fortsatte med ”Everything competes with everything” och så visade de en sammanställning över vad som händer på internet under en minut, dygnet runt, alla dagar om året:819.888 personer loggar in på Facebook varje minut, 69.444 konsumerade timmar på Netflix, 150 miljoner mail skickas, 51.000 appar laddas ner på Apples App-store, 38.052 timmars lysning på Spotify, 41,6 miljoner SMS och meddelande skickas med mera, allt på en minut.

Utifrån ovanstående resonemang så menar de att man måste ha en automatiserad process som hela tiden förbättras med data för att vara närvarande med rätt content när rätt kund är närvarande, alltså 24/7, året runt.

• Meddelandetjänster

Meddelandetjänster i olika former var också ett stort samtalsämne. I genomsnitt har konsumenten 33 appar på sin mobil men 80% av tiden spenderas på endast tre av dessa, dessutom så är sex av de tio populäraste apparna någon form av meddelande-app. SMS, Messenger, WhatsApp för att nämna några.

Facebook har skapat ett annonsformat för Messenger som känns intressant där de också automatiserat konversationen, E-handelsköp ökar med ca 39% förra året, och det bygger i stor utsträckning på att en del har bra betallösningar och att man kan ha en bra dialog mellan köpare och säljare.

Många jag pratade med ansåg dock att SMS-reklam inte funkar bra i Sverige om man inte redan inlett en relation med kunden, men har man det så är det en väldigt bra kontaktskapare.

• Priset på varan

Här tänkte jag bara ta upp ett par saker som det finns anledning att fundera vidare på. Vi står ju som sagt inför stor priskonkurrens från den globala handeln och enligt Karin Johansson på Svensk Handel så är det billigare idag att köpa en sportsko än det var för 15 år sedan.

Om man då tänker på vad Maria Wetterstrand sa angående att köpa billigt utomlands och dess miljöpåverkan så är det ganska spännande tycker jag att fler och fler E-handelsföretag specificerar priset på sina produkter, nästan som flyget, där man klart och tydligt kan se vad kostnaden för material, arbete, transport, miljöpåverkan mm. kostar nedbrutet på den enskilda produkten. Kan tänka mig, att i ett scenario där detta blir en hygienfaktor, att det blir lättare att välja bort produkter som uppenbarligen producerats av tex. lågavlönade barn. Vi får se!

• Från fysisk butik till E-handel

I många år så har vi sett butiker dö eller flytta ut till ytterområden för att komma billigare undan och sedan satsa på E-handel, nu hörde jag ett exempel på motsatt scenario.

Daniel Wellington, den nätbaserade klockbutiken går mot strömmen och kommer öppna en egen fysisk butik, kul!

Så, hoppas den här lilla rapporten från D-Congress kan inspirera er till många sköna diskussioner, och många nya svar, det är då det rullar. Och för att sluta som jag började, med citatet ”If everything seems under control, you're just not going fast enough.”, inte som ett hot, snarare försöker jag se det som ett bevis på att vi alla därute har svårt att hålla kontroll på allt, för fort går det. Personligen tycker jag det är enormt spännande att leva i en tid som åtminstone får ett eget kapitel i historieböckerna.

Aludd

PS Jag kom in i slutet av en paneldebatt där Anna Jonsson, docent vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet precis avslutade med orden; Varför drar vi inte lärdom av de tidigare strukturomvandlingar som skett i vår värld? I vilket sammanhang hon sa detta vet jag inte men jag har i tidigare inlägg här på IHM. se dragit paralleller mellan den tid vi lever i nu och när vi gick från bondesamhälle till industrisamhälle, vi ser samma oro i världen, vi ser samma oro hos delar av befolkningen, vi ser företag som slås ut och vi ser nya innovatörer ta plats på scenen, ungefär som då. Kanske ska vi titta mer på historien, som hon är inne på, det kanske finns några svar där?