Hur utvecklades er VD?

Efter intervjun med Fredrik Granting, VD på Göranssonn Arena i Sandviken, och hans egna funderingar kring sin roll som ledare, och hur han själv uppfattar att han har förändrats efter de ledarskapsutbildningar som han har gått på IHM, så träffar jag några av hans närmsta medarbetare, Ekonomichefen Eva-Lena Bichsel, Projekt- & Eventansvarige Vencke Yaman och Försäljningschef Anna-Karin Sågström, för att få en bild av hur de upplever att han förändrats i sin roll som VD, från det att han tillträdde i augusti 2010 till idag.

Diskussionen blev lång, rolig och intensiv och jag ska försöka ge er en rättvis bild av vad som sades under mötet men jag namnger inte vem som sa vad. Inte för att jag inte vill, utan snarare för att det blev omöjligt för mig att hålla reda på vem som sa vad, och dessutom så var de ganska överens om det mesta!

– Hej och välkomna till den här lilla pratstunden om hur er VD eventuellt utvecklats i sin roll som ledare sedan starten här på Göransson Arena, men vi kanske ska börja med hur ni uppfattade tiden innan han kom?

– 2009, då arenan står klar, innan Fredrik tillträde var väldigt tuff, folk i Sandviken hade ledsnat när arenan bara kostade pengar och det var dålig aktivitet. Över lag upplevde vi att det var en dålig förståelse, inom och utanför arenan, för att det behövs en inkörsperiod. Den lokala pressen var, om inte emot, så i alla fall inte direkt positiva till satsningen som initialt finansierats av Göranssons stiftelse för att sedan tas över i kommunal ägo.

– Och under den här tiden pågår processen att hitta en ny VD?

– Ja, vi hade en Tf. VD som var deltid hos oss och i övrigt skötte sitt ordinarie jobb.

– Så blev det klart med Fredrik, vad kände ni då?

– Ja, han kom som sagt in 2010, en tuff period, och det kändes positivt att man hittat en kraft utifrån med en väldigt spännande bakgrund. Initialt så upplevde vi honom som en bra VD som lyssnade på vad vi hade att säga men sedan kom en period när han stängde in sig på kontoret, många skämtade och undrade om man hälsat på vår nya VD.

I efterhand har vi förstått att Fredrik i det läget kände sig osäker i den nya rollen och skillnaden på kommunal och privat verksamhet.

– Men när han kom ut från kontoret då?

– Han har alltid varit väldigt trevlig och entusiastisk och kunde dra igång saker i full fart, men det blev lätt så att han tog på sig en operativ roll som projektledare istället för rollen som VD, men det fick vi stopp för :-)

– Det var lite uppförsbacke i relationen?

– Ja, det kan man säga, han kom inte igenom riktigt.

– Efter ett tag så känner också Fredrik att han inte når fram riktigt och väljer att försöka lösa detta genom att gå programmen IHM Affärsinriktat Ledarskap och IHM Verksamhetsutvecklande Ledarskap, började ni känna någon skillnad?

– Både ja och nej, vi såg en skillnad i hur han agerade men vi förstod kanske inte alla gånger vart han ville. Ett tag undrade vi om han skulle bli kvar.

– Men när började det lossna i er relation, eller har det gjort det?

– Definitivt, han har alltid varit väldigt ödmjuk och en bra lyssnare, och på det sätt han nu leder verksamheten har implementerats steg för steg. Förståelsen för hans tankar var naturligtvis olika hos oss som personer, men den stora förståelsen för hur och vad han åstadkommit kom nog när han skickade oss i ledningsgruppen på en 2-dagars ledarskapsutveckling och han själv inte deltog förrän dag två, då föll allt på plats.

– Det blev lite aha-upplevelse? Hur tänkte han?

– Ja, mycket aha! Han hade successivt under de här åren fått varje individ i organisationen att växa genom att ställa frågor och att vara närvarande. Han fick oss alla att ta ett stort ansvar, inte bara för för vårt specifika jobb, utan också för helheten. Han lyssnar och tar in men är aldrig rädd för att ha en annan åsikt, sedan diskuterar man fram en lösning i teamet. Man känner att han uppskattar att folk tar ansvar, och han låter oss växa i våra roller, frihet under ansvar.

– Så från att ha varit lite ifrågasatt så är han idag en ledare som uppfattas positivt?

– Absolut, han har vågat vända på allt och idag har vi en väldigt positiv utveckling för hela verksamheten. Han har stuckit ut hakan många gånger på vägen men också bevisat att det går att få hit spännande event som gör att hela regionen idag uppskattar arenan i mycket högre grad än tidigare.

– När jag pratar med Fredrik så pratar han i vi-form hela tiden, väldigt sällan jag?

– Ja, vi är ett bra team och vi tar beslut tillsammans. Fredrik är aldrig rädd för att rycka in om det behövs akut någonstans i verksamheten och det har smittat av sig på hela organisationen.

– Det låter helt klart som vinden har vänt både för arenan och Fredrik?

– Ja, när vi hade 150-års jubileumsfesten för Sandvik här på arenan så blev människorna i Sandviken väldigt stolta över sin arena, bussbolagens intresse har ökat markant och idag känns det även att lokalpressen tycker det är roligt att följa vår utveckling.

– Men någon liten negativ detalj kanske man kan få?

– Nej, inte för att de inte finns, utan för att vi ventilerar eventuella problem hela tiden, och har vi kritik mot Fredrik så säger vi det direkt. Det är så vi jobbar i hela organisationen så problem hinner sällan växa upp och bli stora innan de är lösta.

– Då tackar jag för mig och önskar er lycka till med nästa, nästa och nästa evenemang osv!

– Tack själv, nu är det företagsmässa några dagar och sedan kommer ”I Love Musicals" med Peter Jöback & Helen Sjöholm som redan är slutsåld, så det känns bra, och 2016 kommer att bli mycket spännande år!

Jag vet inte riktigt vad jag lyckas förmedla med den här avslutande delen av intervjun, men min uppfattning är att de tre medansvariga var väldigt ärliga under vårt samtal - mitt intryck är att Fredrik tillåter högt i tak och inte är rädd för negativ kritik. När det gäller positiv kritik för honom som person så är det nog lite svårare, han vill verkligen inte ta åt sig äran och pratar väldigt mycket i vi-form -undrar hur han tänkte kring detta en gång i tiden i Aspen?

Hans medansvariga tycker att hela verksamheten har lyft, regionens intresse har ökat, nya spännande evenemang är på väg liksom en riktigt trevlig restaurang på arenan. Jag måste själv säga att du lyckats väldigt bra Fredrik! Så tack för den här långa intervjun i tre delar som nu nått sitt slut men man vet aldrig när eller om det kommer nya delar.

Ha en bra dag därute!

Aludd